Назад

Курносенко, Л. В. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення в господарствах різних форм власності в умовах переходу до ринку (на прикладі скотарських господарств приміської зони м. Одеси) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Курносенко Лариса Володимирівна ; Миколаївська державна аграрна академія. - Миколаїв, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 Кб     Кількість завантажень: 1

Лебідь, М. Т. Економічні основи застосування добрив в сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Лебідь Михайло Трохимович ; Харківський державний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 244 КБ     Кількість завантажень: 1

Козлова, Н. В. Формування та розвиток зернопродуктового підкомплексу Черкаської області в умовах становлення ринкових відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Козлова Наталія Володимирівна ; Миколаївський державний сільськогосподарський інститут. - Миколаїв, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 167 КБ     Кількість завантажень: 1

Крушинська, Т. М. Підвищення ефективності виробництва та переробки молока в підприємствах різних форм господарювання приміської зони м. Миколаєва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Крушинська Тетяна Михайлівна ; Миколаївська державна аграрна академія. - Миколаїв, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 227 Кб     Кількість завантажень: 0

Худолій, Л. М. Економічний механізм формування та функціонування ринку зерна в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Худолій Любов Михайлівна ; Інститут аграрної економіки УААН. - Київ, 1999. – 32 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 415 Кб     Кількість завантажень: 1

Онищенко, К. М. Зростаюча роль харчової промисловості в економіці Криму та шляхи підвищення ефективності роботи її підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Костянтин Миколайович Онищенко ; КДАУ. — Сімферополь, 1999. — 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 205 Кб     Кількість завантажень: 41

Петров, В. М. Ефективність інтенсифікації виробництва і переробки продукції в олійнопродуктовому підкомплексі АПК (на матеріалах Харківської області) : автореф. дис. ... кан. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Вадим Миколайович Петров; Харк. ордена Труд. Черв. Прапора держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 403 КБ     Кількість завантажень: 41

Савош, Л. В. Економічні засади формування нових підприємницьких структур в АПК (на прикладі Волинської області): автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Савош Лариса Вікторівна ; Львів. держ. аграр. ун-т. – Львів, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 41

Станкевич, О. Б. Наукові принципи адаптації планування і прогнозування рослинництва до умов ринкової економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Станкевич Оксана Борисівна; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 159 КБ     Кількість завантажень: 41

Тивоненко, І. Г. Економічні проблеми використання машинно-тракторного парку в умовах формування ринкових відносин: автореф. дис. ... д-ра екон. наук.: спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Тивоненко Ігор Григорович; Ін-т аграр. екон. Укр. акад. аграр. наук. - Київ, 1999. – 31 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 254 КБ     Кількість завантажень: 41

Шаповал, В. М. Економічні засади вдосконалення соціального захисту в аграрному секторі АПК в перехідний період : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Шаповал Валентина Михайлівна ; Дніпропетровський державний аграрний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 380 Кб     Кількість завантажень: 1

Галузинський, С. А. Авансований капітал аграрних підприємств: формування, оцінка та ефективність використання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Галузинський Сергій Анатолійович ; КНЕУ. - К., 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 Кб     Кількість завантажень: 0

Гаркавий, В. В. Особливості реформування аграрного сектора промислового Придніпров’я в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Гаркавий Валерій Васильович ; Дніпропетр. ордена труд. червоного прапора ДАУ. - Д., 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 209 Кб     Кількість завантажень: 0

Гаркуша, О. М. Формування організаційно-економічних основ високоефективного розвитку виноградарства в умовах ринкових відносин (по матеріалах Миколаївської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Гаркуша Олексій Миколайович ; Мін. агропром. комплексу України, Миколаїв. держ. аграр. акад. - Миколаїв., 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 256 Кб     Кількість завантажень: 0

Гачек, Т. С. Розвиток і ефективність малого бізнесу в АПК Львівської області : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Гачек Тарас Степанович ; ЛДАУ. - Л., 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 Кб     Кількість завантажень: 0

Горьовий, В. П. Біржовий ринок сільськогосподарської продукції в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Горьовий Василь Павлович ; Інститут аграрноїекономіки УААН. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 Кб     Кількість завантажень: 1

Гришко, В. В. Економічні та організаційно-технологічні резерви підвищення енергетичної ефективності виробництва і використання кормів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Гришко Віктор Володимирович ; Харківський державний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 Кб     Кількість завантажень: 0

Ярема, Б. П. Розвиток соціальної сфери села (на матеріалах Львівської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Ярема Богдана Павлівна ; Львівський державний аграрний університет. - Дубляни, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 165 Кб     Кількість завантажень: 1

Береза, І. В. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності АПК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Береза Ігор Володимирович ; Інститут економіки НАН України. - Київ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 КБ     Кількість завантажень: 0

Бідзюра, І. П. Економіка аграрного виробництва столичного регіону України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Бідзюра Іван Павлович; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 КБ     Кількість завантажень: 1

Борисенко, О. П. Застосування методів моделювання та витратно-цінового аналізу у програмуванні та адаптивному плануванні урожайності зернових (на матеріалах Луганської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Борисенко Ольга Петрівна ; Луганський державний аграрний університет. - Луганськ, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 236 КБ     Кількість завантажень: 1

Гончаренко, О. Г. Відтворення і ефективне використання трудових ресурсів в колективних сільськогосподарських підприємствах (на матеріалах Чернігівської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Гончаренко Оксана Григорівна ; Харк. ордена Труд. Черв. Прапора держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 259 Кб     Кількість завантажень: 0

Власюк, П. М. Ефективність раціонального поєднання техніки та живого тягла на перевезенні вантажів у сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Власюк Петро Миколайович ; Інститут аграрної економіки УААН. - Київ, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 183 КБ     Кількість завантажень: 1

Дзик, Р . Й. Економічна ефективність застосування мінеральних добрив : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Дзик Роман Йосипович ; Львівський державний аграрний університет. - Дубляни, 1998. – 14 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 КБ     Кількість завантажень: 1

Андріанова, В. В. Роль відтворення людського капіталу в економіці сільського господарства Криму і шляхи його удосконалення: автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Андріанова Валентина Варсонівна ; Дніпропетровський державний аграрний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 Кб      Кількість завантажень: 1

Левченко, В. М. Стабілізація та подальший розвиток економіки овочівництва (на прикладі колективних сільгосппідприємств Криму) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Левченко Володимир Миколайович ; Кримський державний аграрний університет. - Сімферополь, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 358 КБ     Кількість завантажень: 1

Білоусько, Т. Ю. Формування, реструктуризація і використання виробничого потенціалу в но- вих умовах господарювання (на матеріалах сільськогосподарських підприємств і господарств Харківської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Білоусько Таміла Юріївна ; Харк. ордена Труд. Черв. Прапора держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 Кб     Кількість завантажень: 0

Мегедин, І. В. Ефективність використання ресурсного потенціалу сільського господарства в умовах переходу до ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Мегедин Іван Володимирович ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1998. – 32 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 211 Кб     Кількість завантажень: 0

Мороз, О. В. Енерговикористання в сільському господарстві України (методологія, динаміка, оптимізація) : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Мороз Олег Васильович ; Інститут аграрної економіки УААН. - Київ, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 242 Кб     Кількість завантажень: 0

Муляр, О. А. Соціально-економічні аспекти реформування колективних сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Муляр Олександр Антонови ; Інститут економіки НАН України. - Київ, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 177 Кб     Кількість завантажень: 0

Федоров, М. М. Економiчнi проблеми земельних вiдносин у сiльському господарствi (теорiя, методологiя, практика) : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства i АПК» / Федоров Микола Миколайович ; Інститут аграрної економіки УААН. - Київ, 1998. – 40 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 318 КБ     Кількість завантажень: 1

Петрова, О. О. Вдосконалення організаційно-економічного механізму водо забезпечення сільського господарства регіону в зоні зрошення (на прикладі Херсонської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Петрова Ольга Олександрівна ; Миколаївський сільськогосподарський інститут. - Миколаїв, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 140 Кб     Кількість завантажень: 1

Царенко, О. М. Економічні основи екологізації розвитку агропромислового виробництва : автореф. дис. ... д-ра. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Царенко Олександр Михайлович ; Інститут аграрної економіки УААН. - Київ, 1999. – 28 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 229 КБ     Кількість завантажень: 1

Ковальова, Т. В. Рентабельність сільськогосподарського виробництва в господарському механізмі АПК (на матеріалах сільськогосподарських підприємств Харківської області) : автореф. дис. ... кан. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Ковальова Тетяна Володимирівна ; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 Кб     Кількість завантажень: 0

Колодійчук, В. А. Ефективність переробки зерна в АПК Львівської області : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Колодійчук Володимир Анатолійович ; Львівський державний аграрний університет. - Дубляни, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 234 Кб     Кількість завантажень: 1

Кушнір, Л. А. Розвиток особистих господарств населення в умовах перехідної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Кушнір Людмила Анатоліївна ; Львівський державний аграрний університет. - Дубляни, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 157 Кб     Кількість завантажень: 1

Гринчук, Ю. С. Лізинг у технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства та АПК» / Гринчук Юлія Сергіївна ; Львівський державний аграрний університет. - Львів, 2007. – 22 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 214 КБ     Кількість завантажень: 1

Козак, О. А. Формування та розвиток ринку молока та молочних продуктів в регіоні (на матеріалах Вінницької області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Козак Ольга Анатоліївна ; Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН. - Київ, 2006. – 20 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 284 КБ     Кількість завантажень: 2