Назад

Крак, Ю. В. Розробка оптимізаційних методів дослідження складних маніпуляційних систем - : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень» / Крак Юрій Васильович ; Інститут космічних досліджень НАН України і НКАУ. - Київ, 1999. – 34 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 264 Кб     Кількість завантажень: 1

Овезгельдиєв, А. О. Математичні моделі й процедури багатофакторного оцінювання і ранжування альтернатив у системах організаційного управління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень» / Атагельди Оразгельдийович Овезгельдиєв ; ХДТУР. — Харків, 1999. — 26 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 253 Кб     Кількість завантажень: 2

Пічкур, В. В. Оптимізація структур в динамічних системах на основі узагальненого принципу Беллмана : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень» / Пічкур Володимир Володимирович ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. — К., 1999. — 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 233 Кб     Кількість завантажень: 3

Адаменко, В. А. Розробка та дослідження ефективного методу рішення задач розпізнавання кривих на кольорових растрових зображеннях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень» / Адаменко Віра Анатоліївна ; Харківський державний технічний університет радіоелектроніки. - Харків, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 228 Кб     Кількість завантажень: 1

Башняков, О. М. Оптимальне керування пучком траєкторій з недиференційованими критеріями якості : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.04. «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень» / Башняков Олександр Миколайович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 177 КБ     Кількість завантажень: 1