Назад

Нешвєєв, С. В. Динамічна ентропія в операторних алгебрах та квантові системи Колмогорова : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Сергій Віталійович Нешвєєв ; ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна. — Харків, 1999. — 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 243 Кб     Кількість завантажень: 62

Панков, М. О. Іррегулярні підмножини многовидів Грасмана та їх застосування у теорії відображень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Марк Олександрович Панков ; Ін-т математики. — К., 1999. — 10 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 195 Кб     Кількість завантажень: 46

Сохет, О. М. Апроксимативна транзитивність групп перетворень в ергодичній теорії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук.: спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Сохет Олександр Маркович; Фізико-техн. ін-т низьких температур НАН Укр. – Харків, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 247 КБ     Кількість завантажень: 41

Шаран, В. Л. Інтерполяційні послідовності деяких класів функцій, аналітичних у півплощині : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Шаран Володимир Лук’янович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. – 12 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 322 Кб     Кількість завантажень: 1

Економіка розвитку : науковий журнал / Харкiвський національний економiчний унiверситет ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2015. - № 2 (74).


Рік видання: 2015. Тип документу: Журнал 
Розмір: 5,19 МБ     Кількість завантажень: 0

Далецький, О. Ю. Диференціальні та псевдодиференціальні оператори на нескінченновимірних многовидах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01. «Математичний аналіз» / Далецький Олексій Юрійович ; Інститут математики НАН України. - Київ, 1999. – 32 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 199 КБ     Кількість завантажень: 1

Дмитришин, М. І. Вектори експоненціального типу операторів із дискретним спектром над банаховими просторами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01. «Математичний аналіз» / Дмитришин Мар’ян Іванович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 1

Савчук, В. В. Швидкості збіжності рядів Тейлора і рядів Фабера на класах y - інтегралів функцій комплексної змінної : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Савчук Віктор Васильович ; Інститут математики НАН України. - Київ, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 240 КБ     Кількість завантажень: 1

Товстоліс, О. В. Мультиплікатори Фур"є в просторах Харді в трубчастих областях над відкритими конусами та деякі питання теорії апроксимації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Товстоліс Олександр Володимирович ; Iнститут прикладної математики i механіки НАН України. - Донецьк, 1998. - 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 231 Кб     Кількість завантажень: 0

Кирилов, С. О. Збіжність рядів за деякими ортонормованими системами та коефіцієнтні оцінки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Кирилов Сергій Олександрович ; Одеський державний університет. - Одеса, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 1

Великіна, Ю. В. Апроксимація функцій дискретного аргументу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Великіна Юлія Валеріївна ; Інститут математики НАН України. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 182 КБ     Кількість завантажень: 1

Комиссаров, А. А. О некоторых свойствах базисов в функциональных просторанствах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Комиссаров Андрей Алексеевич ; Воронежский ордена Ленина государственный университет. - Воронеж, 1985. – 9 с.


Рік видання: 1985. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 4,65 МБ     Кількість завантажень: 1

Шульман, Е. В. Функциональное уравнения гомологического типа : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Комиссаров Андрей Алексеевич ; Московский государственный институт электроники и математики. - Москва, 1994. – 18 с.


Рік видання: 1994. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 788 КБ     Кількість завантажень: 0

Завьялова, А. В. Включения с сюрьективными оператора и их приложения : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Завьялова Антонина Владимировна. - Воронеж, 2014. – 16 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 132 КБ     Кількість завантажень: 1

Ишкин, Х. К. О классах возмущений спектрально неустойчивых операторов : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Вещественный, комплексный и функциональный анализ» / Ишкин Хабир Кабирович. - Уфа, 2014. – 31 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 459 КБ     Кількість завантажень: 0

Problems of social and economic development of business : collective monograph. - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. - 408 p.


Рік видання: 2014. Тип документу: Монографія 
Розмір: 5,93 МБ     Кількість завантажень: 0

Кожан, Р. В. Категорні властивості просторів ймовірнісних мір та гіперпросторів включення : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Кожан Роман Володимирович ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2007. - 16 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 КБ     Кількість завантажень: 1

Петросян, Г. Г. Методы нелинейного анализа в теории функционально-дифференциальных включений дробного порядка : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Вещественный, комплексный и функциональный анализ» / Петросян Гарик Гагикович ; Воронежский государственный педагогичный университет. – Воронеж, 2014. – 16 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 148 КБ     Кількість завантажень: 1

Пляшечник, А. С. Формулы фейнмана для эволюционных дифференциальных уравнений второго порядка с переменными коэффициентами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Вещественный, комплексный и функциональный анализ» / Пляшечник Андрей Сергеевич ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. – Москва, 2013. – 15 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 281 КБ     Кількість завантажень: 1

Асташина М. А. Молекулярные потоки в сложных объектах с учетом Газовыделения поверхностей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.04.03 «Холодильна та кріогенна техніка, системи кондиціювання» / Асташина Мария Александровна ; Московский энергетический ин-т. - Москва, 2009. – 20 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат  
Розмір: 2,23 МБ     Кількість завантажень: 0

Кривошеий, Д. А. Физико-химические основы разработки и применения локальных очистных систем : автореф. дис. ... д-ра. хим. наук.: спец. 03.00.16 «Экология» / Кривошеий Дмитрий Александрович; Российский университет дружбы народов. - Москва, 2005. – 52 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 649 КБ     Кількість завантажень: 0

Токбаев, А. А. Организационно-экономический механизм управления инновационной активностью в регионе (на материалах кабардино-балкарской республики) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: (региональная экономика)» / Токбаев Аюб Амербиевич ; Ин-т информатики и проблем регионального управления Кабардино-Балкарского научного центра РАН. — Нальчик., 2009. — 24 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,36 Мб     Кількість завантажень: 0

Куташова, Е. А. Физико-химические свойства электрохимически активированных сульфатсодержащих растворов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Куташова Елена Анатольевна ; Томский политехнический университет. — Томск, 2005. — 20 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 289 КБ     Кількість завантажень: 0

Добровольский, Ю. А. Физическая химия новых материалов с высокой протонной проводимостью : автореф. дис. ... д-ра. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Добровольский Юрии Анатольевич ; Ин-т проблем химической физики РАН. - Черноголовка, 2008. - 41 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Книга 
Розмір: 3,53 МБ     Кількість завантажень: 0

Гордополов, А. Ю. Влияние статических и динамических нагрузок на твердофазные химические реакции в порошковых смесях: автореф. дис. ... канд. физ- мат. наук : спец. 01.04.17 «Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества» / Гордополов Александр Юрьевич; Институте структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН. – Черноголовка, 2005. – 24 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 906 КБ     Кількість завантажень: 0

Шустова, Н. Б. Синтез, структура и физико-химические свойства хлорпроизводных фуллеренов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Шустова Наталья Борисовна; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Берлинский университет им. Гумбольдта. — Москва, 2005. — 28с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,00 МБ     Кількість завантажень: 0

Попов, А. Г. Жидкофазное окисление неорганических сульфидов кислородом, катализируемое оксидами переходных металлов, закрепленными в матрице полиэтилена высокого давления : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.15 « Катализ» / Попов Андрей Геннадиевич ; М. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. — Москва, 2012. — 24 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 752 КБ     Кількість завантажень: 0

Ивентьев, А. Н. Физико - химические и регуляторные свойства изоформ гликолатоксидазы из с4-растений : автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.00.12 «Физиология растений» / Ивентьев Александр Николаевич; Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2005. – 24 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 845 КБ     Кількість завантажень: 0

Пиксаева, О. Н. Компьютерные технологии в процессе обучения музыке : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания музыки» / Пиксаева Ольга Николаевна ; Московский педагогический гос. ун-т. — Москва, 2008. — 33 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,08 МБ     Кількість завантажень: 1

Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7.05170106, 8.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» спеціалізації «Технології вина» денної та заочної форм навчання / уклад. : М. В. Білько, А. М. Куц, П. Л. Шиян. – К.: НУХТ, 2015. – 18 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 264 Кб     Кількість завантажень: 5

Мясная сфера : информационно-аналитический журнал для специалистов мясоперерабатывающей индустрии. – СПб. : «Сфера», 2015. - № 5 (108).


Рік видання: 2015. Тип документу: Журнал 
Розмір: 24,3 МБ     Кількість завантажень: 1

Фігурка, О. М. Синтез нових амінопохідних 1,4-нафтохінону та їх біологічна активність : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Фігурка Оксана Михайлівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 763 КБ     Кількість завантажень: 1

Статистична обробка в екології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни, пров. практичних занять та викон. контрол. роботи для студ. освітнього ступеня «Магістр» спеціальностей 101 «Екологія» спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» спеціалізації «Екологічний контроль та аудит» ден. та заоч. форм навч. / уклад. І. Л. Якименко – К. : НУХТ, 2016. – 18 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 220 Кб     Кількість завантажень: 0

Проектний менеджмент : метод. рек. до викон. курсової роботи для студ. освітнього ступеня ”Бакалавр” спец. 073 "Менеджмент" денної форми навч. / уклад. В. О. Москаленко. - К. : НУХТ, 2016. - 20 с.


Тип документу: Книга 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Управління розвитком персоналу : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр"" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форми навч. / уклад.: О. В. Безпалько, Д. Г. Грищенко, О. І. Драган, Я. І. Юрик ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 301 kb     Кількість завантажень: 0

Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 242 "Туризм" ден. форми навч. / уклад.: Т. Ю. Примак, Л. О. Івченко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 106 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Загальні технології харчових виробництв


Автор: Домарецький В.А., Калакура М.М., Романенко Л.Ф.  
Тип документу: Книга 
Розмір:      Кількість завантажень: 5