Назад

Крохмаль, П. А. Друга основна гранична задача теорії пружності для тора : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Крохмаль Павло Анатолійович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 26 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 274 Кб     Кількість завантажень: 1

Краснюк, П. П. Термопружні контактні задачі для двошарових систем з нестаціонар-ним фрикційним теплоутворенням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Краснюк Петро Петрович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 274 Кб     Кількість завантажень: 0

Овчаренко, А. В. Експериментальне визначення впливу рідини на власні коливання тонкостінних оболонок : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Анатолій Володимирович Овчаренко ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. — К., 1999. — 26 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 233 Кб     Кількість завантажень: 12

Омельчук, С. М. Перехідні режими коливань пружних елементів хвильових гіроскопів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Сергій Миколайович Омельчук ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. — К., 1999. — 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 185 КБ     Кількість завантажень: 18

Дякон, В. М. Дослідження механічних моделей процесів початкового розвитку крихкого і пластичного руйнування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04. «Механіка деформівного твердого тіла» / Дякон Валерій Миколайович ; Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України. - Київ, 1998. – 13 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 159 КБ     Кількість завантажень: 2

Гармаш, Н. Г. Двовимірний скінченноелементний аналіз контактних задач із врахуванням теплообміну : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Гармаш Наталія Григорівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 1999. — 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 259 Кб     Кількість завантажень: 1

Іванченко, О. Г. Вплив попереднього термомеханічного навантаження на опір крихкому руйнуванню теплостійких сталей : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Іванченко Олексій Геннадійович ; Інститут проблем міцності. - Київ, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 Кб     Кількість завантажень: 2

Гаврись, О. П. Визначення термонапруженого стану покрить при високотемпературному напиленні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04. «Механіка деформівного твердого тіла» / Гаврись Олександр Петрович ; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. - Львів, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 252 КБ     Кількість завантажень: 1

Бурлаєнко, В. Н. Розробка методу розрахунку на повзучість і довготривалу міцність тонкостінних елементів конструкцій при циклічному навантаженні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04. «Механіка деформівного твердого тіла» / Бурлаєнко В"ячеслав Миколайович ; Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України. - Харків, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 215 КБ     Кількість завантажень: 1

Григорьянц, Г. П. Дослідження напруженого стану і вдосконалення конструкцій роторів швидкісних канатозвиваючих машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04. «Механіка деформівного твердого тіла» / Григорьянц Гай Павлович ; Запорізький державний технічний університет. - Запоріжжя, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 139 КБ     Кількість завантажень: 3

Архіпов, О. В. Розв’язання задачі пружно-пластичного згину пластин довільної форми у плані на базі теорії R-функцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04. «Механіка деформівного твердого тіла» / Архіпов Олександр Володимирович ; Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України. - Харків, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 Кб     Кількість завантажень: 2

Штанцель, Е. А. Динаміка циліндричних оболонок з підкріпленням змінної жорсткості при нестаціонарних навантаженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Штанцель Едуард Анатолійович ; Національний технічний університет України “КПІ. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 153 КБ     Кількість завантажень: 2

Щадило, Я. С. Оцінка тріщинотривкості найбільш навантажених деталей вузлів підвісних конвеєрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Щадило Ярослав Стефанович ; Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. - Тернопіль, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 КБ     Кількість завантажень: 1

Юринець, Р. В. Контактна взаємодія пружних тіл з теплоутворенням від тертя : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Юринець Ростислав Володимирович ; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. - Львів, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 1

Кирилов, С. О. Комбінований метод перетворення фур’є і спряження аналітичних функцій у задачах теорії пружності : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Керекеша Петро Володимирович ; Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. Міністерства освіти України. - Дніпропетровськ, 1999. – 31 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 264 КБ     Кількість завантажень: 1

Ковальчук, Я. О. Вплив попередньої пластичної деформації на циклічну тріщиностійкість алюмінієвого сплаву : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Ковальчук Ярослав Олексійович ; Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 Кб     Кількість завантажень: 0

Кучер, М. К. Моделювання складних процесів циклічного деформування матеріалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Кучер Микола Кирилович ; Інститут проблем міцності НАН України. - Київ, 1999. – 30 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 308 Кб     Кількість завантажень: 1

Шульга, В. М. Поширення акустоелектричних хвиль в п’єзоелектричних циліндрах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Шульга Володимир Миколайович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 145 КБ     Кількість завантажень: 1

Улітко, І. А. Коливання та хвилі в пружних тілах, які здійснюють обертовий рух : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Улітко Ігор Андрійович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 245 КБ     Кількість завантажень: 2

Хом’як, М. М. Розв’язування контактних задач шаруватих пластин і оболонок на базі уточнених моделей методом скінченних елементів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Хом’як Микола Миколайович ; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. - Львів, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 221 КБ     Кількість завантажень: 1

Забаранкін, М. Ю. Точний розв’язок граничних задач для пружного середовища з веретеноподібним включенням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка твердого деформівного тіла» / Забаранкін Михайло Юрійович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 11 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 183 КБ     Кількість завантажень: 1

Головко, К. Г. Осесиметричні коливання дискретно підкріплених оболонкових елементів конструкцій на пружній основі при імпульсних навантаженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Головко Костянтин Григорович ; Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України. - Київ, 2008. – 28 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 239 КБ     Кількість завантажень: 1

Гуменчук, О. Б. Термонапружений стан частково прозорих тіл з порожнинами за теплового опромінення : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Гуменчук Орест Богданович ; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. - Львів, 2008. – 35 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 285 КБ     Кількість завантажень: 1

Ефимов, В. П. Разработка методов определения физических параметров, характеризующих разрушение горных пород : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.02.04 «Механика деформируемого твердого тела» / Ефимов Виктор Прокопьевич ; Институт горного дела им. Н. А. Чинакала. – Новосибирск, 2014. – 31 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 855 КБ     Кількість завантажень: 1

Карпов, Е. В. Влияние локализованной неоднородности напряженно-деформированного состояния на деформирование и разрушение материалов : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механика деформируемого твердого тела» / Карпов Евгений Викторович ; Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева. – Новосибирск, 2014. – 31 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 702 КБ     Кількість завантажень: 0

Паршиков, А. Н. Численный метод SPH, использующий соотношения распада разрывов, и его применение в механике деформируемых гетерогенных сред : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механика деформируемого твердого тела» / Паршиков Анатолий Николаевич ; ФГБУН. – Москва, 2013. – 46 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,82 МБ     Кількість завантажень: 1

Олейников, А. А. Моделирование больших деформацій гиперупругих тел на основе модели материала генки : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механика деформируемого твердого тела» / Олейников Андрей Александрович ; Государственный технический университет. – Новосибирск, 2014. – 18 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 321 КБ     Кількість завантажень: 1