Назад

Озгович, І. О. Покращення характеристик передачі термошумових сигналів в шумових термометрах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.04 « Прилади та методи вимірювання теплових величин» / Андрій Іванович Озгович ; Львівська політехніка. - Львів, 1999. - 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 279 КБ     Кількість завантажень: 41

Микийчук, М. М. Засоби повірки вторинних пристроїв контактної термометрії на основі активних імітаторів опору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.04 « Прилади та методи вимірювання теплових величин» / Микийчук Микола Миколайович ; Держ. ун-т Львівська політехніка. - Львів, 1998. - 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 257 Кб     Кількість завантажень: 0

Крайовський, Р. В. Термоелементи на основі n-ZrNiSn, нечутливі до впливу зовнішнього магнітного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» / Крайовський Роман Володимирович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2012. – 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 839 Кб     Кількість завантажень: 0

Крайовський, В. Я. Чутливі елементи термоперетворювачів на основі напівпровідникового матеріалу n-HfNiSn : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» / Крайовський Володимир Ярославович ; Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України. - Київ, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1 145 КБ     Кількість завантажень: 1

Столярчук, В. П. Ідентифікація статичних та динамічних характеристик термоперетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» / Столярчук Володимир Петрович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. – 21 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 395 КБ     Кількість завантажень: 1

Ромака, В. А. Фізичні засади розроблення термометричних елементів на основі інтерметалічних напівпровідників : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» / Ромака Володимир Афанасійович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 40 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,02 МБ     Кількість завантажень: 1

Яцук, Ю. В. Покращання метрологічних характеристик цифрових перетворювачів температури в робочих умовах експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» / Яцук Юрій Васильович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 21 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 307 КБ     Кількість завантажень: 1

Яцишин, С. П. Розвиток теоретичних основ та створення методів і алгоритмів мінімізації похибок термоперетворювачів на базі статистичної термодинаміки: автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» / Яцишин Святослав Петрович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2008. – 38 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 562 КБ     Кількість завантажень: 1

Микитин, І. П. Вимірювання температури шумовими методами. Теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» / Микитин Ігор Петрович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 42 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 916 КБ     Кількість завантажень: 1

Фединець, В. О. Теорія і практика вимірювання температури газових потоків контактними методами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» / Фединець Василь Олексійович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 38 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 711 КБ     Кількість завантажень: 1

Кочан, О. В. Термоелектричний перетворювач з керованим профілем температурного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади і методи вимірювання теплових величин» / Кочан Орест Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 22 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 339 КБ     Кількість завантажень: 1

Васильків, Н. М. Підвищення точності вимірювання температури термопарами в процесі експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» / Васильків Надія Михайлівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 21 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 298 КБ     Кількість завантажень: 1

Домінюк, Т. І. Вплив технологічних і експлуатаційних чинників на термоелектричну неоднорідність та метрологічні характеристики термометрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» / Домінюк Тарас Іванович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2010. – 22 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,15 МБ     Кількість завантажень: 3

Декуша, Л. В. Засоби теплометрії на базі термоелектричних перетворювачів те-плового потоку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.04 «Прилади і методи вимірювання теплових величин» / Декуша Леонід Васильович ; Національний університет "Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 38 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 3,10 МБ     Кількість завантажень: 1