Назад

Хоменкова, Л. Ю. Роль поверхні в процесах збудження фотолюмінесценції пористого кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Хоменкова Лариса Юріївна ; Інститут фізики напівпровідників НАН України. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 161 Кб     Кількість завантажень: 1

Кондратенко, В. В. Фазові та структурні перетворення в нанорозмірних рентгенооптичних багатошарових композиціях: автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Кондратенко Валерій Володимирович ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 33 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 227 Кб     Кількість завантажень: 0

Коротченков, О. О. Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Коротченков Олег Олександрович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 25 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 217 Кб     Кількість завантажень: 1

Копань, Т. В. Наночастинки та композиційний матеріал на основі нанокристалічної матриці і волокон карбіду кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Копань Тарас Васильович Університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 Кб     Кількість завантажень: 1

Шпотюк, М. В. Радіаційно-індуковане фізичне старіння склуватих селенідів миш"яку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Шпотюк Михайло Володимирович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 22 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 436 КБ     Кількість завантажень: 1

Юзевич, В. М. Енергетичнi характеристики поверхневих шарiв і фiзико–механiчнi властивостітвердих тiл : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Юзевич Володимир Миколайович ; Чернiвецький державний університет. - Чернiвцi, 1999. – 35 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 324 Кб     Кількість завантажень: 1

Нащекіна, О. М. Фазові переходи в кристалах і плівках SnTe та надгратках SnTe/PbTe : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Нащекіна Ольга Миколаївна ; Харківський державний університет. – Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 232 КБ     Кількість завантажень: 41

Овчаренко, Ю. М. Структура та електрофізичні властивості металевих плівок з напівпровідниковим покриттям в умовах хімічної та дифузійної взаємодії атомів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07«Фізика твердого тіла» / Овчаренко Юрій Михайлович ; Сумський державний університет. – Суми, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 222 КБ     Кількість завантажень: 41

Нохрін, С. М. Спектроскопія невпорядкованих сегнетоелектриків структури перовскіта : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Нохрін Сергій Миколайович ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. – Суми, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 215 Кб     Кількість завантажень: 41

Пузенко, О. О. Дослідження процесів утворення та відпалу термодефектів в кремнії: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Пузенко Олена Олександрівна; НАНУ ін-т фізики. – Київ, 1999. – 11 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 168 КБ     Кількість завантажень: 41

Сахарова, Н. О. Особливості пластичної деформації та руйнування двовимірних полікристалів алюмінію та міді : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Сахарова Наталія Олексіївна ; ХДУ. – Харків, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 226 Кб     Кількість завантажень: 41

Сiренко, В. А. Гiстерезиснi та магнiтострикцiйнi явища в гетерогенних системах при низьких температурах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Сiренко Валентина Анатолiївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. – Харків, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 244 Кб     Кількість завантажень: 41

Гіржон, В. В. Структурно-фазові зміни в кристалічних та аморфних сплавах на основі перехідних металів при термоциклічних обробках : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Гіржон Василь Васильович ; Дніпропетровський держ. ун-т. – Д., 1999. – 37 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 404 Кб     Кількість завантажень: 0

Жарова, О. В. Комп"ютерне моделювання хаотичної структури та визначення теплофізичних і пружних властивостей композитів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук.: спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Жарова Оксана Віталіївна; Ін-т проб. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 1

Доpогань, Т. Е. Фазовi пеpетвоpення в електpоосадженних сплавах молiбденa i вольфpамa: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Дорогань Тетяна Евгенівна ; Днiпpопетpовський деpжавний унiвеpситет. - Днiпpопетpовськ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 Кб     Кількість завантажень: 1

Клімов, А. А. Домішкові центри в шаруватому селеніді галію, легованому гадолінієм : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Клімов Анатолій Олексійович ; Інститут фізики напівпровідників НАН України. - Київ, 1999. – 11 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 153 Кб     Кількість завантажень: 0

Юхимчук, В. О. Оптичні властивості кремнієвих, германієвих і вуглецевих наноструктур, одержаних імплантацією : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Юхимчук володимир Олександрович ; Інститут фізики напівпровідників НАН України. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 188 Кб     Кількість завантажень: 1

Абу Саль, Б. М. Коливальні спектри амінокислот та їх комплексів з металами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Абу Саль Біляль Махмуд ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 168 Кб     Кількість завантажень: 1

Бахрушин, В. Є. Формування домішково-дефектної підсистеми та фізичні властивості слабколегованих монокристалів і монокристалічних шарів багатошарових композицій : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07. «Фізика твердого тіла» / Бахрушин Володимир Євгенович ; Харківський державний університет. - Харків, 1998. – 33 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 239 КБ     Кількість завантажень: 1

Борисенко, С. В. Електронна будова оксидів Ln2Ti2O7 (Ln=Sm-Lu) з структурою Пірохлора : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : спец. 01.04.07. «Фізика твердого тіла» / Борисенко Сергій Володимирович ; Інститут металофізики НАН України ім. Г. В. Курдюмова. - Київ, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 286 КБ     Кількість завантажень: 1

Борковська, Л. В. Роль макродефектів в електронних та іонних процесах в кристалах і епітаксійних шарах сполук А2В6 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07. «Фізика твеpдого тіла» / Борковська Людмила Володимирівна ; Інститут фізики напівпровідників НАН України. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 КБ     Кількість завантажень: 1

Братушка, С. М. Процеси перемішуванмя та масопереносу в системах Та- Fe та Мо- Fе під дією низькоенергетичного високострумного електронного пучка : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07. «Фізика твердого тіла» / Братушка Сергій Миколайович ; Сумський державний університет. - Суми, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 209 КБ     Кількість завантажень: 1

Бсоул, І. А. Фізичні властивості кристалів Li2Ge7O15 в області фазового переходу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07. «Фізика твердого тіла» / Бсоул Ібрахім Азіз Удк ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 196 КБ     Кількість завантажень: 1

Дьяконенко, Н. Л. Формування тонких плівок потрійних халькогенідних сполук, які містять лужний елемент : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07. «Фізика твердого тіла» / Дьяконенко Ніна Леонідівна ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 150 КБ     Кількість завантажень: 1

Ківшик, В. Ф. Акустична емісія як прояв динаміки дефектів кристалічної гратки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Ківшик Володимир Федорович ; Харківський державний університет. - Харків, 1998. – 14 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 КБ     Кількість завантажень: 1

Вахней, О. Г. Вплив H, C, N і Si на електронну структуру та фізичні властивості кристалів на основі сполук Fe і Cr : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Вахней Олександр Геннадійович ; Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 174 Кб     Кількість завантажень: 0

Максимова, О. М. Дослідження власних дефектів конгруентних монокристалів LiNbO3 методом ЯМР : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Максимова Олена Михайлівна ; Сімферопольський держ. ун-т им. М. В. Фрунзе. - Сімферополь, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 1

Максимчук, І. М. Дислокаційний аналіз динамічного руйнування напівкрихких кристалів на стадії субкритичного росту мікротріщин : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Максимчук Ігор Миколайович ; Ін-т проблем матеріалоз. ім. І. М. Францевича. - Київ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 220 КБ.     Кількість завантажень: 0

Міщенко, Л. А. Вплив домішки ванадію на дефектоутворення в телуриді кадмію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Мiщенко Лiдiя Андрiївна ; Інститут фізики напівпровідників НАН України. - Київ, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 120 Кб     Кількість завантажень: 0

Фурсенко, О. В. Оптичні та фотоелектричні властивості твердотільних структур метал-напівпровідник (GaAs, InP, Si) з перехідним шаром : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Фурсенко Оксана Володимирівна ; Інститут фізики напівпровідників НАН України. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 297 КБ     Кількість завантажень: 1

Храмова, Т. I. Стабiльнiсть структури та властивостей эпiтаксiйних плiвок YBa2Cu3O7-х : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фiзика твердого тiла» / Храмова Тетяна Iванiвна ; Харкiвський державний полiтехнiчний унiверситет. - Харкiв, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 139 КБ     Кількість завантажень: 1

Паль-Валь, П. П. Низькотемпературнi механiзми дислокацiйної акустичної релаксацiї в кристалах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Паль-Валь Павло Павлович ; Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України. - Харків, 1999. – 35 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 278 Кб     Кількість завантажень: 1

Кислюк, В. В. Електродифузія іонів як спосіб керування концентрацією мілких донорів у сульфіді кадмію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Кислюк Віктор Віталійович ; Інститут фізики напівпровідників, Національна академія наук України. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 163 КБ     Кількість завантажень: 1

Галлямов, М. О. Сканирующая зондовая микроскопия нуклеиновых кислот и тонких органических пленок : автореф. дис. ... канд физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика твердого тела» /Галлямов Марат Олегович ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 881 Кб     Кількість завантажень: 1

Юркевич, О. В. П’єзоелектричні та електрооптичні характеристики кристалів лангаситу і ніобату літію для пристроїв керування лазерним випромінюванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Юркевич, Олег Володимирович ; Нац. ун-т Львівська політехніка. - Львів, 2010. – 22 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 593 КБ     Кількість завантажень: 0

Сiренко, В. А. Гiстерезиснi та магнiтострикцiйнi явища в гетерогенних системах при низьких температурах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фiзика твердого тiла» / Сiренко Валентина Анатолiївна ; Фiзико-технiчний iнститут низьких температур iм. Б. I. Вєркiна НАНУ. - Харкiв, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 209 КБ     Кількість завантажень: 1

Бурий, О. А. Динаміка енерго- та масоперенесення в активованих кристалах YAG, YAP, LiNbO3 та пристроях квантової електроніки на їх основі : автореф. дис. д-ра техн. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Бурий Олег Анатолійович ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 40 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 3 644 КБ     Кількість завантажень: 1

Матулка, Д. В. Фізико-технологічні засади формування супрамолекулярних структур молекулярної енергетики і наноелектроніки : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Матулка Дарія Василівна ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1 508 КБ     Кількість завантажень: 1

Войтович, С. А. Формування і властивості твердофазних ієрархічних структур „господар-гість” для пристроїв молекулярної енергетики і наноелектроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Войтович Сергій Анатолійович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 24 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 964 КБ     Кількість завантажень: 1

Іващишин, Ф. О. Формування неорганічно/органічних наногібридизованих структур для пристроїв нанофотоелектроніки та сонячної енергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Іващишин Федір Олегович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. – 22 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,56 МБ     Кількість завантажень: 1

Покладок, Н. Т. 3d -інтеркаляційна модифікація шаруватих кристалів для пристроїв спінтроніки та молекулярної енергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Покладок Надія Теофілівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 22 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,05 МБ     Кількість завантажень: 1

Андрущак, А. С. Просторова анізотропія електро-, п’єзо- та акустооптичних взаємодій у кристалічних матеріалах твердотільної оптоелектроніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Андрущак Анатолій Степанович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 42 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,04 МБ     Кількість завантажень: 1

Яцишин, Б. П. Фізико-технологічні критерії модифікації нанорозмірних плівок систем {Sc, La, Y, Hf}-{Fe, Co, Ni}-Ge для сенсорних пристроїв : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Яцишин Богдан Петрович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 41 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,35 МБ     Кількість завантажень: 1

Татарин, Т. Р. Полідоменна сегнетоеластична структура та її взаємодія з точковими дефектами в твердотілих оксидних електролітах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Татарин Тарас Романович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2011. – 22 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,34 МБ     Кількість завантажень: 1

Івон, О. І. Склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Івон Олександр Іванович ; Дніпропетровський національний університет. - Дніпропетровськ, 2008. – 57 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 537 КБ     Кількість завантажень: 1

Огонь, Н. А. Кристалічна структура, термічне розширення та фазові перетворення функціональних матеріалів на основі алюмінатів неодиму та самарію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Огонь Наталія Анатоліївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,47 МБ     Кількість завантажень: 1

Ільїна, О. С. Модифікування параметрів кристалів PbTe малими (до 0.5 ат.%) дозами Eu для елементів електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Олена Сергіївна Ільїна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 904 КБ     Кількість завантажень: 0

Басюк, Т. В. Кристалічна будова, термічне розширення та фазові перетворення змішаних рідкісноземельних алюмінатів зі структурою перовскиту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Басюк Тетяна Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 22 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 397 КБ     Кількість завантажень: 1

Панфилов, П. Е. Пластическая деформация и разрушение тугоплавкого металла с гранецентрированной кубической решеткой : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Панфилов Петр Евгеньевич ; Уральский государственный университет им. А. М. Горького. – Екатеринбург, 2005. – 39 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 4,43 МБ     Кількість завантажень: 1

Некрасов, И. А. Исследование особенностей электронной структуры сильно коррелированных систем обобщенными методами на основе теории динамического среднего поля : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Некрасов Игорь Александрович ; Институт электрофизики. – Екатеринбург, 2013. – 42б с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 3,61 МБ     Кількість завантажень: 1

Васильев, О. С. Плавление, огрубление поверхности и электронные свойства нанокластеров металлов различной размерности : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Васильев Олег Станиславович ; Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». – Москва, 2014. – 21 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 226 КБ     Кількість завантажень: 3

Волошин, А. Э. Количественная рентгеновская топография и её применение для анализа слабых неоднородностей состава кристаллов : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Волошин Алексей Эдуардович ; Институт кристаллографии им. А. В. Шубникова. – Москва, 2013. – 38 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,20 МБ     Кількість завантажень: 0

Денисова, О. А. Структурные переходы в жидких кристаллах, индуцируемые акустическими и электрическими полями : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Денисова Ольга Аркадьевна ; Уфимский государственный университет экономики и сервиса. – Челябинск, 2014. – 32 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 587 КБ     Кількість завантажень: 1

Аль-Касвани Маджид Мохаммед Джасим Особенности зонной структуры и эволюции квантовых состояний в графене и углеродных нанотрубках : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Аль-Касвани Маджид Мохаммед Джасим ; Удмуртский государственный университет. – Ижевск, 2013. – 16 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 941 КБ     Кількість завантажень: 1

Пресняков, Р. В. Выращивание мультикристаллического кремния на основе металлургического кремния высокой чистоты : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Пресняков Роман Валерьевич ; Институт геохимии им. А. П. Виноградова. – Иркутск, 2013. – 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,15 МБ     Кількість завантажень: 1

Мозжерин, А. В. Особенности формирования структурных дефектов в полупроводниках A2B6, кремнии, германии и арсениде галлия с учетом влияния энергии дефекта упаковки : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Мозжерин Александр Владимирович ; Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева. – Иркутск, 2014. – 19 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 755 КБ     Кількість завантажень: 1

Малакеева, М. Ю. Особенности электронного транспорта в средах с границами в условиях квантового эффекта холла : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Малакеева Марина Юрьевна ; ФГБОУ ВПО Забайкальский государственный университет и ФГБОУ ВПО Бурятский государственный университет. - Иркутск, 2014. – 18 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 222 КБ     Кількість завантажень: 1

Пляшечник, О. С. Комбинационное рассеяние света и «горячая» люминесценция в наноструктурах на основе полупроводников А2В6 и алмазоподобных структурах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Пляшечник Ольга Сергеевна ; Физический институт им. П. Н. Лебедева. - Москва, 2013. – 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 334 КБ     Кількість завантажень: 1

Герасименко, Я. А. Переходы между состояниями сверхпроводника и антиферромагнитного изолятора в квазиодномерных огрганических соединениях : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Герасименко Ярослав Алексеевич ; Физический институт им. П. Н. Лебедева. - Москва, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 679 КБ     Кількість завантажень: 1

Атаева, Г. Я. Исследование фазовых переходов и критических явлений в моделях поттса с немагнитными примесями методами Монте-Карло : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Атаева Гулькиз Январовна ; Институт физики им. Х. И. Амирханова. - Махачкала, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 344 КБ     Кількість завантажень: 1

Медведев, Н. Н. Эффекты, связанные с локализацией энергии и солитонами в модельных ГЦК кристаллических решетках : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Медведев Николай Николаевич ; Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова. - Барнаул, 2014. – 37 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 925 КБ     Кількість завантажень: 1

Кожевников, И. В. Теория дифракции рентгеновского излучения от неоднородных слоистых сред : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Кожевников Игорь Викторович ; Институт кристаллографии им. А. В. Шубникова. - Москва, 2013. – 38 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 662 КБ     Кількість завантажень: 3

Овчаренко, А. М. Закономерности развития газовой пористости в конструкционных материалах ядерных реакторов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Овчаренко Алексей Михайлович ; Национальный исследовательский ядерный университет. - Москва, 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,40 МБ     Кількість завантажень: 1

Pудне, И. А. Эффекты влияния нанодобавок и радиационных воздействий на транспортные и магнитные характеристики перспективных сверхпроводящих материалов : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Pуднев Игорь Анатольевич ; Национальный исследовательский ядерный университет. - Москва, 2014. – 47 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,59 МБ     Кількість завантажень: 1

Медетов, Н. А. Радиационные процессы в кремниевых наноструктурах : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Медетов Нурлан Амирович ; НИЛ «Радиационных методов технологии и анализа» ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МИЭТ». - Москва, 2013. – 43 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 610 КБ     Кількість завантажень: 1

Легостаева, Е. В. Закономерности формирования структуры и свойств кальцийфосфатных покрытий на поверхности биоинертных сплавов титана и циркония : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Легостаева Елена Викторовна ; Институт физики прочности и материаловедения. - Томск, 2014. – 34 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,13 МБ     Кількість завантажень: 1

Меренцов, А. И. Структура и свойства твёрдых растворов замещения CrxTi1-xX2 (X = S, Se, Te) : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Меренцов Александр Ильич ; Институт естественных наук. - Челябинск, 2013. – 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,37 МБ     Кількість завантажень: 1

Завалишин, М. А. Физические и технологические основы получения систем эпитаксиальных нитевидных кристаллов кремния : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Завалишин Максим Алексеевич ; Воронежский государственный технический университет. - Курск, 2014. – 20 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 515 КБ     Кількість завантажень: 1

Мокшин, А. В. Микроскопическая динамика и структурообразование в неупорядоченных конденсированных средах : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Мокшин Анатолий Васильевич ; Казанский федеральный университет. - Казань, 2014. – 41 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 825 КБ     Кількість завантажень: 1

Бабичев, А. В. Влияние интерфейсов и поликристаллической структуры CVD-графена на транспорт носителей заряда : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Бабичев Андрей Владимирович ; Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе. – Санкт-Петербург, 2014. – 25 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 687 КБ     Кількість завантажень: 1

Мьо Мин Тан Упругие свойства магнитной жидкости с воздушной полостью, создаваемой и транспортируемой магнитным полем : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Мьо Мин Тан ; Юго-Западный государственный университет. - Курск, 2014. – 20 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 419 КБ     Кількість завантажень: 1

Ляшков, К. А. Деформационно-индуцированные структурно-фазовые превращения в сплавах на основе железа с дисперсными нитридами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Ляшков Кирилл Андреевич ; Институт физики металлов Уральского Отделения РАН. - Екатеринбург, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 809 КБ     Кількість завантажень: 1

Лянгузов, Н. В. Синтез наноструктур на основе оксида цинка и их физические свойства : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Лянгузов Николай Владимирович ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону, 2014. – 25 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 952 КБ     Кількість завантажень: 1

Носаева, Т. А. Влияние электрического и магнитного полей на электронные свойства графена : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Носаева Татьяна Александровна ; Волгоградский государственный социально-педагогический университет. – Ростов-на-Дону, 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 668 КБ     Кількість завантажень: 3

Гребенюков, В. В. Электродуговой синтез одностенных углеродных нанотрубок в присутствии азота и бора и исследование их свойств : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Гребенюков Вячеслав Владимирович ; Институт общей физики им. А. М. Прохорова. – Москва, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 616 КБ     Кількість завантажень: 1

Красников, В. Л. Влияние магнитного и ультразвукового полей на неупругие свойства щелочно-галоидных кристаллов : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика твердого тела» / Красников Виктор Львович ; Костромского Гос. технологического ун-т. — Москва, 2000. — 19 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,10 МБ     Кількість завантажень: 1

Балабан, О. В. Ультразвукова модифікація низькорозмірних пористих та шаруватих структур і їхніх інтеркалатів для пристроїв накопичення енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Балабан Оксана Василівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,13 МБ     Кількість завантажень: 1

Біщанюк, Т. М. Формування нових інкапсульованих структур з нанообмеженою геометрією для пристроїв електроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Біщанюк Тетяна Миколаївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,26 МБ     Кількість завантажень: 1

Ионов, А. М. Электронная, атомно-кристаллическая структура и физико-химические процессы на поверхности соединений редкоземельных элементов: автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика твердого тела» / Ионов Андрей Михайлович ; Институт физики твердого тела РАН. – Черноголовка, 2005. – 48с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,89 МБ     Кількість завантажень: 0

Шишкин, И. И. Синтез и исследование фотонных структур и метаматериалов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» /Иван Иванович Шишкин ; Физико-технический ин-т им. А.Ф. Иоффе РАН. - Санкт-Петербург, 2014. - 20 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 6,63 МБ     Кількість завантажень: 0

Клим, Г. І. Механізми наноструктурування внутрішнього вільного простору в скло-керамічних матеріалах електронної техніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.04.07 «Фізика твердого тіла» / Клим Галина Іванівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 39 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,90 МБ     Кількість завантажень: 1