Назад

Мартиненко, В. П. Запобігання банкрутства підприємств громадського харчування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.05 «Економіка торгівлі та послуг» / Василь Петрович Мартиненко ; Харківська держ. акад. технології та організації харчування. – Х., 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 136 Кб     Кількість завантажень: 41

Орліогло, В. І. Внутрішньо регіональний ринок товарів народного споживання та особливості його розвитку в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.05 «Економіка торгівлі та послуг» / Валентина Ісідорівна Орліогло ; УЛКА. – Львів, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 КБ     Кількість завантажень: 41

Процишин, О. Р. Формування конкурентного середовища в торгівлі: автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.07.05. «Економіка торгівлі та послуг» / Процишин Оксана Романівна; Львівська комерційна академія. – Львів, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 165 КБ.     Кількість завантажень: 41

Селютін, В. М. Ефективність регіонального управління громадським харчуванням : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.05 «Економіка торгівлі та послуг» / Селютін Віктор Михайлович ; ХДАТОХ. – Харків, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 186 Кб     Кількість завантажень: 41

Жарко, I. В. Планування трудових ресурсiв пiдприємств роздрiбної торгiвлi: автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.07.05 «Економіка торгівлі та послуг» / Жарко Iнна Василiвна; Харк. держ. акад. техн. та органiз. харч. - Харків, 1999. – 27 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 190 КБ     Кількість завантажень: 1

Гончар, О. І. Регіональний ринок праці торгівлі в сучасних умовах (на матеріалах західних областей України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.05. «Економіка торгівлі та послуг» / Гончар Ольга Іванівна ; Львівська комерційна академія. Укоопспілка. - Львів, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 142 КБ     Кількість завантажень: 1

Каращук, О. С. Валовий дохід торгівлі : джерела формування, напрямки використання та проблеми оптимізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.05 «Економіка торгівлі та послуг» / Каращук Оксана Сергіївна ; Донецький державний університет економіки і торгівлі. - Донецьк, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 КБ     Кількість завантажень: 1