Назад

Надточій, П. П. Агроекологічний стан грунтів лісостепу України, вдосконалення управління їх родючістю і продуктивністю агроценозів : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.03 «Агрогрунтознавство і агрофізика» / Петро Петрович Надточій ; Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. – Харків, 1999. – 32 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 277 КБ     Кількість завантажень: 41

Воробей, І. І. Біологічна активність і азотний фонд лучно-чорноземного грунту Андрушівського природно-сільськогосподарського району та їх зміни під впливом грунтозахисних технологій вирощування культур : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.01.03 «Агрогрунтознавство і агрофізика» / Воробей Ігор Іванович ; Національний аграрний університет. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 194 КБ     Кількість завантажень: 1

Хотиненко, О. М. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву Південного Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. : спец. 06.01.03 «Агрогрунтознавство і агрофізика» / Хотиненко Ольга Миколаївна ; Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського”. - Харків, 2008. – 39 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 350 КБ     Кількість завантажень: 1