Назад

Кулик, Н. А. Культурні процеси в Україні 90-х років XX століття (на прикладі державних закладів культури) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Кулик Наталія Андріївна ; Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 164 Кб     Кількість завантажень: 1

Оленіна, О. Ю. Реклама як явище художньої культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Олена Юріївна Оленіна ; Нац. музична академія України ім.. П. І. Чайковського. - К., 1999. - 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 41

Калашников, В. Ф. Народний агітаційний театр в Україні 70-80-х років ХХ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. наук : спец. 17.00.01 «Теорія і історія культури» / Калашников Вадим Федорович ; Київський державний університет культури і мистецтв. - Київ, 1998. – 26 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 1

Дорогих, Л. В. Аматорське мистецтво як історико-культурне явище (на матеріалах України другої половини XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Дорогих Людмила Василівна ; Київський державний університет культури і мистецтв. - Київ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 187 Кб     Кількість завантажень: 1

Сібірякова, О. О. Відеокомунікація в структурі сучасної культури : еволюція впливу на людину : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Сібірякова Олена Олександрівна ; Київському державному університеті культури і мистецтв, Міністерство культури і мистецтв України. - Київ, 1998. – 12 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 151 КБ     Кількість завантажень: 0

Сніжко, В. М. Культура російської меншини в Україні : проблеми функціонування та розвитку (90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Сніжко Валентина Миколаївна ; Київський державний університет культури і мистецтв. - Київ, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 163 КБ     Кількість завантажень: 1

Оленіна, О. Ю. Реклама як явище художньої культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Оленіна Олена Юріївна ; Харківська державна академія культури. - Харків, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 179 Кб     Кількість завантажень: 1

Кучменко, Е. М. Взаємовпливи історико-культурних процесів Заходу і Сходу в ХУШ-ХХ ст. : автореф. дис. ... д-ра істор. наук : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Кучменко Елеонора Миколаївна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 259 Кб     Кількість завантажень: 1

Колосова, Н. А. Благодійна діяльність в культурі України в контексті вітчизняних і європейських традицій (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Колосова Наталія Анатоліївна ; Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ, 2006. – 18 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 1

Мартинюк, А. К. Диригентсько-хорова освіта в музичній культурі України другої половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. наук : спец. 17.00.01 «Теорія і історія культури» / Мартинюк Анатолій Кирилович ; Харківська державна академія культури. - Харків, 2001. – 25 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 194 КБ     Кількість завантажень: 0