Назад

Левада, О. М. Суспільно-географічні основи формування та функціонування регіонального ринку праці сільської місцевості (на прикладі Запорізької області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Левада Ольга Михайлівна ; Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 163 КБ     Кількість завантажень: 1

Король, О. Д. Регіональний менеджмент в туризмі (соціальні та економіко-географічні аспекти) : автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец. 11.00.02 «Економiчна та соцiальна географiя» / Король Олександр Дмитрович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 154 Кб     Кількість завантажень: 1

Перхач, О. Р. Демогеографiя регiону в умовах депопуляцiї населення (на матерiалах львiвської областi) : автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец. 11.00.02 «Економiчна та соцiальна географiя» / Оксана Романівна Перхач; Львiвський держ. ун-т ім. Iвана Франка. – Львiв, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 КБ     Кількість завантажень: 41

Стецько, Н. П. Суспільно-географічні дослідження територіально-рекреаційних систем (на матеріалах Тернопільської області): автореф. дис. ... канд. географ. наук.: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Стецько Надія Петрівна; Львівс. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 237 КБ     Кількість завантажень: 41

Сухий, П. О. Спеціалізація сільськогосподарського виробництва в умовах переходу до ринку (географічні основи формування на прикладі Чернівецької області): автореф. дис. ... канд. географ. наук.: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Сухий Петро Олексійович; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 1999. –13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 КБ     Кількість завантажень: 41

Хан, Є. А. Електоральна географія Криму: автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец. 11.00.02 «Економiчна та соцiальна географiя» / Хан Євген Анатолійович; Одеський державний університет. - Одеса, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 140 Кб     Кількість завантажень: 1

Садовник, О. П. Економіко-географічний аналіз життєдіяльності населення Тернопільського обласного суспільно-територіального комплексу : автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец. 11.00.02 «Економічна і соціальна географія» / Садовник Олег Павлович ; Інститут географії НАН України. - Київ, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 КБ     Кількість завантажень: 1

Миронюк, В. М. Електоральна географія реґіону (на матеріалах галицьких областей) : автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец. 11.00.02 «Економічна і соціальна географія» / Миронюк Василь Миколайович ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2002. – 17 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 167 КБ     Кількість завантажень: 1

Паньків, Н. М. Демогеографічний розвиток гірських районів Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец. 11.00.02 «Економічна і соціальна географія» / Паньків Наталія Мирославівна ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2001. – 22 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 КБ     Кількість завантажень: 2

Сливка, Р. Р. Етногеографічне дослідження Бойківщини : автореф. дис. ... канд. географ. наук : спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Сливка Роман Радославович ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2002. – 18 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 1

Донець, І. А. Суспільно-географічне дослідження екологічних проблем м. Запоріжжя : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Донець Ірина Анатоліївна ; Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2001. – 14 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 159 КБ     Кількість завантажень: 1