Назад

Овчаренко, В. М. Продуктивність, склад та технологичні властивості молока корів бурих порід різних генотипів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» / Володимир Миколайович Овчаренко ; СДАУ. — Суми, 1999. — 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 Кб     Кількість завантажень: 41

Салогуб, А. М. Продуктивні та технологічні якості корів бурої породи німецької селекції в умовах лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» / Салогуб Анатолій Миколайович ; СДАУ. — Суми, 1999. — 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 Кб     Кількість завантажень: 41

Свириденко, О. І. Стимулювання росту та підвищення м"ясної продуктивності курчат-бройлерів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» / Свириденко Олексій Іванович ; Ін-т тваринництва УААН. – Харків, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 Кб     Кількість завантажень: 41

Салогуб, А. М. Продуктивні та технологічні якості корів бурої породи німецької селекції в умовах лісостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук.: спец. 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» / Салогуб Анатолій Миколайович; Сум. держ. аграр. ун-т. – Суми, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 158 КБ     Кількість завантажень: 41

Д"яконов, М. П. Ресурсозберігаючі режими освітлення і вентиляції пташників для вирощування і утримання яєчних курей : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04. «Технологія виробництва продуктів тваринництва» / Д"яконов Микола Петрович ; Інститут тваринництва Української академії аграрних наук. - Харків, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 164 КБ     Кількість завантажень: 1

Федяєв, В. А. Технологічні прийоми підвищення продуктивності свиноматок уельської породи : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» / Федяєв Валерій Анатолійович ; Сумський державний аграрний університет. – Суми, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 221 КБ     Кількість завантажень: 1

Торська, С. М. Підвищення продуктивності кнурів-плідників шляхом використання водного моціону : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04. «Технологія виробництва продуктів тваринництва» / Торська Світлана Миколаївна ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 168 Кб     Кількість завантажень: 0

Медведєв, А. Ю. М"ясна продуктивність та адаптаційні особливості бичків різних порід в східному регіоні України за умов енергоресурсозаощадження : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» / Медведєв Андрій Юрійович ; Інститут тваринництва УААН. - Харків, 1999. - 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 138 КБ     Кількість завантажень: 1

Вакуленко, I. С. Закономiрностi i особливостi фоpмування м"ясної пpодуктивностi i конвеpсiйної здатностi кpолiв в постнатальному онтогенезi : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 06.02.04 «Технологiя виpобництва пpодуктiв тваpинництва» / Вакуленко Iван Семенович ; Iнститут тваpинництва УААН. - Хаpкiв, 1999. – 37 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 КБ     Кількість завантажень: 1

Король, А. П. Обгрунтування сучасних напрямів удосконалення технології виробництва молока : автореф. дис. ... канд. с.-г. : спец. 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» / Король Алла Петрівна ; Національний аграрний університет. - Київ, 2008. – 30 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 257 КБ     Кількість завантажень: 1