Назад

Шарапов, М. М. Граничні теореми для оцінок параметрів випадкових процесів і полів із довгою пам’яттю та їх уточнення : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : спец. 01.01.05 «Теорія ймовірностей та математична статистика» / Шарапов Михайло Михайлович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 Кб     Кількість завантажень: 5

Каськун, Є. П. Асимптотична поведінка нестійких розв’язків стохастичних диференційних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : спец. 01.01.05 «Теорія ймовірностей та математична статистика» / Каськун Євген Пилипович ; Київсь. ун-т ім.. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 107 КБ     Кількість завантажень: 1

Ковальчук, Ю. О. Крайові задачі з випадковими початковими умовами і функціональні ряди із просторів Орліча : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : спец. 01.01.05 «Теорія ймовірностей та математична статистика» / Ковальчук Юрій Олексійович ; Київ. ун-т ім.. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 Кб     Кількість завантажень: 0

Демичев, В. П. Предельные теоремы для нелинейных функций от слабо зависимых случайных полей : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. : спец. 01.01.05 «Теория вероятности и математическая статистика» / Демичев Вадим Петрович ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. - Москва, 2014. – 18 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 406 КБ     Кількість завантажень: 1

Новак, С. Ю. Предельные теоремы и оценки скорости сходимости в теории экстремальных значений : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук. : спец. 01.01.05 «Теория вероятности и математическая статистика» / Новак Сергей Юрьевич ; Мидлсекский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – 28 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 308 КБ     Кількість завантажень: 1

Родионов, И. В. Статистический анализ и проверка гипотез о распределении экстремумов временного ряда : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. : спец. 01.01.05 «Теория вероятности и математическая статистика» / Родионов Игорь Владимирович ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. - Москва, 2014. – 17 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 401 КБ     Кількість завантажень: 0

Голдаева, А. А. Тяжелые хвосты, экстремумы и кластеры линейных стохастических рекуррентных последовательностей : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.01.05 «Теория вероятности и математическая статистика» / Голдаева Анна Алексеевна ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. – Москва, 2013. – 28 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 401 КБ     Кількість завантажень: 1

Громов, А. Н. Оптимальные стратегии перестрахования и инвестирования в стохастических моделях риска : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.01.05 «Теория вероятности и математическая статистика» / Громов Александр Николаевич ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. – Москва, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 330 КБ     Кількість завантажень: 1