Назад

Козицька, С. М. Взаємозв’язок енергетичного та конструктивного обміну у штамів стафілокока, які стійкі до антибіотиків : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.07 «Мікробіологія» / Козицька Світлана Миколаївна ; Інститут мікробіології і вірусології НАН України. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 196 КБ     Кількість завантажень: 2

Москаленко, Н. В. Структурно-функцiональнi дослiдження лiпополiсахаридiв Ralstonia solanacearum : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.07 «Мікробіологія» / Москаленко Наталiя Василiвна ; ЧДУ ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 1999. - 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 290 Кб     Кількість завантажень: 41

Нікольська, О. І. Удосконалення методичних підходів щодо оцінки мікробіоценозу кишечнику та його корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 03.00.07 «Мікробіологія» / Нікольська Олена Іванівна ; ХНДІМтІ ім. І. І. Мечнікова. - Харків, 1999. - 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 КБ     Кількість завантажень: 41

Палій, В. Г. Антисептична активність, властивості та застосування нових антимікробних препаратів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 03.00.07 «Мікробіологія» / Палій Віктор Гордійович ; ХНДІМтІ ім. І. І. Мечнікова. - Харків, 1999. - 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 Кб     Кількість завантажень: 41

Сідей, Л. В. Мікробіологічні та імунологічні аспекти хронічного рецидивуючого сальпінгоофориту : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 03.00.07 «Мікробіологія» / Сідей Людмила Володимирівна ; ХНДІМтІ ім. І. І. Мечнікова. – Харків, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 41

Сорокулова, І. Б. Теоретичне обгрунтування і практика застосування бактерій роду Bacillus для конструювання нових пробіотиків: автореф. дис. ... д-р. біол. наук.: спец. 03.00.07 «Мікробіологія» / Сорокулова Ірина Борисівна; Ін-т мікробіол. і вірусол. ім. Д. К. Заболотного НАН Укр. – Київ, 1999. – 32 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 232 КБ     Кількість завантажень: 41

Тумасьянц, Н. Ю. Оптимізація бактеріологічної діагностики лактаційних маститів: автореф. дис. ... канд. мед. наук.: спец. 03.00.07 «Мікробіологія» / Тумасьянц Наталя Юріївна; Харк. наук.-дослід. ін-т мікробіол. та імен. ім. І. І. Мечникова. - Харків, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 148 КБ     Кількість завантажень: 41

Ковальчук, В. П. Протимікробна активність і лікувально-профілактична дія нових антисептичних засобів та антимікробних матеріалів (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 03.00.07 «Мікробіологія» / Ковальчук Валентин Петрович ; Харківський науково-дослідний інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечнікова МОЗ України. - Харків, 1999. – 26 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 307 КБ     Кількість завантажень: 1

Кістень, О. Г. Особливості взаємодії чистих і змішаних культур метанотрофних бактерій з твердими матеріалами : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.07 «Мікробіологія» / Кістень Олександр Григорович ; Інститут мікробіології і вірусології НАН України. - Київ, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 1

Кіштаарі, М. Вивчення фізіолого-біохімічних особливостей дріжджів, що утилізують лактозу, для отримання етилового спирту : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.07 «Мікробіологія» / Кіштаарі Махмуд ; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 КБ     Кількість завантажень: 1

Коваленко, Е. О. Позаклітинні лектини бактерій роду Bacillus: автореф. дис. ... д-ра біол. наук.: спец. 03.00.07 «Мікробіологія» / Коваленко Eммa Олександрівна ; Ін-т мікробіол. і вірусол. ім. Д. К. Заболотного НАН Укр. – Київ, 1999. – 35 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 310 Кб     Кількість завантажень: 0

Николаев, В. Б. Физико-химические и иммунобиологические свойства антигенов туляремийного микроба: автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 03.00.07 «Микробиология» / Николаев Валерий Борисович; Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока. - Иркутск, 2005. – 24 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 307 КБ     Кількість завантажень: 0