Назад

Пасічник, Л. Є. Математичне і програмне забезпечення автоматизованого проектування надземних ділянок магістральних трубопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Пасічник Лідія Євгенівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 859 КБ     Кількість завантажень: 1

Пархоменко, А. В. Розробка комплексних моделей елементної бази МЕА для систем автоматизації проектування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектування» / Анжеліка Володимирівна Пархоменко ; Держ. ун-т "Львівська поліетхніка". — Львів, 1999. — 31 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 229 Кб     Кількість завантажень: 41

Лулаков, В. П. Методи геометричного моделювання розміщення об"єктів житлової забудови : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектування» / Лулаков В"ячеслав Павлович ; Харківський державний технічний університет радіоелектроніки. - Харків, 1998. – 13 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 176 КБ     Кількість завантажень: 1

Монжаренко, I. В. Структурно-функціональні алгоритми проектування процедур діагностування цифрових модулів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектування» /. Монжаренко Ірина Віталіївна ; Харківський державний технічний університет радіоелектроніки. - Харків, 1998. – 14 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 0

Васильцов, І. В. Розробка математичних моделей та програмних засобів оцінки показників функціональної надійності цифрових пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектування» / Васильцов Ігор Володимирович ; Державний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 257 КБ     Кількість завантажень: 1

Мельник, М. Р. Математичні моделі та методи для автоматизованого проектування шумозахисних екранів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Мельник Михайло Романович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2011. – 23 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 431 КБ     Кількість завантажень: 1

Білаль Раді А’Ггель Аль-Забі Розв’язання задач функціональної компоновки і верифікації при проектуванні конструктивів цифрової апаратури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Білаль Раді А’Ґґель Аль–Забі ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2010. – 20 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 332 КБ     Кількість завантажень: 1

Зелінський, А. Я. Інформаційне та програмне забезпечення структурного синтезу мікроелектромеханічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Зелінський Андрій Ярославович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. – 22 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 552 КБ     Кількість завантажень: 1

Кривий, Р. З. Розроблення і використання генетичних алгоритмів для розв’язання задач САПР розкрою плоских заготовок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Кривий Ростислав Зіновійович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2010. – 20 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 317 КБ     Кількість завантажень: 2

Загарюк, Р. В. Математичні моделі та методи для автоматизованого проектування інтегральних акселерометрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Загарюк Роман Вікторович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2010. – 22 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 430 КБ     Кількість завантажень: 1

Щерб’юк, І. Ф. Алгоритмічне та програмне забезпечення для розміщення різногабаритних елементів електронних пристроїв комбінованими методами ієрархічної оптимізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Щерб’юк Ігор Федорович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 22 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 297 КБ     Кількість завантажень: 1

Артюшенко, Б. А. Вдосконалення генетичного алгоритму автоматизованого призначення допусків на параметри елементів радіоелектронних пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Артюшенко Богдан Андрійович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 23 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 443 КБ     Кількість завантажень: 1

Головатий, А. І. Автоматизація проектування мікроелектро-механічних давачів кутової швидкості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Головатий Андрій Ігорович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 22 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 420 КБ     Кількість завантажень: 1

Міщенко, М. В. Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування пристроїв на мікросмужкових лініях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Міщенко Марина Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України . - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 369 КБ     Кількість завантажень: 2

Фурманова, Н. І. Математичне та програмне забезпечення автоматизованого синтезу топологій фільтрів НВЧ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Фурманова Наталія Іванівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 579 КБ     Кількість завантажень: 1

Матвійків, О. М. Моделі та методи мультимасштабного проектування рідинних мікросистем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Матвійків Олег Михайлович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 39 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 5,94 МБ     Кількість завантажень: 1

Огренич, Є. В. Вдосконалення методів автоматизованого проектування тепловідвідних елементів радіоелектронних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Огренич Євген Вікторович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 821 КБ     Кількість завантажень: 1

Яворський, Н. Б. Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Яворський Назарій Борисович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,63 МБ     Кількість завантажень: 1