Назад

Батраков, Р. В. Комплексное управление перетоками мощности в системах электроснабжения : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы» / Руслан Викторович Батраков ; Липецкий государственный техн. ун-т. - Липецк, 2013. - 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 615 КБ     Кількість завантажень: 0

Киво, А. М. Электромеханические системы стендов обезвешивания, обеспечивающих подготовку космонавтов к деятельности на поверхности планет с пониженной гравитацией : автореферат дис. ... кандидата технических наук : спец. 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы» / Александр Михайлович Киво ; Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т им. М.И. Платова. - Новочеркасск, 2013. - 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 5,58 МБ     Кількість завантажень: 0

Семенюк, М. Б. Процеси і характеристики електротехнічних систем з синхронними машинами з компенсацією реакції якоря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Семенюк Микола Борисович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2011. – 21 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,18 МБ     Кількість завантажень: 1

Нечаєва, С. В. Система динамічного навантажування з резонансним контуром для двигунів постійного струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнiчнi комплекси та системи» / Світлана Володимирівна Нечаєва ; Нац. Гірнича академія України. – Дніпропетровськ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 192 КБ     Кількість завантажень: 41

Скіданов, В. М. Системи електроживлення постійної напруги електромобілів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнiчнi комплекси та системи» / Скіданов Володимир Михайлович ; Нац. академія наук україни ін-т електродинаміки. – Київ, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 257 Кб     Кількість завантажень: 41

Скоробогатова, В. І. Наукові основи оцінювання енергетичних і структурних станів діючих систем електропостачання промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнiчнi комплекси та системи» / Скоробогатова Валентина Іванівна ; Нац. Гірнича академія України. – Дніпропетровськ, 1999. – 29 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 230 Кб     Кількість завантажень: 42

Рогальський, Б. С. Методи розрахунку електроспоживання і компенсуючих установок та систем управління ними (на промислових підприємствах, включаючи нерудні кар*єри): автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Рогальський Броніслав Станіславович; Нац. гiрнича академiя України. – Днiпропетровськ, 1999. – 34 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 318 КБ     Кількість завантажень: 41

Седельникова, Л. Г. Синтез двоканальних електроприводів оптимального керування механізмами обмотувальних машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнiчнi комплекси та системи» / Седельникова Людмила Геннадіївна ; ХДПУ. – Харків, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 166 Кб     Кількість завантажень: 41

Суф"ян Махмуд Нажиб Аль-Батайнех Автоматизований електромеханічний комплекс по визначенню параметрів машин постійного струму після ремонту: автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Суф"ян Махмуд Нажиб Аль-Батайнех; Нац. гірн. акад. Укр. (Дніпропетр.). - Дніпропетровськ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 КБ     Кількість завантажень: 41

Хандакжи, К. А. Електропривід підйомних механізмів за системою ТП-Д при аномальних режимах роботи перетворювача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнiчнi комплекси та системи» / Хандакжи Камаль Абд Аль Мажид ; Державний університет"Львівська політехніка". - Львів, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 Кб     Кількість завантажень: 1

Яблонь, В. П. Синтез релейних систем слідкуючого електроприводу підвищеної точності з низькою чутливістю до параметричних та координатних збурень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнiчнi комплекси та системи» / Яблонь Володимир Петрович ; Донецький державний технічний університет. - Донецьк, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 199 Кб     Кількість завантажень: 1

Густаво, А. А. Вторинні системи електропостачання діагностичних комплексів промислових підприємств: автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнiчнi комплекси та системи» / Густаво Абарка Авіла ; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 179 Кб     Кількість завантажень: 2

Абдулхалек Абдулразак Нестаціонарні процеси в електричних колах з фотоелектричними джерелами живлення: автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи» / Абдулхалек Абдулразак ; Національного технічного університету Украіни “Київський політехнічний інститут”. – Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 167 КБ     Кількість завантажень: 1

Бардавіль Імад Регульований електропривід турбомеханізмів за схемою вентильного двигуна зі збудженням змінним струмом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03. «Електротехнічні комплекси та системи» / Бардавіль Імад ; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 1

Гомілко, В. С. Обгрунтування динамічних параметрів та режимів роботи електромеханіч- них систем млинів примусового подрібнення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнiчнi комплекси та системи» / Гомілко Валерій Семенович ; Нац. гірнича акад. України. - К, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 196 Кб     Кількість завантажень: 0

Маляр, А. В. Системи стабілізації координат в електроприводах з випадковими збуреннями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Маляр Андрій Васильович ; Державний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 186 КБ     Кількість завантажень: 1

Казимир Ягела Частотно-керований асинхронний електропривід металургійних транспортних ліній : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Казимир Ягела ; Державний університет "Львівська політехніка". - Львів, 1998. – 29 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 217 КБ     Кількість завантажень: 1

Мороз, В. І. Метод розрахунку режимів і формування керуючих впливів в електромеханічних системах на основі інтегралу згортки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Мороз Володимир Іванович ; Нац. ун-т Львівська політехніка. - Львів, 2010. – 41 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 661 КБ     Кількість завантажень: 0

Бушер, В. В. Покращення якості електротехнічних систем з дробовими інтегрально-диференційними ланками : автореф. дис. д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Бушер Віктор Володимирович ; Національний університет "Львівська політехніка". Міністерство освіти і науки України. – Львів, 2013. – 34 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 979 КБ     Кількість завантажень: 1

Бальзан, І. В. Електротехнічний комплекс регулювання напруги трансформатором з РПН : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Бальзан Ігор Вікторович ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 490 КБ     Кількість завантажень: 1

Лупенко, А. М. Енергоефективні електротехнічні системи високочастотного живлення та керування для розрядних джерел світла : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Лупенко Анатолій Миколайович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2013. – 38 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,16 МБ     Кількість завантажень: 1

Михайлович, Т. І. Синтез та аналіз бездавачевої системи визначення положення ротора вентильного реактивного двигуна, побудованої на основі принципів нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електромеханічні комплекси та системи» / Михайлович Тарас Ігорович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 21 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 617 КБ     Кількість завантажень: 1

Тутка, В. В. Аналіз та діагностування статичних систем збудження потужних генераторів (на прикладі Бурштинської ТЕС) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Тутка Василь Володимирович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 21 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 766 КБ     Кількість завантажень: 1

Веклинець, І. І. Регульовані електроприводи з активними випрямлячами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Веклинець Ірина Іванівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 22 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,08 МБ     Кількість завантажень: 1

Кузнєцов, О. О. Процеси і характеристики асинхронного електроприводу зі збудженням енергією конденсатора, яка зумовлена ковзанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Татарин Тарас Романович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 22 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,44 МБ     Кількість завантажень: 1

Білецький, Ю. О. Енергоформуюче керування електромеханічними системами на базі синхронної машини з постійними магнітами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Білецький Юрій Олегович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 635 КБ     Кількість завантажень: 1

Гоголев, Г. А. Методики и средства диагностики и контроля отдельных показателей качества тяговых трансформаторов и электрических машин подвижного состава : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы, включая их управление и регулирование» / Гоголев Григорий Александрович ; Петерб. гос-во ун-т путей сообщ.— Санкт-Петербург, 2000. — 19 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 776 КБ     Кількість завантажень: 2

Бобечко, Ю. О. Синтез та аналіз нейроконтролера системи керування вентильним реактивним двигуном : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Бобечко Юрій Остапович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,01 МБ     Кількість завантажень: 1

Мандзюк, М. Ф. Енергоефективне двозонне керування синхронною машиною з поcтійними магнітами для електромобілів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Мандзюк Максим Феодосійович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,47 МБ     Кількість завантажень: 1

Ковальчук, А. І. Електромеханічна система автономної безконтактної контрроторної вітроелектроустановки з вертикальною віссю обертання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Ковальчук Андрій Іванович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 569 КБ     Кількість завантажень: 1

Климко, В. І. Вітросонячні системи електроживлення малопотужних споживачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Климко Володимир Іванович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,07 МБ     Кількість завантажень: 1