Назад

Наумова, М. Ю. Соціальне знання в структурі комунікації : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.01 «Теорія та історія соціології» / Марта Юріївна Наумова : НАН України Інститут соціології. – К., 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 КБ     Кількість завантажень: 41

Сорока, Ю. Г. Схема сприймання соціального простору в текстах масової комунікації: автореф. дис. ... канд. соц. наук.: спец. 22.00.01 «Теорія та історія соціології» / Сорока Юлія Георгіївна; Харк. держ. ун-т. – Харків, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 154 КБ.     Кількість завантажень: 41

Безносов, М. А. Сучасні трансформаційні процеси (порівняльний соціологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.01. «Теорія та історія соціології» / Безносов Михайло Анатолійович ; Харківський державний університет. - Харків, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 154 КБ     Кількість завантажень: 1

Євдокимова, І. А. Соціальний ризик в період трансформації суспільства : до розробки спеціальної соціологічний теорії : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.01 «Теорія та історія соціології» / Євдокимова Ірина Анатоліївна ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 142 КБ     Кількість завантажень: 0

Кучеренко, О. Ю. Концепції елітизму в контексті процесів демократичної трансформації : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.01 «Історія і теорія соціології» / Кучеренко Олексій Юрійович ; Інститут соціології НАН України. - Київ, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 163 КБ     Кількість завантажень: 1

Щербина, В. М. Суб`єктивний компонент соціологічної теорії (історичний аналіз) : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.01 «Теорія та історія соціології» / Щербина Віктор Миколайович ; Інститут соціології НАН України. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 160 КБ     Кількість завантажень: 1

Куценко, О. Д. Діяльнісно-структурний потенціал трансформаційного процессу : до розробки концепції класоутворення : автореф. дис. ... д-ра соц. наук : спец. 22.00.01 «Теорія та історія соціології» / Куценко Ольга Дмитріївна ; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2001. – 30 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 293 КБ     Кількість завантажень: 1

Вишняк, О. І. Електоральна соціологія : історія, теорії, методи : автореф. дис. ... д-ра соц. наук : спец. 22.00.01 «Теорія та історія соціології» / Вишняк Олександр Іванович ; Інститут соціології НАН України. – Київ, 2001. – 24 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 258 КБ     Кількість завантажень: 1

Мусієздов, О. О. Зміна уявлень суспільства про соціальний простір як прояв символічного аспекту соціальної трансформації : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.01 «Теорія та історія соціології» / Мусієздов Олексій Олександрович ; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2002. – 19 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 195 КБ     Кількість завантажень: 1

Слободянюк, А. В. Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.01 «Теорія та історія соціології» / Слободянюк Анатолій Володимирович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2001. – 14 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 КБ     Кількість завантажень: 2

Стрельник, О. О. Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.01 «Теорія та історія соціології» / Стрельник Олена Олександрівна ; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2003. – 23 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 246 КБ     Кількість завантажень: 1

Ніколенко, В. В. Злагода як феномен життєдіяльності суспільства : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.01 «Теорія та історія соціології» / Ніколенко Вадим Вікторович ; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2004. – 23 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 КБ     Кількість завантажень: 1

Ковтуненко, Е. С. Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.01 «Теорія та історія соціології» / Ковтуненко Елліанна Станіславівна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 12 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 169 КБ     Кількість завантажень: 1

Кролевець, О. М. Еволюція відображення зв"язку групових стилів життя та соціальної структури в соціологічних концепціях : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.01 «Теорія та історія соціології» / Кролевець Олександр Миколайович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченко. – Київ, 2007. – 15 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 217 КБ     Кількість завантажень: 1

Марченко, А. М. Еволюція змісту та пізнавальних функцій поняття “соціальний престиж” у соціології : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.01 «Теорія і історія соціології» / Марченко Алла Михайлівна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 13 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 150 КБ     Кількість завантажень: 1

Токарева, В. І. Вождь і маса. Соціологія натовпу від Г. Лебона до Е. Канетті : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 22.00.01 «Теорія та історія соціології» / Токарева Валентина Іванівна ; Інститут соціології НАН України. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 186 КБ     Кількість завантажень: 1