Назад

Койнова, І. Б. Антропогенна трансформація ландшафтних систем західної частини Волинського Полісся : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» / Койнова Ірина Богданівна ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 199 КБ     Кількість завантажень: 1

Петлін, В. М. Закономірності організації ландшафтних фацій (оптимізація і конструктивне використання): автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец. 11.00.11. «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» / Валерій Миколайович Петлін; Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 1999. – 32 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 41

Аріон, О. В. Оптимізаційний ландшафтно-екологічний аналіз природоохоронних територій (на прикладі Державного парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва “Качанівка”): автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец. 11.00.11. «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» / Аріон Оксана Василівна ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 Кб     Кількість завантажень: 1

Денисик, Г. І. Антропогеннi ландшафти Правобережної України : iсторико-географiчний аналiз, регiональнi структури, оптимiзацiя : автореф. дис. ... д-ра географ. наук : спец. 11.00.11. «Конструктивна географiя та рацiональне використання природних ресурсiв» / Денисик Григорій Іванович ; Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 166 КБ     Кількість завантажень: 1

Федунь, О. В. Бальнеологічні ресурси Передкарпаття : сучасний стан, перспективи використання та охорона : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» / Федунь Олександра Василівна ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 182 КБ     Кількість завантажень: 1

Чеболда, І. Ю. Конструктивно-географічний аналіз природно-ресурсного потенціалу території (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец. 11.00.11. «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» / Чеболда Ігор Юрійович ; Львівський державний університет ім. Івана Франка. - Львів, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 179 Кб     Кількість завантажень: 1

Картава, О. Ф. Еколого-гідрогеохімічний аналіз урбанізованих територій (на прикладі м. Луцька) : автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец. 11.00.11 «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів» / Картава Олена Феодосіївна ; Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2001. – 30 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 186 КБ     Кількість завантажень: 1

Воровка, В. П. Геоекологічне обґрунтування оптимізації екоінфраструктури Запорізької області : автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец. 11.00.11. «Конструктивна географiя та рацiональне використання природних ресурсiв» / Воровка Володимир Петрович ; Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2000. – 16 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 161 КБ     Кількість завантажень: 1