Назад

Огороднійчук, Г. М. Продуктивність, перетравленість поживних речовин раціонів та забійні показники свиней при згодуванні нових кормових добавок : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» / Галина Михайлівна Огороднійчук ; Львівська академія вет. Медицини ім.. С. З. Гжицький. – Львів, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 КБ     Кількість завантажень: 41

Атаманюк, В. Д. Порівняння вуглеамонійної солі з пропіоновою кислотою при консервувані зерна кукурудзи та дія аміаку через його сполуки в кормі на організм бичків при відгодівлі : автореф. дис. ... канд. сільс. наук : спец. 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» / Атаманюк Віктор Данилович ; Інститут кормів УААН. - Вінниця, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 1

Бережнюк, Н. А. Продуктивність, перетравність поживних речовин та забійні якості свиней при згодовуванні добавок глутамінової кислоти : автореф. дис. ... канд. сільс. наук : спец. 06.02.02. «Годівля тварин і технологія кормівв» / Бережнюк Наталія Анатоліївна ; Львівська академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. - Львів, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 177 КБ     Кількість завантажень: 0

Кавун, О. Ф. Консервуюча дія пропіонової кислоти і нових консервантів при заготівлі вологого зерна і силосу : автореф. дис. ... канд. сільс. наук : спец. 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» / Кавун Олександр Федорович ; Інститут кормів УААН. - Вінниця, 1998. – 13 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 КБ     Кількість завантажень: 1

Смалиус, В. М. Енергетична і біоенергетична оцінка кормів, технологій їх виробництва і підготовки до згодовування : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» / Смалиус Володимир Михайлович ; Інститут кормів Української академії аграрних наук. - Вінниця, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 167 КБ     Кількість завантажень: 1

Журенко, Ю. І. Поживна цінність люцернового сіна залежно від технології його заготівлі : автореф. дис. ... канд. сільськогосподар. наук.: спец. 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» / Журенко Юрій Іванович ; Нац. аграр. ун-т. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 КБ     Кількість завантажень: 0

Выштакалюк, А. Б. Фармако-токсикологическая и иммунобиологическая оценка продуктов комплексной переработки амаранта и влияние их на организм кур : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : спец. 06.02.02 «Ветеринарная фармакология с токсикологией» / Александра Борисовна Выштакалюк ; Федеральный центр токсикологии, радиации и биологи безопасности. - Казань, 2014. - 46 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 8,69 МБ     Кількість завантажень: 0