Назад

Кульбачко, Ю. Л. Стан структурної організації безхребетних тварин підстилки степових лісів в умовах промислового забруднення : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Кульбачко Юрій Люцинович ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 Кб     Кількість завантажень: 1

Мудpак, О. В. Екологiчна оцiнка iнновацiйних процесiв в АПК Подiлля : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Олександp Васильович Мудpак ; НАУ. — К, 1999. — 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 167 Кб     Кількість завантажень: 41

Пахомов, О. Є. Біогеоценотична роль ссавців у грунтотворних процесах степових лісів України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Олександр Євгенійович Пахомов ; ДДУ. — Дніпропетровськ, 1999. — 33 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 378 Кб     Кількість завантажень: 41

Ігнатюк, О. А. Залежність продукційно-енергетичних показників біосистем від рівня забруднення середовища важкими металами : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Ігнатюк Олексій Анатолійович ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 233 Кб     Кількість завантажень: 1

Бортнік, Л. М. Екологічна оцінка урболаншафтів за вмістом важких металів у системі грунт-рослина (на прикладі м. Харкова) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Бортнік Леся Миколаївна ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 2

Буожис, Г. О. Екотоксикологічна оцінка фосфоритів місцевих родовищ України при використанні їх як добрив : автореф. дис. ... канд. сільс. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Буожис Ганна Олександрівна ; Національний аграрний університет. – Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Андрієнко, Г. Г. Моніторинг гетероциклічних пестицидів в сільськогосподарських рослинах: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Андрієнко Галина Георгіївна ; Національний аграрний університет. - Київ, 1999. -17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 185 Кб     Кількість завантажень: 1

Будзанівська, І. Г. Дослідження циркуляції фітовірусів в грунтах різних регіонів України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Будзанівська Ірина Геннадіївна ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 Кб     Кількість завантажень: 0

Фещенко, В. П. Вплив добрив і меліорантів на продуктивність, якість і нагромадження радіоцезію в урожаї зеленої маси кукурудзи на торфо-болотних грунтах Полісся України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Фещенко Володимир Петрович ; Державна агроекологічна академія України. - Житомир, 1998. – 13 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 153 КБ     Кількість завантажень: 2

Царик, І. Й. Консортивна структура сосни муго (Pinus mugo Turra) в Чорногірському високогір"ї (Українські Карпати) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Царик Інна Йосифівна ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 КБ     Кількість завантажень: 1

Чаплигiна, А. Б. Бiогеоценотичні та популяційні адаптацiї птахів в трансформованих ландшафтах Пiвнiчно-Схiдної України (на прикладі роду Turdus) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Чаплигiна Анжела Борисiвна ; Днiпропетровський державний університет. - Днiпропетровськ, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 229 Кб     Кількість завантажень: 0

Жуков, С. П. Антропогенна сукцесія рослинності відвалів вугільних шахт Донбасу : автореф. дис. ... канд. біол. наук.: спец. 03.00.16 «Екологія» / Жуков Сергій Петрович; Дніпропетров. держ. ун-т. - Дніпропетровськ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 211 КБ     Кількість завантажень: 1

Можар, А. О. Вплив мінеральних добавок на природню резистентність великої рогатої худоби в умовах тривалої дії низьких доз радіації : автореф. дис. … канд. с. –г. наук : спец. 03.00.16 «Еекологія» / Можар Анатолій Олександрович ; Державна агроекологічна академія України. - Житомир, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 Кб     Кількість завантажень: 1

Юсипіва, Т. І. Еколого-біологічна оцінка репродуктивного розвитку деревних порід в умовах забруднення природного середовища інгредієнтами промислових викидів SO2 та NO2 : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Юсипіва Тетяна Іванівна ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 КБ     Кількість завантажень: 1

Мальцева, І. А. Біорізноманіття та екологія ґрунтових водоростей лісових біогеоценозів справжніх степів України : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Мальцева Ірина Андріївна ; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – 41 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 323 КБ     Кількість завантажень: 1