Назад

Олещук, В. І. Кодифікована широтно-імпульсна модуляція сигналів регульованих автономних інверторів напруги : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідникові перетворювачі електроенергії" / Валентин Ігорович Олещук ; Інститут електродинамiки НАН України. — Київ, 1999. — 33 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 211 КБ     Кількість завантажень: 41

Петергеря, Ю. С. Керування вентильними перетворювачами з ідентифікацією параметрів : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» / Юлія Сергіївна Петергеря ; НАНУІЕ. – Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 КБ     Кількість завантажень: 41

Нгуєн Ли Хай Тунг Керування однофазним фільтро-компенсуючим пристроєм на основі широтно-імпульсного перетворювача: автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» / Нгуєн Ли Хай Тунг; НАНУ Ін-т електродинаміки. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 187 Кб     Кількість завантажень: 41

Артеменко, М. Ю. Матрично-топологічний синтез структур вентильних перетворювачів : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : спец. 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» / Артеменко Михайло Юхимович ; Інститут електродинаміки НАН України. - Київ, 1998. – 35 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 348 Кб     Кількість завантажень: 1

Денисов, Ю. О. Стабілізатори постійної напруги з імпульсними і квазірезонансними регулюючими елементами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.12. «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» / Денисов Юрій Олександрович ; Інститут електродинаміки НАН України. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 150 КБ     Кількість завантажень: 1