Назад

Осадчий, В. О. Продуктивність насаджень яблуні різних конструкцій у південній частині Центрального Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.01.07 «Плодівництво» / Володимир Олександрович Осадчий ; УСА. – Умань, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 183 КБ     Кількість завантажень: 41

Богуславський, М. М. Господарсько-біологічна оцінка сортів та гібридів абрикоси для маточно-насіннєвих насаджень в умовах Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.01.07. «Плодівництво» / Богуславський Микола Миколайович ; Національний аграрний університет. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 231 КБ     Кількість завантажень: 1

Долід, А. В. Вплив сумісності сорто-підщепних комбінувань на фізіолого-біохімічні процеси та продуктивність груші : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.01.07. «Плодівництво» / Долід Анатолій Володимирович ; Національний аграрний університет. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 КБ     Кількість завантажень: 1

Власов, В. І. Господарсько-біологічна оцінка сортів і підщеп яблуні в південному Поліссі України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.01.07 «Плодівництво» / Власов Валерій Іванович ; Національний аграрний університет. - Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 КБ     Кількість завантажень: 1