Назад

Огняник, С. С. Синтез глікозидних та псевдо глікозидних похідних 6-азаурацилу та 6-азацитозину : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.10 «Біоорганічна хімія» / Степан Сергійович Огняник ; Інститут біоорганічної хімії та навтохімії. — К., 1999. — 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 234 КБ     Кількість завантажень: 41

Рожнова, Р. А. Біологічно активні імплантати на основі здатних до біодеструкції поліуретанів: автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 02.00.10 «Біоорганічна хімія» / Рожнова Ріта Анатоліївна; Ін-т біоорганічної хімії та нафтохімії. – Київ, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір:      Кількість завантажень: 41

Броварець, В. С. Синтези біорегуляторів гетероциклічної природи на основі ациламінозаміщених вінілфосфонієвих солей та їх аналогів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.10. «Біоорганічна хімія» / Броварець Володимир Сергійович ; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. - Київ, 1999. – 35 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 326 КБ     Кількість завантажень: 1

Федоряк, О. Д. Модифіковані компоненти нуклеїнових кислот : синтез і властивості : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.10 «Біоорганічна хімія» / Федоряк Олеся Дмитрівна ; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. - Київ, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 293 КБ     Кількість завантажень: 0

Генчева, В. І. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 02.00.10 «Біоорганічна хімія» / Генчева Вікторія Іванівна ; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. - Київ, 2008. - 29 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 251 КБ     Кількість завантажень: 1