Назад

Невмержицький, Є. В. Корупція як соціально-політичне явище : особливості проявів і механізми подолання в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» Євген Васильович Невмержицький ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 1999. – 28 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 226 КБ     Кількість завантажень: 41

Шуба, О. В. Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз) : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Шуба Олексій Васильович ; Львівський державний університет імені Іва-на Франка. - Львів, 1999. - 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 626 Кб     Кількість завантажень: 0

Базів, В. А. Партії в політичній системі перехідного періоду : українська практика і світовий досвід : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.02. «Політичні інститути і процеси» / Базів Василь Андрійович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 КБ     Кількість завантажень: 1

Бураковський, О. З. Історія Ради Національностей Народного Руху України, 1989-1993 рр. Політологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.02. «Політичні інститути та процеси» / Бураковський Олександр Залманович ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 238 КБ     Кількість завантажень: 1

Клименко, В. С. Збройні Сили України у політичній системі суспільства : політологічний аналіз морально-етичних основ військового будівництва : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути і процеси» / Клименко Володимир Степанович ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. - Київ, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 1

Ляшенко, Т. М. Соціальне партнерство як фактор політичної та соціальної стабільності в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути і процеси» / Ляшенко Тетяна Михайлівна ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. - Київ, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 КБ     Кількість завантажень: 1

Сичова, Т. Г. Основи стабільності політичного режиму в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути і процеси» / Сичова Тетяна Геннадіївна ; Університет внутрішніх справ. - Харків, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 КБ     Кількість завантажень: 2

Юрченко, М. М. Етнонаціональна політика як фактор державотворення в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Юрченко Микола Миколайович ; Одеська державна юридична академія. - Одеса, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 161 КБ     Кількість завантажень: 1

Турба, М. М. Досвід та особливості партизанських дій у Криму 1941-1944 рр. (соціально-політичний аспект) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Турба Микола Миколайович ; Одеська державна юридична академія. - Одеса, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 177 Кб     Кількість завантажень: 0

Смолянюк, В. Ф. Військова могутність сучасної Української держави (політологічний аналіз) : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Смолянюк Володимир Федорович ; Інститут держави та права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ, 2001. – 26 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 276 КБ     Кількість завантажень: 1

Феденко, О. В. Військово-політичні аспекти становлення системи національної безпеки України : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 23.02.02 «Політичні інститути та процеси» / Феденко Олександр Володимирович ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2002. – 18 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 179 КБ     Кількість завантажень: 1

Кучма, Л. О. Нормативні межі маніпулювання електоратом у виборчому процесі : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Кучма Леся Олексіївна ; Львівський державний університет імені Іва-на Франка. - Львів, 2008. - 31 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 163 КБ     Кількість завантажень: 0

Коршунов, В. О. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Коршунов Віталій Олегович ; Дніпропетровський нац. ун-т. - Дніпропетровськ, 2008. - 33 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 166 КБ     Кількість завантажень: 0

Белашов, И. И. Геополитические интересы в структуре современного политического процесса : автореф. дис. ... канд. полит. наук : спец. 23.00.01 «Теория политики, история и методология политической науки» / Белашов Иван Иванович ; Ставропольский государственный университет. – Ставрополь, 2004. – 25 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 196 КБ     Кількість завантажень: 1