Назад

Кондусова, О. Б. Тривимірне геометричне моделювання зняття припуску, формоутворення і проектування інструментів при обробці різанням : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» / Кондусова Олена Борисівна ; Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет. - Харків, 1999. – 31 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 233 Кб     Кількість завантажень: 1

Корбут, Є. В. Підвищення працездатності свердел для обробки кісток : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» / Корбут Євген Валентинович ;Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. – Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 Кб     Кількість завантажень: 1

Новіков, О. М. Підвищення працездатності ланцюгових відрізних пил : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» / Олексій Миколайович Новіков ; НТУУ КПІ. - К., 1999. - 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 498 Кб     Кількість завантажень: 41

Солоха, В. В. Підвищення точності токарних автоматизованих верстатів шляхом зміни впливу умов стикування базових вузів на температурні деформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» / Солоха Василь Васильович ; ХДПУ. - Харків, 1999. - 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 238 Кб     Кількість завантажень: 0

Малишко, І. І. Підвищення продуктивності технологічних систем роторного типу, оснащених комбінованим інструментом (КІ) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.03.01 «Процеси механiчної обробки, верстати та iнструменти» / Малишко Ірина Іванівна ; Вiддiлення регуляторних систем клiтини Національний технічний університет України «КПІ». - Київ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 232 КБ     Кількість завантажень: 1

Приходько, О. Ю. Моделювання ефективних компоновочних рішень при виборі структури та параметрів агрегатних верстатів середнього розміру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» / Приходько Ольга Юріївна ; Харківський державний політехнічний університет. - Харків, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 КБ     Кількість завантажень: 1

Клименко, С. А. Основи лезової обробки зносостійких захисних покриттів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» / Клименко Сергій Анатолійович ; Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України. - Київ, 1999. – 34 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 262 КБ     Кількість завантажень: 1

Васильченко, Я. В. Підвищення ефективності експлуатації збірних різців в умовах ускладненого стружкодробління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» / Васильченко Яна Василівна ; Донецький політехнічний університет. - Донецьк, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 176 КБ     Кількість завантажень: 1

Зінь, М. М. Синтез вихрових головок з пружно-демпфуючими елементами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.03.01. «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» / Зінь Мирослав Михайлович ; Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. - Тернопіль, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 КБ     Кількість завантажень: 3

Вирт, А. Э. Влияние физико-механических процессов в зоне контакта на показатели обработки поверхностным пластическим деформированием роликами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 «Технологам и оборудование механической и физико-технической обработки» / Вирт Андрей Эдуардович ; Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет. - Волгоград, 2009. – 16 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,23 МБ     Кількість завантажень: 0