Назад

Дюндик, С. М. Дослідження процесу очищення плоских решіт зерноочисних машин та обгрунтування параметрів очисників з комбінованими робочими органами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» / Дюндик Сергій Михайлович ; Харківський державний технічний університет сільського господарства. - Харків, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 169 КБ     Кількість завантажень: 1

Пашинова, Н. В. Совершенствование процесса сепарации зерна в вертикальных пневмоканалах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 "Технологии и средства механизации сельского хозяйства" / Надежда Валерьевна Пашинова ; ФГБОУ ВПО ВСГУТУ. - Улан-Удэ, 2013. - 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 412 Кб     Кількість завантажень: 41

Подоляк, В. М. Вдосконалення процесу сушіння вороху льону в нерухомому товстому шарі : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва» / Володимир Миколайович Подоляк; ЛДТУ. – Луцьк, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 КБ     Кількість завантажень: 41

Поросятников, А. В. Снижение энергозатрат при производстве сливочного масла, с разработкой и обоснованием параметров пневмомеханического маслоизготовителя: автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» / Антон Вячеславович Поросятников; Ульяновская гос. сельскохозяйственная акад. имени П. А. Столыпина. – Уфа, 2013. – 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 0,98 МБ     Кількість завантажень: 1

Поляшенко, О. М. Підвищення якості збирання коренеплодів цукрових буряків на основі автоматизації розвантажувальних процесів коренезбиральної машини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва» / Сергій Олексійович Поляшенко; ХНТУСГ. – Харків, 1999. – 12 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 Кб     Кількість завантажень: 41

Гуков, Я. С. Механіко-технологічне обгрунтування енергозберігаючих засобів механізації обробітку грунту в умовах України : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.20.01. «Механізація сільськогосподарського виробництва» / Гуков Яків Серафимович ; Інститут механізації та електрифікації сільського господарства УААН. - Глеваха, 1998. – 31 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 252 КБ     Кількість завантажень: 1

Каширин, Д. Е. Энергосберегающие технологии извлечения перги из сотов специализированными средствами механизации : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» / Каширин Дмитрий Евгеньевич ; Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева. – Рязань, 2013. – 16 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,74 МБ     Кількість завантажень: 1

Козій, О. Б. Обгрунтування параметрів технологічного процесу очищення і сортування насіння зернових культур на вібраційній насіннєочисній машині : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 «Механізація сільсьгосподарського виробництва» / Козій Олександр Борисович ; Харківський державний технічний університет сільського господарства. - Харків, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 КБ     Кількість завантажень: 1

Коновалов, В. И. Обоснование технологического процесса измельчения и параметров одновальцово-декового измельчителя зерна : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» / Коновалов Виктор Иванович ; «Пищевая и аграрная инженерия» ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления». - Улан-Удэ, 2013. – 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 744 КБ     Кількість завантажень: 1

Доценко, М. Г. Удосконалення технологічного процесу сівби сошником, що утворює хвилясту борозенку : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва» / Доценко Микола Григорович ; Харківський державний технічний університет сільського господарства. Харків, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 Кб     Кількість завантажень: 0

Осмонов, О. М. Научно-технические основы создания автономных биоэнергетических установок для крестьянских хозяйств в горных районах Киргизии : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» / Осмонов Орозмамат Мамасалиевич ; Московский государственный агроинженерный университет им. В. П. Горячкина. – Москва, 2012. – 36 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 557 Кб     Кількість завантажень: 1

Палагута, В. І. Удосконалення системи технічного обслуговування гідроприводів сільськогосподарського трактора : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва» / Палагута Василь Іванович ; Харківський державний технічний університет сільського господарства. - Харків, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 221 Кб     Кількість завантажень: 1

Ковалишин, С. Й. Обгрунтування технологічних параметрів обробки насіння багаторічних трав на віброфрикційному сепараторі : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва» / Ковалишин Степан Йосифович ; ЛДАУ. - Львів, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 231 Кб     Кількість завантажень: 0

Хандрос, М. Я. Підвищення ефективності функціювання мобільного сільськогосподарського агрегату шляхом поліпшення його динамічних параметрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва» / Хандрос Михайло Якович ; Національний аграрний університет. - Київ, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 222 КБ     Кількість завантажень: 1

Маяцкая, И. А. Разработка механико-математических моделей семян сельскохозяйственных культур, убираемых зернокомбайнами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 «Механизация сельскохозяйственного производства» / Маяцкая Ирина Александровна; Ростов н/Д гос. акад. сельскохозяйственного машиностроения. - Ростов-на-Дону, 2000. - 22 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,30 МБ     Кількість завантажень: 0