Назад

Мичуда, Л. З. Аналогові функціональні перетворювачі на комутованих конденсаторах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» / Леся Зиновіївна Мичуда ; Держ. ун-т “Львівська політехніка”. — Львів, 1999. — 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 204 Кб     Кількість завантажень: 41

Ніколенко, І. М. Прецизійні формувачі часових інтервалів з керуючими запам"ятовуючими пристроями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» / Iван Миколайович Ніколенко ; ОДПУ. — Львів, 1999. — 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 163 Кб     Кількість завантажень: 41

Шпинковський, О. А. Цифрові фільтри сигналів з розширеним спектром у системах керування збиранням інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» / Шпинковський Олександр Анатолійович ; Одеський державний політехнічний університет. - Одеса, 1999. - 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,31 Мб     Кількість завантажень: 1

Денисенко, Є. Л. Розвиток теорії і розробка методології логічного синтезу НВІС на основі багаторівневих автоматних моделей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.05. «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» / Денисенко Євгеній Леонідович ; Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. - Київ, 1999. – 37 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 317 КБ     Кількість завантажень: 1

Аль-Майта, М. А. Алгоритми та пристрої ,,фібоначчієвої’’ арифметики цілих чисел великого діапазону: автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» / Аль-Майта Мохаммад Абделькарім ; Вінницький державний технічний університет. - Вінниця, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 Кб     Кількість завантажень: 1

Сулема, Є. С. Структурні способи підвищення щільності подання інформації у вигляді штрихових кодів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 05.13.05 «Елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування» / Сулема Євгенія Станіславівна ; Національний технічний університет України “КПІ”. - Київ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 КБ     Кількість завантажень: 1

Чешун, В. М. Оптимізація послідовностей тест-векторів в процесі тестового комбінованого діагностування цифрових мікропроцесорних пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» / Чешун Віктор Миколайович ; Науково-виробнича корпорація “Київський інститут автоматики”. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 1

Кадацька, О. Й. Методи та засоби перетворення однократних часових інтервалів в системах вимірювання та керування : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.05 «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» / Кадацька Ольга Йосипівна ; Харьк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 КБ     Кількість завантажень: 1

Калашніков, О. М. Методи підоптимального синтезу функціональних пристроїв обробки сигналів з підвищенним завадозахистом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» / Калашніков Олександр Миколайович ; Одеський держ. політехн. ун-т. - Одеса, 1999. – 31 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 КБ     Кількість завантажень: 1

Чудаева, И. Б. Розробка п’єзоелектричних перетворювачів механічних величин поліморфного типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» / Чудаєва Ія Борисівна ; Одеський державний політехнічний університет. - Одеса, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 196 Кб     Кількість завантажень: 1

Ляховецький, О. М. Методи функціонально-логічного проектування швидкодіючих арифметичних пристроїв на основі симетричних булевих функцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» / Ляховецький Олександр Михайлович ; Одеський державний політехнічний університет. - Одеса, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 КБ     Кількість завантажень: 1

Таянов, С. А. Методи і засоби адаптивної обробки випадкових локально-нестаціонарних імпульсних потоків для автоматизації досліджень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» / Таянов Сергій Анатолійович ; Державний університет “Львівська політехніка“. - Львів, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 226 КБ     Кількість завантажень: 1

Войтко, В. В. Дослідження і розробка алгоритмів і пристроїв неперервно-дискретного відображення цифрової інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» / Войтко Вікторія Володимирівна ; Вінницький державний технічний університет. - Вінниця, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 1

Тимошик, Н. П. Вдосконалення принципів побудови та функціонування приманок в задачах захисту комп’ютерних систем та мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Тимошик Назар Петрович ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 22 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 750 КБ     Кількість завантажень: 1

Мороз, Л. В. Теорія та швидкодіючі апаратно-програмні засоби ітераційних методів обчислення функцій : автореф. дис. д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Мороз Леонід Васильович ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 37 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 512 КБ     Кількість завантажень: 1

Родріг, М. Е. Методи та засоби проектування конфігуровних секційних операційних пристроїв для опрацювання цифрових підписів : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Родріг Метрі Еліас ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 26 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 430 КБ     Кількість завантажень: 1

Антонів, У. С. Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі з накопиченням заряду : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп‘ютерні системи та компоненти» / Антонів Уляна Степанівна ; Національний університет "Львівська політехніка". Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2013. – 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 КБ     Кількість завантажень: 1

Пукач, А. І. Методи та компоненти комп"ютерної системи автоматичного контролю резистивних параметрів мікроелектромеханічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп"ютерні системи та компоненти» / Пукач Андрій Ігорович ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 498 КБ     Кількість завантажень: 1

Стахів, М. Ю. Цифрові функціональні перетворювачі розгортуючого типу з покращеними характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Стахів Марта Юріївна ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 312 КБ     Кількість завантажень: 1

Тишик, І. Я. Комп’ютеризовані засоби оцінювання параметрів руху об’єктів на основі малохвильового (вейвлет) перетворення сигналів зондування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Тишик Іван Ярославович ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 27 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 289 КБ     Кількість завантажень: 1

Зіяд Тарек Мохаммад Сарайрех Методи та засоби автоматизації конфігурування апаратних прискорювачів обчислень в комп’ютерах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Зіад Тарек Мохаммад Сарайрех ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. – 24 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 341 КБ     Кількість завантажень: 1

Стахів, Р. І. Цифрові синтезатори частоти на основі число-імпульсних перетворювачів кодів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Стахів Роман Іванович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2010. – 24 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 244 КБ     Кількість завантажень: 1

Яковлєва, І. Д. Методи та засоби проектування алгоритмічних операційних пристроїв з графічного подання виконуваних алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Обчислювальні машини, системи та мережі» / Яковлєва Інна Дмитрівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2010. – 22 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 654 КБ     Кількість завантажень: 1

Сало, А. М. Методи та засоби конфігурування архітектури програмованих спеціалізованих процесорів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп"ютерні системи та компоненти» / Сало Андрій Миколайович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2008. – 22 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 357 КБ     Кількість завантажень: 1

Марікуца, У. Б. Інформаційно-вимірювальна система для оперативного виявлення отруйних хімічних речовин у повітряному середовищі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Марікуца Уляна Богданівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 24 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 334 КБ     Кількість завантажень: 1

Козленко, М. І. Метод та засоби формування і оброблення широкосмугових сигналів зі змінною ентропією в розподілених комп’ютерних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Козленко Микола Іванович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2008. – 22 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 922 КБ     Кількість завантажень: 2

Кицун, Г. В. Методи та засоби підвищення ефективності процесора комп’ютера з простою системою команд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Кицун Геннадій Васильович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 20 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 288 КБ     Кількість завантажень: 1

Сторонський, Ю. Б. Методи і засоби опрацювання сигналів дозиметричних детекторів з покращеними метрологічними характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Сторонський Юрій Богданович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 23 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 274 КБ     Кількість завантажень: 1

Мороз, І. В. Методи та комп’ютерні засоби опрацювання растрових зображень тривимірних об’єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Мороз Іван Володимирович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти та науки України. - Львів, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 492 КБ     Кількість завантажень: 1

Мельник, В. А. Самоконфігуровні високопродуктивні комп’ютерні системи : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Мельник Віктор Анатолійович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти та науки України. - Львів, 2013. – 42 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 490 КБ     Кількість завантажень: 1

Костів, Ю. М. Генератори пуассонівських імпульсних послідовностей з покращеними характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Костів Юрій Михайлович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,09 МБ     Кількість завантажень: 1

Шпіцер, А. С. Методи підвищення ефективності динамічних топологій в мережах на кристалі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Шпіцер Андрій Стефанович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 599 КБ     Кількість завантажень: 1

Акимишин, О. І. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Акимишин Орест Ігорович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 28 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 225 КБ     Кількість завантажень: 1

Заведюк, Т. О. Асоціативні процесори кореляційного розпізнавання образів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Заведюк Тетяна Олексіївна ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Міністерства освіти і науки України. - Івано-Франківськ, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,00 МБ     Кількість завантажень: 1

Чабан, З. І. Методи аналізу статичної стійкості виконавчих компонентів комп’ютерних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Чабан Зоряна Іванівна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 438 КБ     Кількість завантажень: 1

Олексів, М. В. Способи та засоби ідентифікації об’єктів за їх силуетами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Олексів Максим Васильович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2012. - 19 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 271 КБ     Кількість завантажень: 1

Політило, Р. В. Комп"ютеризовані вимірювальні засоби підвищеної точності для охоронних систем важливих об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Політило Роман Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 21 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,79 МБ     Кількість завантажень: 1

Зайцев, В. С. Теоретичнi основи розроблення та застосування методiв, технiчних засобiв та систем iнформацiйної пiдтримки АСУ ресурсозберігаючими технологiями в металургiйному виробництвi : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.05. «Елементи та пристрої обчислювальної технiки та систем керування» / Зайцев Вадим Сергійович ; Iнститут кiбернетики iм. В. М. Глушкова НАН України. - Київ, 1999. – 37 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 275 КБ     Кількість завантажень: 1

Ліщук, Р. І. Комп’ютерна система для випробувань стрілочних вимірювальних приладів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Ліщук Роман Ігорович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 21 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 659 КБ     Кількість завантажень: 1

Пастернак, І. І. Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Пастернак Ірина Ігорівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 776 КБ     Кількість завантажень: 1

Яцків, В. В. Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Яцків Василь Васильович ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 43 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,42 МБ     Кількість завантажень: 1

Муляревич, О. В. Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Муляревич Олександр Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 550 КБ     Кількість завантажень: 1