Назад

Найманова, А. А. Обробка води для зниження утворення накипу у системах опалення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» / Асіят Аубекірівна Найманова ; Харківський держ. техн. університет будівництва та архітектури. – Харків, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 163 КБ     Кількість завантажень: 41

Потоловский, Р. В. Разработка малоотходной безреагентной технологии очистки сточных вод от водно-дисперсионных лакокрасочных материалов: автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.23.04 «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов» / Роман Валерьевич Потоловский; Волгоградский гос. архитектурно-строительный ун-т. – Волгоград, 2013. – 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 745 КБ     Кількість завантажень: 41

Степова, Н. Г. Вплив кисню на процеси очищення стічних вод в біодискових фільтрах: автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» / Степова Наталія Георгіївна; Київс. нац. ун-т буд. і архіт. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 41

Тараунех, А. Х. Тонкошаровий відстійник - фільтр: автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» / Тараунех Ахмад Хасан; Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. - Харків, 1999. –12 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 199 КБ     Кількість завантажень: 41

Кобилянський, А. А. Методи та апаратура біотестування якості води для інтенсифікації роботи систем водопостачання і каналізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» / Кобилянський Володимир Ярославович ; Харківський держ. техн. університет будівництва та архітектури. – Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 Кб     Кількість завантажень: 0

Мойжес, С. И. Разработка технологии удаления биогенных элементов из городских сточных вод с дефосфатацией в аноксидных условиях : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.23.04 «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов» / Мойжес Станислав Игоревич ; Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. – Волгоград, 2013. – 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,20 Мб     Кількість завантажень: 0

Зубко, А. Л. Ефективні дренажні системи фільтрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» / Зубко Олексій Леонідович ; Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. - Харків, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 231 КБ     Кількість завантажень: 1