Назад

Ларін, Д. В. Усереднення вироджених нелінійних задач в перфорованих областях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Ларін Дмитро Вікторович ; Інститут прикладної математики і механіки НАН України. - Донецьк, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 226 КБ     Кількість завантажень: 5

Мороз, В. В. Запровадження скiнченних гiбридних iнтегральних перетворень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Володимир Вікторович Мороз ; ЧДУ ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 1999. - 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 248 Кб     Кількість завантажень: 42

Наумова, М. А. Усереднення нелінійних крайових задач в областях з тонкими порожнинами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Марина Анатоліївна Наумова ; НАН України Інститут прикладної механіки. – Донецьк, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 231 КБ     Кількість завантажень: 41

Нетьосова, О. М. Застосування групового аналізу при розв”язанні нелінійних еволюційних задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Олександра Михайлівна Нетьосова ; Інститут математики НАН України. - К, 1999. - 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 255 КБ     Кількість завантажень: 41

Пилипюк, Т. М. Запровадження гібридних інтегральних перетворень (Фур"є- Лежандра-Бесселя) : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Тетяна Михайлівна Пилипюк ; НАН України, ін-т математики. — К., 1999. — 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 Кб     Кількість завантажень: 41

Поліщук, О. Б. Сингулярні інтегральні рівняння з додатковими умовами і методи їх розв’язання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Поліщук Олена Борисівна ; Нац. акад. наук України ін-т. математики. – Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 41

Прикарпатський, Я. А. Симплектичний аналіз інтегральних многовидів цілком інтегровних гамільтонових систем та їх адіабатичних збурень: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Прикарпатський Ярема Анатолійович; НАНУ ін-т математики. – Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 162 КБ     Кількість завантажень: 41

Попович, О. В. Асимптотична поведінка та біфуркації розв"язків ланцюгів зв"язаних осциляторів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Попович Олександр Васильович ; НАН України, Інс-т математики. – К., 1999. – 28 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 638 Кб     Кількість завантажень: 41

Шебаніна, О. В. Асимптотичні зображення розв’язків диференціальних рівнянь n-го порядку з нелінійностями типу Емдена – Фаулера автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Шебаніна Олена В’ячеславівна ; Одеський державний університет ім. І. І. Мечнікова. – Одеса, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 491 Кб     Кількість завантажень: 1

Щелков, А. Г. Еволюцiя вiльних поверхней, зв’язаних з розв’язками квазiлiнiйних параболiчних рiвнянь довiльного порядку, що вироджуються : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Щелков Андрій Георгійович ;Iнститут прикладної математики i механіки НАН України. - Донецьк, 1999. - 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 360 Кб     Кількість завантажень: 0

Бородін, М. О. Задачі з вільними границями для еліптичних та параболічних рівнянь : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02. «Диференціальні рівняння» / Бородін Михайло Олексійович ; Інститут прикладної математики і механіки НАН України. - Донецьк, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 1

Іванчов, М. І. Обернені задачі для лінійних параболічних рівнянь другого порядку : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Іванчов Микола Іванович ; Львівський державний університет ім. Івана Франка. - Львів, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 252 КБ     Кількість завантажень: 0

Філіпчук, М. П. Метод усереднення в крайових задачах для диференціальних рівнянь з відхиленим аргументом : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Філіпчук Микола Петрович ; Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 233 КБ     Кількість завантажень: 1

Фоайд Собхi Алі Oбайд Деякі задачі теорії усереднення сингулярно збурених диференціальних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференцiальнi рiвняння» / Фоайд Собхi Алi Oбайд ; Інститут математики НАН України. - Київ, 1998. – 14 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 226 КБ     Кількість завантажень: 1

Южакова, Г. О. Нові типи систем N-арних інтегральних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Южакова Ганна Олексіївна ; Інститут математики НАН України. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 287 КБ     Кількість завантажень: 1

Клен, І. В. Метод p-аналітичних функцій в крайових задачах для еліптичних систем диференціальних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Клен Ірина Вікторівна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 КБ     Кількість завантажень: 1

Верьовкіна, Г. В. Інваріантні множини зліченних систем диференціальних та різницевих рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Верьовкіна Ганна Володимирівна ; Національний універсітет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 195 КБ     Кількість завантажень: 1

Захарін, С. Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв’язків лагранжевих систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Захарін Сергій Феліксович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 205 КБ     Кількість завантажень: 1

Дорогуш, Е. Г. Математический анализ модели транспортных потоков на автостраде и управления ее состоянием : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Дифференциальные уравнения, динамические системы и аптимальное управление» / Дорогуш Елена Геннадьевна ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – М., 2014. – 26 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 301 КБ     Кількість завантажень: 1

Алфимов, Г. Л. Некоторые классы решений нелинейных уравнений волнового типа с пространственной нелокальностью : автореф. дис. ... д-ра. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Дифференциальные уравнения, динамические системы и аптимальное управление» / Алфимов Георгий Леонидович ; Национальный исследовательский университет «МИЭТ». – М., 2014. – 40 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 371 КБ     Кількість завантажень: 0

Теняев, В. В. Двухточечная краевая задача нелинейной системы дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Дифференциальные уравнения» / Теняев Виктор Викторович ; Пермский государственный технический университет. – Пермь, 2004. – 19 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 444 КБ     Кількість завантажень: 0

Ленюк, О. М. Еволюційні рівняння з псевдо-бесселевими операторами : автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Ленюк Олег Михайлович ; Чернівецький нацiональний університет iмені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2008. - 23 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 234 КБ     Кількість завантажень: 1