Назад

Ананьєва, О. П. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства : соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія і філософія історії» / Ананьєва Олена Павлівна ; Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2008. – 28 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 1

Круть, П. П. Армія як суб’єкт забезпечення національної безпеки України (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Круть Петро Павлович ; Харківський військовий університет. - Харків, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 162 Кб     Кількість завантажень: 1

Кривега, Л. Д. Світоглядні орієнтації особи в умовах трансформації суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Кривега Людмила Дмитрівна ; Університет внутрішніх справ МВС України. - Харків, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 258 Кб     Кількість завантажень: 1

Хоанг, Х. Б. Взаємодія політики і економіки в умовах прискореної трансформації суспільств (порівняльний аналіз досвіду України і В’єтнаму) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Хай Банг Хоанг; Київський університет ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 159 Кб     Кількість завантажень: 0

Муляр, В. І. Проблема становлення особистості в системі «індивід - суспільство» (філософсько - культурологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Володимир Ілліч Муляр ; ДДУ. - Дніпропетровськ, 1999. - 30 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 279 Кб     Кількість завантажень: 41

Ніколов, П. О. Проблема свободи і еволюція західної правосвідомості (християнський контекст) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Павло Олегович Ніколов ; ХВУ. - Харків, 1999. - 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 235 Кб     Кількість завантажень: 41

Степико, М. Т. Філософсько-методологічний аналіз становлення та буття етнонаціональних спільнот: автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Степико Михайло Тимофійович; НАНУ Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. - Київ, 1999. – 32 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 280 КБ     Кількість завантажень: 41

Ситник, П. К. Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: ідеї та дійсність: автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Ситник Петро Кононович; Київс. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. –34 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 266 КБ     Кількість завантажень: 41

Швецова, А. В. Національний характер як предмет соціально-філософського аналізу : автореф. дис. ... д-ра. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Швецова Антоніна Вікторівна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 467 Кб     Кількість завантажень: 1

Агієнко, І. В. Соціально-філософський аналіз моделей формування особистості як суб"єкта культури: автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Агієнко Ірина Вікторівна ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 141 Кб     Кількість завантажень: 2

Гордієнко-Митрофанова, І. В. Інваріанти аксіосфери маргінального (на прикладі пенітенціарних установ) : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 09.00.03. «Соціальна філософія та філософія історії» / Гордієнко – Митрофанова Ія Володимирівна ; Харківський військовий університет. - Харків, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 КБ     Кількість завантажень: 1

Даніл"ян, О. Г. Соціальні протиріччя в посттоталітарних системах : методологія дослідження та розв"язання : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.03. «Соціальна філософія і філософія історії» / Даніл"ян Олег Геннадійович ; Харківський військовий університет. - Харків, 1998. – 46 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 309 КБ     Кількість завантажень: 2

Димитрова, Л. М. Фiлософiя iсторiї як свiтоглядна i методологiчна парадигма : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.03. «Соцiальна фiлософiя та фiлософiя iсторiї» / Димитрова Людмила Михайлiвна ; Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка.- Київ, 1998. – 44 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 251 КБ     Кількість завантажень: 3

Додонов, Р. О. Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.03. «Соціальна фiлософія та фiлософiя історії» / Додонов Роман Олександрович ; Інститут філософії НАНУ. - Київ, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 2

Д’яченко, І. М. Ренесансний світогляд : гуманістична традиція в українському суспільстві (XVI–XVII ст.) : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Д’яченко Інна Миколаївна ; Київський університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти України. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 КБ     Кількість завантажень: 0

Єсипенко, Д. М. Сенс історії як світоглядний орієнтир особи : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Єсипенко Дмитро Миколайович ; Інститут філософії імені Г. Сковороди НАН України. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 161 КБ     Кількість завантажень: 1

Корнiєнко, О. М. Нацiональні цiнності особистостi : сутнiсть та особливості формування : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 09.00.03 «Соцiальна фiлософiя та фiлософiя iсторiї» / Корнієнко Олександр Миколайович ; Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 187 КБ     Кількість завантажень: 1

Маленко, С. А. Феноменологія архетипу в системі соціокультурного освоєння колективного несвідомого (на матеріалах творчості К. Г. Юнга) : автореф. дис. ... канд. філос. наук. : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Маленко Сергій Анатолійович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 199 КБ     Кількість завантажень: 1

Доннікова, І. А. Особистісний сенс соціального буття культури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Доннікова Ірина Анатоліївна ; Південноукраїнський педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 Кб     Кількість завантажень: 0

Фінін, Г. І. Військове покликання : суть та специфіка реалізації в умовах розбудови Збройних Сил України (філософсько-соціологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія і філософія історії» / Фінін Георгій Іванович ; Харківський військовий університет. - Харків, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 152 КБ     Кількість завантажень: 1

Пасько, Я. І. Громадянське суспільство:світоглядні версії та історичне втілення (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Пасько Ярослав ІгоревичІнститут філософії імені Григорія Сковороди Національної Академії Наук України. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 Кб     Кількість завантажень: 1

Фуркало, В. І. Філософський аналіз проблеми насильства і ненасильства в суспільному розвитку : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Фуркало Володимир Ісакович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 150 КБ     Кількість завантажень: 1

Кислюк, К. В. Філософія історії в історії філософії : проблема “початку” та “кінця” : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 « Соціальна філософія та філософія історії» / Кислюк Костянтин Володимирович ; Університет внутрішніх справ. - Харків, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 232 КБ     Кількість завантажень: 1

Требін, М. П. Армія в суспільстві, що трансформується (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Требін Михайло Петрович ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Харків, 2005. – 35 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 324 КБ     Кількість завантажень: 2

Корабльова, Н. С. Багатомірність рольової реальності : соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Корабльова Надія Степанівна ; Університет внутрішніх справ. - Харків, 2000. – 38 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 290 КБ     Кількість завантажень: 1

Білецький, В. В. Виправлення девіантної особистості як предмет філософського дослідження : автореф. дис. ... канд. соц. наук : спец. 09.00.03 «Cоціальна філософія та філософія історії» / Білецький Віталій Володимирович ; Донецька державна академія управління. – Донецьк, 2002. – 15 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 163 КБ     Кількість завантажень: 1

Діденко, Н. Г. Взаємодія управління, влади і держави як предмет філософського аналізу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія і філософія історії» / Діденко Ніна Григорівна ; Донецька державна академія управління. - Донецьк, 2002. – 21 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 КБ     Кількість завантажень: 1

Денісова, О. В. Біосоціальні засади мистецтва в контексті коэволюційної парадигми : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія і філософія історії» / Денісова Ольга Володимирівна ; Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2002. – 26 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 241 КБ     Кількість завантажень: 1

Євдокимова, Т. В. Взаємовідносини політики і релігії в соціокультурному просторі (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія і філософія історії» / Євдокимова Тетяна В`ячеславівна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2002. – 16 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 192 КБ     Кількість завантажень: 1

Смерічевський, Е. Ф. Інформаційна цивілізація : проблема вітуальної реальності у суспільному розвитку : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія і філософія історії» / Смерічевський Едуард Францович ; Донецький державний медичний університет ім. М. Горького. - Донецьк, 2002. – 19 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 192 КБ     Кількість завантажень: 1

Закревський, В. Е. Артетип досконалої людини як феномен суспільної свідомості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Закревський Володимир Енгельсович ; Південноукраїнський педагогічний університет (м. Одеса) ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 2002. – 15 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 КБ     Кількість завантажень: 1

Кушерець, В. І. Аналіз знання як стратегічного ресурсу трансформації суспільства (світоглядно-методологічний аспект) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Кушерець Василь Іванович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2003. – 28 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 304 КБ     Кількість завантажень: 3

Сідак, Л. М. Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Сідак Людмила Миколаївна ; Харківський військовий університет. – Харків, 2003. – 19 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 209 КБ     Кількість завантажень: 1

Цимбал, Т. В. Буттєвісне укорінення людини як соціально-філософська проблема : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Цимбал Тетяна Володимирівна ; Інститут вищої освіти АПН України. – Київ, 2004. – 23 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 КБ     Кількість завантажень: 1

Мегрелішвілі, М. О. Буття людини як буття можливостей : соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Мегрелішвілі Марія Олексіївна ; Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 2004. – 20 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 КБ     Кількість завантажень: 1

Зубенко, А. С. Взаємодія особистісної і соціальної ідентичності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія і філософія історії» / Зубенко Алла Сергіївна ; Харківський університет Повітряних Сил. – Харків, 2004. – 22 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 214 КБ     Кількість завантажень: 1

Китаєва, О. О. Аквакультура як чинник соціальної динаміки : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Китаєва Олена Олегівна ; Запорізький національний університет. - Запоріжжя, 2006. – 15 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 215 КБ     Кількість завантажень: 1

Лепський, М. А. Взаємозв’язок оптимізму та песимізму : проблема соціальної перспективи : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Лепський Максим Анатолійович ; Запорізький національний університет. - Запоріжжя, 2006. – 34 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 308 КБ     Кількість завантажень: 1

Ліхацька, Н. М. Війна та мир як феномени історичного процесу (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Ліхацька Наталія Миколаївна ; Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – 18 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 165 КБ     Кількість завантажень: 1

Осокіна, Ю. С. Відповідальність соціального суб’єкта : філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Осокіна Юлія Сергіївна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2006. – 13 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 161 КБ     Кількість завантажень: 1

Андрущенко, Т. І. Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Андрущенко Тетяна Іванівна ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2008. – 47 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 297 КБ     Кількість завантажень: 1

Чудіна, Н. В. Екстремальність і форми ії прояву у сучасному суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Чудіна Наталя Віталіївна ; Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2008. – 15 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 158 КБ     Кількість завантажень: 1

Атік, А. А. Соціокультурний діалог в умовах глобалізації і мусульманського “ренесансу” : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Атік Аніса Ахмедівна ; Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2008. – 25 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 209 КБ     Кількість завантажень: 1

Коньшина, Г. Є. Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Коньшина Ганна Євгенівна ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Харків, 2007. – 23 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 КБ     Кількість завантажень: 1

Яценко, К. А. Мультикультуралізм як соціокультурний феномен сучасності: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Яценко Костянтин Анатолійович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир, 2014. – 20 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 КБ     Кількість завантажень: 1

Горохова, Л. В. Страх як екзистенціал буття сучасної людини : соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Горохова Людмила Вікторівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир, 2012. – 19 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 КБ     Кількість завантажень: 1

Піддубна, Л. В. Інформаційна діяльність як засіб формування образу соціальної реальності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Піддубна Лідія Валеріївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України. - Житомир, 2013. – 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 1

Компанієць, Л. Г. Менеджерські рішення як соціальний феномен: філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Компанієць Людмила Георгіївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України. - Житомир, 2014. – 18 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 211 КБ     Кількість завантажень: 1

Гребінь, С. М. Дитинство як соціокультурний феномен: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Гребінь Світлана Миколаївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України. - Житомир, 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 1

Руденко, В. В. Неопатримоніальність у соціальному процесі: сутність, зміст та особливості прояву : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Руденко Віталій Васильович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України. - Житомир, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 КБ     Кількість завантажень: 1

Бірюкова, Г. С. Стратегія розвитку творчого потенціалу особистості в умовах глобальної трансформації людства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Бірюкова Ганна Сергіївна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Житомир, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 222 КБ     Кількість завантажень: 1

Котова-Олійник, С. В. Соціокультурний зміст візуальних репрезентацій ґендерних відносин у сучасній рекламі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Котова-Олійник Софія Вікторівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Житомир, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 352 КБ     Кількість завантажень: 1

Шаповалова, Л. О. Побут як соціокультурний феномен: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Шаповалова Лілія Олександрівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Житомир, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 КБ     Кількість завантажень: 1

Куліченко, В. В. Правова соціалізація особистості як об’єкт соціально-філософського аналізу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Куліченко віктор Володимирович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Житомир, 2013. – 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 474 КБ     Кількість завантажень: 1

Сабадуха, О. В. Соціальна відповідальність як чинник розбудови громадянського суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Сабадуха Олексій Володимирович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Житомир, 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 308 КБ     Кількість завантажень: 1

Рахмайлов, Є. В. Рефлексія передумов ідеології фашизму в соціальній філософії Німеччини (друга половина ХХ ст. – перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03. «Соціальна філософія та філософія історії» / Рахмайлов Євген Васильович ; Житомирський державний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України. - Житомир, 2015. – 19 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 264 КБ     Кількість завантажень: 1

Пустовіт, Н. В. Природа аксіосфери інформаційного суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03. «Соціальна філософія та філософія історії» / Пустовіт Наталія Володимирівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України. - Житомир, 2015. – 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 288 КБ     Кількість завантажень: 1

Башманівська, Я. В. Самотність людини в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03. «Соціальна філософія та філософія історії» / Башманівська Яна Владиславівна ; Житомирський державний університет імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України. - Житомир, 2015. – 19 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 227 КБ     Кількість завантажень: 1