Назад

Мовчан, В. А. Формування механізму управління оборотним капіталом підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.03 «Економіка будівництва» / Тетяна Валеріївна Момот ; ХДАМГ. — Харків, 1999. — 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 248 Кб     Кількість завантажень: 41

Пархоменко, В. В. Оцінка інвестиційного потенціалу будівельної організації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.03 «Економіка будівництва» / Вікторія Вікторівна Пархоменко ; КНУБА. — К., 1999. — 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 Кб     Кількість завантажень: 41

Гладій, М. В. Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України (питання теорії, методології і практики) : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Гладій Михайло Васильович ; Інститут аграрної економіки УААН. - Київ, 1998. – 29 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 245 КБ     Кількість завантажень: 1

Рубцова, О. С. Економічні основи створення і функціонування служби управління маркетингом будівельних генпідрядних організацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.03 «Економіка будівництва» / Рубцова Оксана Сергіївна ; Київський державний технічний університет будівництва і архітектури. - Київ, 1998. – 24 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 355КБ     Кількість завантажень: 1

Лисов, І. В. Економічна стратегія багатопрофільних будівельно-комерційних об”єднань в умовах ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.03 «Економіка будівництва» / Лисов Ігор Володимирович ; Київський національний університет будівництва і архітектури. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 КБ     Кількість завантажень: 1