Назад

Петришин, О. В. Правовий режим державної служби: питання загальної теорії : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Петришин Олександр Віталійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1999. – 36 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 246 КБ     Кількість завантажень: 41

Бородич, Л. В. Внутрішні й прикордонні війська в Україні у 1917-1941 рр. (Історико - правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01. «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Бородич Леонід Васильович ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 КБ     Кількість завантажень: 1

Дубко, Ю. В. Радянська Соціалістична Республіка Тавриди : Історико-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень» / Дубко Юрій Валентинович ; Університет внутрішніх справ. - Харків, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 162 КБ     Кількість завантажень: 1

Ладиченко, В. В. Теоретично-правові засади поділу влади : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень» / Ладиченко Вікр Валерійович ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ, 1998. – 26 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 КБ     Кількість завантажень: 1

Мартьянова, Т. С. Розсуд суб’єктів правозастосовної діяльності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Мартьянова Тамара Сергіївна : Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 229 Кб     Кількість завантажень: 1

Кишакевич, Л. Ю. Фінансово-економічна політика ЗУНР : історико-правовий вимір : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Кишакевич Лев Юрійович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 214 КБ     Кількість завантажень: 2

Пришляк, Г. Я. Правові форми демократичного контролю в Україні : автореф. дис. канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Пришляк Галина Ярославівна ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 18 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 1

Процик, В. М. Нормативно-правове забезпечення функціонування та оперативно-службової діяльності Прикордонних військ України в 1991– 2003 роках : історико-правове дослідження : автореф. дис. канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Процик Василь Мирославович ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 КБ     Кількість завантажень: 1

Трухан, А. Я. Прокуратура західних областей України у 1944–1953 рр. (історико-правовий аспект) : автореф. дис. канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Трухан Андрій Ярославович ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 16 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 196 КБ     Кількість завантажень: 1

Торончук, І. Ж. Буковина у правовій системі Румунії (1918–1940 рр.) : автореф. дис. канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Торончук Іван Желувич ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 21 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 229 КБ     Кількість завантажень: 1

Дячишин, Я. В. Теоретико-методологічні аспекти формування правової системи суспільства : автореф. дис. канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Дячишин Ярина Валеріївна ; Національний університет «Львівська політехніка». Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 25 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 231 КБ     Кількість завантажень: 1

Дубас, Н. Я. Концепція громадянського суспільства в українській політико-правовій думці ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Дубас Наталія Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка». Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 234 КБ     Кількість завантажень: 1

Федіна, Н. В. Сучасне розуміння справедливості в діяльності органів внутрішніх справ : теоретико-правове дослідження : автореф. дис. канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Федіна Наталія Василівна ; Національний університет «Львівська політехніка». Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 1

Герилів, Д. Ю. Типологія держави : теоретико-правове дослідження : автореф. дис. канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» / Герилів Данило Юрійович ; Національний університет «Львівська політехніка». Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 226 КБ     Кількість завантажень: 2

Годяк, А. І. Правова освіта працівників органів внутрішніх справ : теоретико-правовий вимір : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» / Годяк Андрій Іванович ; Національний університет «Львівська політехніка». Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 220 КБ     Кількість завантажень: 1

Марковський, В. Я. Законодавство та судова практика Другої Речі Посполитої щодо статусу української мови у Східній Галичині в міжвоєнний період (1919–1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Марковський Володимир Ярославович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки України. - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 211 КБ     Кількість завантажень: 1

Мазурик, К. З. Закон та особливості його реалізації в Україні : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Мазурик Катерина Зіновіївна ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 1

Пастернак, В. М. Християнські засади позитивного права : теоретичні аспекти : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Пастернак Вікторія Миколаївна ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 240 КБ     Кількість завантажень: 1

Руданецька, О. С. Правова політика держави в умовах трансформації суспільства : теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Руданецька Оксана Стефанівна ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 КБ     Кількість завантажень: 1

Сеник, О. М. Загальна теорія правового конфлікту : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» / Сеник Оксана Миколаївна ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 225 КБ     Кількість завантажень: 1

Сковронський, Д. М. Соціальна держава в умовах політичних та економічних трансформацій : теоретико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Сковронський Дмитро Миколайович ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 229 КБ     Кількість завантажень: 1

Томаш, Л. В. Громадянське суспільство в рефлексії європейської та вітчизняної політико-правової свідомості : теоретичний аспект : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Томаш Леонід Васильович ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 209 КБ     Кількість завантажень: 1

Барабаш, О. О. Заохочення у праві : загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Барабаш Ольга Олегівна ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2013. – 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 КБ     Кількість завантажень: 1

Бедрій, М. М. Особливості формування та функціонування копних судів на українських землях (XIV–XVIII ст.) : історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Бедрій Мар’ян Миронович ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 22 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 231 КБ     Кількість завантажень: 1

Гончаров, В. В. Офіційне тлумачення юридичних норм як засіб встановлення і трансформації їх змісту : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Гончаров Володимир Вікторович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. – 18 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 КБ     Кількість завантажень: 1

Кахнич, В. С. Становлення і розвиток правової освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету (XVII–XX ст.) : історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Кахнич Володимир Степанович ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 23 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 241 КБ     Кількість завантажень: 1

Коцюбинська, О. Ю. Теорія держави і права : системний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» / Коцюбинська Олена Юріївна ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 17 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 1

Лозинська, І. В. Правотворчість у правовій державі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» / Лозинська Ірина Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 КБ     Кількість завантажень: 1

Лук’янова, Г. Ю. Комплементарно-цілісна концепція праворозуміння (аспекти загальної теорії) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» / Лук’янова Галина Юріївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2013. – 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 225 КБ     Кількість завантажень: 1

Онищук, І. І. Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Онищук Ігор Ігорович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 21 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 КБ     Кількість завантажень: 1

Цуркан, О. В. Правова свідомість працівника міліції : теоретико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Цуркан Олександр Васильович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2013. – 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 218 КБ     Кількість завантажень: 1

Шай, Р. Я. Правоохоронна функція правової держави : теоретико-практичний аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Шай Роман Ярославович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 211 КБ     Кількість завантажень: 1

Кульгавець, Х. Ю. Діяльність органів внутрішніх справ у західних областях Української РСР проти українського збройного підпілля в 1944– 1950 рр. : історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Кульгавець Христина Юріївна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2012. – 19 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 КБ     Кількість завантажень: 1

Струс-Духнич, Т. В. Судова влада в період розбудови громадянського суспільства: теоретико-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» / Струс-Духнич Тетяна Василівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 18 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 1

Шибко, Є. Д. Встановлення та розбудова радянського державного режиму в південній частині Бессарабії (1940–1948 рр.). Інкорпорація та освоєння острова Зміїний: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Шибко Євгенія Дмитрівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 19 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 232 КБ     Кількість завантажень: 0

Самохвалов, В. В. Законність і справедливість : теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії : автореф. дис. ... канд. юрид. : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Самохвалов В’чеслав Вікторович ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2008. – 28 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 230 КБ     Кількість завантажень: 1

Забзалюк, О. В. Ідея федералізму в українській політико-правовій думці середини ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Забзалюк Ольга Василівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 265 КБ     Кількість завантажень: 1

Баран, А. В. Діяльність депутатів-українців в австрійському парламенті (1897–1918 рр.) : історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Баран Анжеліка Володимирівна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України. - Львів, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 253 КБ     Кількість завантажень: 1

Гапотій, В. Д. Теоретичні та практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Гапотій Віктор Дмитрович ; Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. - 18 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 КБ     Кількість завантажень: 1

Савчин, Г. Я. Радянська система виконання покарань у західних областях України (1944–1953 рр.): історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Савчин Галина Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 337 КБ     Кількість завантажень: 1

Радейко, Р. І. Теоретико-правові засади формалізації права : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Радейко Роман Ігорович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 440 КБ     Кількість завантажень: 1

Пашуля, Г. Я. Органи внутрішніх справ як елемент апарату держави в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Пашуля Галина Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 555 КБ     Кількість завантажень: 1

Миронюк, О. І. Реформування системи права України: теоретичний вимір : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» / Миронюк Ольга Іванівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 20 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 477 КБ     Кількість завантажень: 1

Петровская, О. В. Эволюция финансово-правовых отношений в россии в XIX-начале XX : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01. «Теория и история права и государства, история правовых учений» / Петровская Ольга Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный инженерно- экономический университет. - Санкт-Петербург, 2008. – 23 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,20 МБ     Кількість завантажень: 1

Лесько, І. Б. Правове регулювання інститутту власності в західних областях Української РСР (1939–1945 рр.) : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Лесько Ірина Богданівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 851 КБ     Кількість завантажень: 1

Машталір, Х. В. Державно-правові погляди Євгена Петрушевича : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Машталір Христина Віталіївна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 119 КБ     Кількість завантажень: 0

Сидорець, Б. В. Правомірність втручання держави у права людини в Україні : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Сидорець Божена Василівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 20 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 972 КБ     Кількість завантажень: 0

Бойко, В. В. Державно-правове регулювання виробництва, збуту і споживання алкоголю: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Бойко Василь Васильович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 437 КБ     Кількість завантажень: 0

Дякович, О. В. Правова глобалістика (загальнотеоретичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Дякович Олеся Вікторівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 512 КБ     Кількість завантажень: 0

Андрусишин, Р. М. Правове виховання працівників ОВС: теоретико-правовий вимір : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Андрусишин Роман Миколайович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 979 КБ     Кількість завантажень: 1

Семенюк, І. Я. Моральні засади діяльності інституту адвокатури: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень» / Семенюк Іван Ярославович ; Національний університет «Львівська політехніка. - Львів, 2016. – 19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 903 КБ     Кількість завантажень: 1

Царук, О. В. Становлення і розвиток зобов’язального права на території Західної України у складі Польщі (1921–1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Царук Ольга Віталіївна ; Національний університет «Львівська політехніка. - Львів, 2016. – 21 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 772 КБ     Кількість завантажень: 1

Білас, А. І. Правоохоронна діяльність країн ЄС: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія полі-тичних і правових учень» / Білас Андрій Іванович ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 567 КБ     Кількість завантажень: 1

Стахура, Б. І. Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Стахура Богдан Ігорович ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 525 КБ     Кількість завантажень: 1