Назад

Краснєнков, С. В. Наукове обгрунтування оптимізації технологіі вирощування сорго в умовах недостатнього і нестійкого зволоження північного Степу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Краснєнков Сергій Васильович ; Інститут зернового господарства УААН. - Дніпропетровськ, 1999. – 33 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 237 Кб     Кількість завантажень: 1

Мельников, М. М. Агробіологічна оцінка трави Колумба у зв’язку з інтродукцією її у Крим : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Мельников Михайло Михайлович ; Інститут ефіроолійних і лікарських рослин НААН України. — Сімферополь, 1999. — 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 372 Кб     Кількість завантажень: 41

Омельченко, І. К. Основни створення і продуктивного використання інтенсивних типів насаджень яблуні в лісостепу України : автореф. дис. ... д-ра. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Іван Климович Омельченко ; Національний аграрний університет. — К., 1999. — 46 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 260 КБ     Кількість завантажень: 41

Грицай, О. Д. Строк сівби, норма висіву та система застосування азотних добрив при вирощуванні твердої озимої пшениці в степовому Криму : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Грицай Олександр Дмитрович ; Українська академія аграрних наук. – Сімферополь, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 Кб     Кількість завантажень: 0

Гришин, О. М. Ріст, розвиток і урожайність соняшника в післяукісних посівах в залежності від обробітку грунту, способів сівби і прийомів догляду : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Гришин Олександр Миколайович ; Інститут зернового господарства. - Дніпропетровськ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 125 Кб     Кількість завантажень: 1

Кушнір, В. В. Вплив методів програмування врожаю культур зерно бурякової сівозміни на їх ріст, розвиток та продуктивність : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Кушнір Віктор Володимирович ; Подільська державна аграрно-технічна академія. - Кам"янець-Подільський, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 1

Шукайло, С. П. Продуктивність і якість зерна сорізу під впливом мінеральних добрив на півдні України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Шукайло Світлана Петрівна ; Херсонський аграрний державний університет. - Херсон, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 161 КБ     Кількість завантажень: 1

Терещенко, Ю. Ф. Наукове обгрунтування формування продуктивності, якостей продовольчого зерна та насіння озимої пшениці в південній частині правобережного Лісостепу : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Терещенко Юрій Федорович ; Національний аграрний університет. - Київ, 1999. – 72 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 261 КБ     Кількість завантажень: 1

Кондрашов, А. Л. Влияние густоты посева и систем удобрений на урожайность и качество кукурузы в условиях Юго-Западной части нечерноземной зоны России : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Растениеводство» / Кондрашов Александр Леонидович ; Брянской гос. с.-х. акад. — Брянск, 1998. — 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 583 КБ     Кількість завантажень: 0

Попов Е. В. Влияние длительного применения удобрений в севообороте на продуктивность сахарной свёклы и физико-химические свойства чернозёма выщелоченного : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Растениеводство» / Попов Евгений Васильевич ; Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свёклы и сахара им. А. Л. Мазлумова - Рамонь - 2005. — 24 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 558 КБ     Кількість завантажень: 0