Назад

Крамарь, В. А. Алгебраїчні форми аналізу і синтезу грубих лінійних неперервних систем автоматичного управління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи і процеси керування» / Крамарь Вадим Олександрович ; Севастопольський державний технічний університет. - Севастополь, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 130 Кб     Кількість завантажень: 1

Нарожний, В. В. Забезпечення активної відмовостійкості модифікованих бортових вимірювальних пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи та процеси керування» / Віталій Васильович Нарожний ; Державний аерокосмічний університет М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». – Харків, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 194 КБ     Кількість завантажень: 41

Петренко, Т. Г. Ситуаційні системи управління реального часу на базі багаторівневих моделей уявлення знань: автореф. дис. ... кан. тех. наук : спец. 05.13.03 «Системи та процеси керування» / Тетяна Григорівна Петренко ; Харк. держ. тех.. ун-т. радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 157 КБ     Кількість завантажень: 41

Теренковський, І. Д. Багатокрокові алгоритми прогнозування і оцінювання нестаціонарних параметрів: автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.13.03 «Системи і процеси керування» / Теренковський Іван Дмитрович; Харк. держ. техн. ун-т радіо електрон. - Харків, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 179 КБ.     Кількість завантажень: 41

Шибицька, Н. М. Експертні методи і моделі керування процесом навчання операторів ергатичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи та процеси керування» / Шибицька Наталія Миколаївна ; Київський міжнародний університет цивільної авіації. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 225 Кб     Кількість завантажень: 2

Агаджанов, С. Г. Рекурентні алгоритми ідентифікації лінійних об"єк-тів в умовах обмежених завад : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи та процеси керування» / Агаджанов Семен Грантович ; Харківський державний технічний університет радіоелектроніки. - Харків, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 169 Кб     Кількість завантажень: 1

Серіков, С. А. Синтез системи обробки інформації стосовно до вимірювань прискорення сили тяжіння в умовах рухомої автомобільної платформи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи та процеси керування» / Сєріков Сергій Анатолійович ; Відкрите акціонерне товариство “ХАРТРОН”. - Харків, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 1

Хюбенталь, Ф. Синтез алгоритмів параметричноі оптимізації цифрових систем керування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи та процеси керування» / Хюбенталь Франк ; Херсонський державний технічний універсітет. - Херсон, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 154 КБ     Кількість завантажень: 1

Зєлик, Я. І. Цифрові системи керування реального часу для відтворення стаціонарних віброакустичних полів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 05.13.03 «Системи і процеси керування» / Зєлик Ярема Ігорівна ; Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ. - Київ, 1999. – 41 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 330 КБ     Кількість завантажень: 1

Покидько, Л. М. Система управління лазерним технологічним комплексом з урахуванням параметрів температурного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи та процеси керування» / Покидько Людмила Миколаївна ; Національний авіаційний університет. - Київ, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 652 КБ     Кількість завантажень: 1

Блінцов, О. В. Удосконалення керування квазістаціонарним просторовим рухом самохідної прив’язної підводної системи в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи та процеси керування» / Блінцов Олександр Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 22 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,44 МБ     Кількість завантажень: 1

Козирєв, С. С. Адаптивне керування електровибуховим перетворенням енергії в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи і процеси керування» / Козирєв Сергій Сергійович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2007. - 21 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 310 КБ     Кількість завантажень: 1