Назад

Коршикова, Т. І. Одержання монофазної шихти та монокристалів галосилікату лантану (лангаситу) для п’єзотехніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Коршикова Тетяна Іванівна ; Інститут монокристалів. - Харків, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 183 Кб     Кількість завантажень: 1

Нестеров, О. В. Дослідження та розробка економно легованої феритної жаростійкої сталі для системи вихлопного тракту автомобілів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Нестеров Олександр Васильович ; Запорізький державний технічний університет. – Запоріжжя, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 КБ     Кількість завантажень: 41

Ричагов, В. М. Розробка теоретичних основ ресурсозберігаючих технологій зміцнюючих обробок конструкційних сталей для будівельних металевих конструкцій: автореф. дис. ... д-ра техн. наук.: спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Ричагов Василь Миколайович; Придніп. держ. акад. буд. та архіт. – Дніпропетровськ, 1999. – 42 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 323 КБ     Кількість завантажень: 41

Самойлов, В. Є. Литі конструкційні сталі з барієм для деталей підвищеної надійності гірничозбагачувального обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Самойлов Вадим Єфремович ; ЗДТУ. – Запоріжжя, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 Кб     Кількість завантажень: 41

Савчук, П. П. Розробка композиційних антифрикційних матеріалів на основі епоксидних смол, неорганічних і органічних наповнювачів для динамічно навантажених вузлів тертя : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Савчук Петро Петрович ; ТУП. – Хмельницький, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 669 Кб     Кількість завантажень: 41

Сидор, П. Я. Високотемпературна втомна міцність титанових сплавів у водних середовищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Сидор Петро Якимович ; НАН України, Фіз.-мат. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 227 Кб     Кількість завантажень: 41

Сташнікова, М. В. Моделювання процесів теплопровідності при розрахунках термостійкості та визначенні теплофізичних характеристик кристалів складної форми: автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Сташнікова Марина Володимирівна; НАНУ Ін-т монокристалів. - Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 41

Соколов, О. М. Вплив складу шихти та параметрів синтезу на одержання високоміцних та термостійких шліфпорошків кубічного нітриду бору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Соколов Олександр Миколайович ; Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 Кб     Кількість завантажень: 41

Гаврилюк, В. П. Чисельне моделювання процесу світлозбирання в сцинтиляційних детекторах складної форми : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Гаврилюк Володимир Петрович ; НАН України, наук.-техн. концерн "Інститут монокристалів". - Харків, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 151 Кб     Кількість завантажень: 0

Григор"єв, М. М. Оптимізація конструкції апарата високого тиску типу тороїд для спікання алмазно-твердосплавних пластин діаметром 13,5 мм і більше: автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Григор"єв Микола Михайлович ; Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 Кб      Кількість завантажень: 1

Гусачук, Д. А. Особливості структури та деякі фізико-межанічні властивості холоднодеформованих середньомідистих чавунів з компактним графітом : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.02.01. «Матеріалознавство» / Гусачук Дмитро Анатолійович ; Луцький державний технічний університет, Міністерство освіти України. - Луцьк, 1999. – 9 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 120 КБ     Кількість завантажень: 1

Куцай, О. М. Оптимізація оптичних характеристик захисних просвітлюючих покриттів із аморфних гідрогенізованих вуглецевих плівок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Куцай Олександр Михайлович ; Інститут надтвердих матеріалів НАН України. - Київ, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 238 КБ     Кількість завантажень: 1

Будаковський, С. В. Органічні кристали для сцинтиляційної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Будаковський Сергій Валентинович ; НАН України, наук.-техн. концерн "Інститут монокристалів". - Харків, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 149 Кб     Кількість завантажень: 0

Бузков, В. А. Підвищення службових властивостей матеріалів для розвитку суднових дейдвудних обладнань та захисту моря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Бузков Віктор Анатолійович ; Ін-т проблем матеріалознавства НАН України. – Київ, 1999. – 36 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 292 Кб     Кількість завантажень: 0

Мітяєв, О. А. Дослідження, розробка та впровадження наплавочного матеріалу для умов інтенсивного абразивного зношування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Мітяєв Олександр Анатолійович ; Запорізький державний технічний університет. – Запоріжжя, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 137 Кб     Кількість завантажень: 0

Пархоменко, А. В. Розробка і впровадження економнолегованої теплостійкої сталі для виливок гірничо-металургійного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Пархоменко Андрій Валентинович ; Запорізький Державний технічний університет. - Запоріжжя,1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 Кб     Кількість завантажень: 0

Шостак, А. В. Аналітична та експериментальна оцінка впливу складу структури і рельєфу поверхонь тертя на функціональні особливості зносостійких Cr-чавунів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Шостак Анна Володимирівна ; Луцький державний технічний університет. - Луцьк, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 КБ     Кількість завантажень: 1

Капустін, М. О. Дослідження, розробка та впровадження зносостійких чавунів для мелючих тіл кульових млинів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Капустін Михайло Олександрович ; Запорізький державний технічний університет. - Запоріжжя, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 1

Закирничная, М. М. Образование фуллеренов в углеродистых сталях и чугунах при кристаллизации и термических воздействиях : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 «Материаловедение (машиностроение в нефтегазовой отрасли)» / Закирничная Марина Михайловна ; Уфимский государственный нефтяной технический университет. – Уфа, 2001. – 46 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 526 Кб     Кількість завантажень: 0

Хар’яков, А. В. Підвищення довговічності деталей нанесенням зносостійких покриттів плазмово-порошковим методом : автореф. дис. ... канд. техн. : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Хар’яков Андрій Васильович ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет. - Харків, 2007. – 37 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 376 КБ     Кількість завантажень: 1

Маруха, М. В. Розробка модифікованих композиційних покриттів на поліорганосилоксановій основі для захисту магістральних трубопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Маруха Мар’яна Валеріївна ; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. - Львів, 2008. – 23 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 КБ     Кількість завантажень: 1