Назад

Труфанова, О.В. Самоопределение как базовая стратегия социализации в современном мире : автореф. дис. … канд. филос. наук : спец. 09.00.11 «Социальная философия»/ Труфанова Олеся Владимировна ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - СПб, 2013. - 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 553 КБ     Кількість завантажень: 0

Кондратик, О. В. Феномен релігії у філософії історії М. С. Грушевського : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Кондратик Ольга Василівна ; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 159 Кб     Кількість завантажень: 0

Недавня, О. В. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським сходом і заходом : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Ольга Володимирівна Недавня ; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. – К., 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 187 КБ     Кількість завантажень: 41

Московчук, А. В. Декалог і проблема свободи в морально-етичній концепції адвентизму : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Московчук Анатолій Васильович ; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди Національної Академії наук України. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 156 Кб     Кількість завантажень: 0

Павленко, П. Ю. Вплив філософії Платона на зародження та становлення християнської антропології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Павленко Павло Юрійович ; Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – Київ, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 185 Кб     Кількість завантажень: 1

Фатюшина, Н. Ю. Історіософський аналіз уявлень про надприродне у віруваннях слов’янського населення давньої України : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Фатюшина Наталія Юріївна ; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди Національної Академії наук України. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 Кб     Кількість завантажень: 2

Мозговий, І. П. Неоплатонічна традиція в східній патристиці : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Мозговий Іван Павлович ; Інститут філософії НАН України. - Київ, 1999. – 27 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 268 Кб     Кількість завантажень: 1

Вергелес, К. М. Національне в контексті суспільного буття православ’я (на прикладі РПЦ) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Вергелес Костянтин Миколайович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир, 2012. – 18 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 182 КБ     Кількість завантажень: 1

Мельничук, Ю. І. Феномен проповідницького слова в українській православній традиції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Мельничук Юлія Іванівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2013. – 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 183 КБ     Кількість завантажень: 1

Данилюк, О. Я. Римо-католицькі чернечі ордени: їх сутність і діяльність в українській історії та культурі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Данилюк Олена Ярославівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України. - Житомир, 2014. – 20 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 КБ     Кількість завантажень: 1

Мельничук, В. В. Екологічна проблематика у православ’ї: філософсько-релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Мельничук Вікторія Вікторівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України. - Житомир, 2012. – 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 1

Погоріла, Л. М. Феномен жінки в інтерпретації Римо-католицької церкви: цивілізаційні виклики сучасності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Погоріла Людмила Михайлівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2011. – 20 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 195 КБ     Кількість завантажень: 1

Щербацький, Д. В. Християнська теодицея: ідейний ґенезис і віроповчально-богословські модифікації у православ’ї та католицизмі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Щербацький Дмитро Володимирович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України. - Житомир, 2013. – 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 205 КБ     Кількість завантажень: 1

Мороз, О. В. Гуманістичний характер релігійно-філософських поглядів православних діячів Волині кінця ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Мороз Олена Василівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України. - Житомир, 2014. – 20 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 289 КБ     Кількість завантажень: 1

Бутинський, В. Я. Юрисдикційний статус українського православ’я і перспективи канонічного оформлення помісної церкви : релігієзнавчі та еклезіологічні рефлексії (1991 – 2013 рр.) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Бутинський Володимир Ярославович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України. - Житомир, 2014. – 18 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 288 КБ     Кількість завантажень: 1

Мартич, Р. В. Інтерпретація сутності живого у філософії східної патристики : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Мартич Руслана Василівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2011. – 22 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 214 КБ     Кількість завантажень: 1

Мишков, В. Я. Еволюція та тенденції розвитку старообрядництва в Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Мишков Віктор Ярославович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 256 КБ     Кількість завантажень: 1

Марковський, Б. В. Міфологічні символи та трансформація їх сприйняття у християнській культовій традиції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Марковський Броніслав Володимирович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2013. – 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 279 КБ     Кількість завантажень: 1

Мельничук, М. С. Особливості трансформації ролі мистецтва в християнському культі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / Мельничук Максим Святославович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2011. – 25 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 247 КБ     Кількість завантажень: 1

Шадюк, Т. А. Есенційний та екзистенційний модуси стражденності в православ’ї : філософсько-релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11. «Релігієзнавство» / Шадюк Тамара Адамівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 18 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 271 КБ     Кількість завантажень: 0

Кобетяк, А. Р. Імперативи толерантизації міжконфесійних відносин у сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11. «Релігієзнавство» / Кобетяк Андрій Романович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України. - Житомир, 2015. – 20 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 293 КБ     Кількість завантажень: 1

Іценко, О. Г. Релігійно-духовні погляди митрополита Алексія (Громадського): філософсько-релігієзнавчий аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11. «Релігієзнавство» / Іценко Олександр Григорович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2015. – 18 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 249 КБ     Кількість завантажень: 1

Дідківський, А. А. Православна етика: гуманістичний потенціал та історичні форми легітимізації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11. «Релігієзнавство» / Дідківський Анатолій Андрійович ; Житомирський державний університет ім. Івана Франка. - Житомир, 2015. – 20 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 205 КБ     Кількість завантажень: 0

Попович, Я. М. Феномен паломництва в католицизмі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11. «Релігієзнавство» / Попович Яна Максимівна ; Житомирський державний університет ім. Івана Франка. - Житомир, 2015. – 20 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 237 КБ     Кількість завантажень: 1