Назад

Лабур, О. В. Жіночий фактор в системі суспільних відносин в Україні (XVI-XVIII ст.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Лабур Ольга Володимирівна ; Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 177 КБ     Кількість завантажень: 1

Кузьменко, В. Б. Український культурно-національний рух в 90-х роках ХІХ ст. (на матеріалах Півдня України) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Кузьменко Володимир Борисович ; Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 Кб     Кількість завантажень: 1

Кривко, І. М. Земельні громади Південної України (1922–1930 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Кривко Ірина Миколаївна ; Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 1

Кравченко, Т. М. Розвиток початкової освіти на Харківщині в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Кравченко Тетяна Миколаївна ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 146 Кб     Кількість завантажень: 1

Мельник, К. М. Розвиток науки в Україні у 50-ті роки ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Катерина Миколаївна Мельник ; Київський ун-т і. Т. Г. Шевченка. — К., 1999. — 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 152 Кб     Кількість завантажень: 41

Мельникова, Л. С. Східнослов’янська колонізація Південної Бессарабії / V - перша половина XIX ст. / : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Мельникова Людмила Семенівна ; ОДУ ім. І. І. Мечникова. — Сімферополь, 1999. — 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 Кб     Кількість завантажень: 41

Міхеєва, О. К. Злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1921-1928 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Оксана Костянтинівна Міхеєва ; ДДУ. — Донецьк, 1999. — 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 255 Кб     Кількість завантажень: 41

Мойсієнко, В. М. Ліберально-демократичний (опозиційний) рух в Україні (середини 60-х – 80-ті роки ХІХ століття) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Василь Миколайович Мойсієнко ; Київський ун-т і. Т. Г. Шевченка. — К., 1999. — 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 Кб     Кількість завантажень: 41

Ніколаєць, Ю. О. Морально-політичний стан населення і воїнів червоної армії в перший період великої вітчизняної війни (на матеріалах України) / : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Юрій Олексійович Ніколаєць ; Київський університет ім. Т. Шевченка. — К., 1999. — 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 158 КБ     Кількість завантажень: 41

Новохатько, Л. М. Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національної політики радянської держави (20-гі — середина 30-х рр. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Леонід Михайлович Новохатько ; Київський ун-т і. Т. Г. Шевченка. — К., 1999. — 52 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Книга 
Розмір: 288 Кб     Кількість завантажень: 42

Осіпян, О. Л. Економічний розвиток вірменських колоній в Галичині, на Поділлі та Буковині в XIV-XIX ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Олександр Леонідович Осіпян ; ДДУ. — Донецьк, 1999. — 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 41

Потильчак, О. В. Експлуатація трудових ресурсів України гітлерівською Німеччиною у роки окупації : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Олександр Валентинович Потильчак ; Національна академія наук України ін.-т історії України. – Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 КБ     Кількість завантажень: 41

Притуляк, П. П. Політика Центральної Ради щодо війни, укладення і реалізації Брестського мирного договору (березень 1917-квітень 1918 рр.): автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Притуляк Павло Петрович ; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 233 КБ     Кількість завантажень: 41

Романько, І. І. Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Романько Ірина Іванівна ; НАН України, Інс-т історії України. – К., 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 Кб     Кількість завантажень: 41

Русначенко, А. М. Національно-визвольний рух в Україні — середина 1950-х — початок 1990-х років : автореф. дис. ... д-ра істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Русначенко Анатолій Миколайович; Ін-т українознав. ім. І. Крип*якевича. – Київ, 1999. – 32 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 340 КБ     Кількість завантажень: 41

Сворак, С. Д. Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону в контексті суспільно-політичного життя другої половини 40-х - першої половини 60-х років ХХ століття : автореф. дис. ... д-ра істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Сворак Степан Дмитрович ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – 34 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 294 Кб     Кількість завантажень: 41

Стоян, Т. А. Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук.: спец. 07.00.01 «Історія України» / Стоян Тетяна Андріївна; Київс. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 204 КБ     Кількість завантажень: 41

Тарапон, О. А. Становище та діяльність літературно-мистецької інтелігенції України в умовах українізації (1923 р. - початок 1930-х рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук.: спец. 07.00.01 «Історія України» / Тарапон Оксана Анатоліївна; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. –15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 КБ.     Кількість завантажень: 41

Третяк, К. О. Історія забудови та архітектури Києва наприкінці ХІХ – початку ХХ століть: автореф. дис. ... канд. іст. наук.: спец. 07.00.01 «Історія України» / Третяк Кирило Олегович; Ін-т іст. Укр. НАН Укр. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 41

Смирнов, І. О. Кочове населення на південному заході України : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Іісторія України» / Смирнов Ігор Олександрович ; Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 Кб     Кількість завантажень: 41

Шиханов, Р. Б. Біржі Південної України. 1886–1914 рр. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Шиханов Руслан Борисович, Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 1999. - 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 530 Кб     Кількість завантажень: 0

Сокульський, А. Л. Флот Запорозької Січі в XVI-XVIII ст.: структурна організація, технологія та військове мистецтво : канд. істор. наук.: спец. 07.00.01 «Історія України» / Сокульський Арнольд Леонідович; НАН України, Ін-т історії України. - Одеса, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 167 Кб     Кількість завантажень: 0

Соловйов, Ю. І. Система підготовки вчителів початкової школи України (1991-1997 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук.: спец. 07.00.01 «Історія України» / Соловйов Юрій Іванович ; ДДУ. - Донецьк, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 229 Кб     Кількість завантажень: 0

Соловйова, В. В. Дипломатичні представництва Української Народної Республіки в державах Центральної Європи доби Директорії (1918 - 1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук.: спец. 07.00.01 «Історія України» / Соловйова Вікторія Вікторівна ; ЗДУ. - Запоріжжя, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 258 Кб     Кількість завантажень: 0

Гордієнко, В.В. Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939 – вересень 1945 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Гордієнко В’ячеслав Володимирович ; Київський університет ім.. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 1

Гуржій, О. І. Гетьманська влада в Українській козацькій державі першої чверті XVIII ст. (на прикладі діяльності І. Скоропадського: автореф. дис. ... д-ра істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Гуржій Олександр Іванович ; Інститут історії України Національної Академії наук України. — Київ, 1999. – 35 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 267 Кб     Кількість завантажень: 1

Гусєв, В. І. Бунд в суспільно-політичному житті України /кінець ХІХ ст. - 1921 р. : автореф. дис. ... д-ра істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Гусєв Віктор Іванович ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 34 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 329 Кб     Кількість завантажень: 2

Корнейко, А. О. Суспільно-політичний розвиток України в 1953-1964 рр. (на матеріалах західних областей) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Корнейко Алла Олександрівна ; Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича Національної академії наук України. - Львів, 1999.- 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 Кб     Кількість завантажень: 1

Яценко, Є. Ю. Голодомор 1932-1933 років на Харківщині : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Яценко Єлизавета Юріївна ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 155 Кб     Кількість завантажень: 1

Агафонова, Н. В. Становлення національної системи освіти в Україні: 1917-1920 рр. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Агафонова Надія Василівна ; Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 171 Кб     Кількість завантажень: 1

Алексієвець, М. О. Екологічний рух в Україні (Історичний аспект) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» /Алексієвець Марія Олександрівна ; Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 Кб     Кількість завантажень: 0

Бондарчук, Ю. П. Залізничний транспорт України в умовах утвердження адміністративно-командних методів управління народним господарством (кін. 20-х — 30-ті рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01. «Історія України» / Бондарчук Юрій Павлович ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 КБ     Кількість завантажень: 1

Борисенко, М. В. Літературні організації в суспільно-політичному житті України (1920-1932 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01. «Історія України» / Борисенко Мирослав Володимирович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 174 КБ     Кількість завантажень: 1

Білик, Н. І. Роль Богдана Лепкого та його творчості в українському національному відродженні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01. «Історія України» / Білик Надія Іванівна ; Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 1999. – 26 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 КБ     Кількість завантажень: 1

Гапієнко, А. А. Участь земств Лівобережної України в історико-краєзнавчому русі (1870-ті – 1918 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01. «Історія України» / Гапієнко Андрій Анатолійович ; Інститут історії України НАН України. - Київ, 1998. – 14 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 КБ     Кількість завантажень: 1

Горюнова, Є. О. Соціально-політичні процеси в селі Кримської АССР 1920-х років : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01. «Історія України» / Горюнова Євгенія Олександрівна ; Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 КБ     Кількість завантажень: 1

Добржанський, О. В. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. ... д-ра істор. наук : спец. 07.00.01. «Історія України» / Добржанський Олександр Володимирович ; Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 1999. – 28 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 269 КБ     Кількість завантажень: 0

Докашенко, В. М. Профспілки України в умовах тоталітарної системи (70 - 80-ті рр.) : автореф. дис. ... д-ра істор. наук : спец. 07.00.01. «Історія України» / Докашенко Віктор Миколайович ; Інститут історії України НАН України. - Київ, 1999. – 27 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 257 КБ     Кількість завантажень: 1

Антонюк, Н. В. Українське культурне життя в Генеральній Губернії (1939–1944 роки) : автореф. дис. ... д-ра істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Антонюк Наталія Володимирівна ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича та Інститут народознавства НАН України. – Львів, 1999. – 37 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 278 Кб     Кількість завантажень: 1

Козюра, І. В. Розвиток історичного краєзнавства на полтавщині в 20-30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук.: спец. 07.00.01 «Історія України» / Козюра Ігор Валерійович; Харк. держ. ун-т. - Харків, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 171 КБ     Кількість завантажень: 1

Костюк, М. П. Німецька колонізація на Волині (60-і роки XIX ст. – 1914 р.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Костюк Михайло Петрович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 КБ     Кількість завантажень: 1

Кривошея, І. І. Козацька старшина переяславського полку (1648-1782) : автореф. дис. ... канд. істор. наук. : спец. 07.00.01. «Історія України» / Кривошея Ірина Іванівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 14 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 185 КБ     Кількість завантажень: 1

Голубко, В. Є. Військове будівництво в Україні періоду Центральної Ради : автореф. дис. ... д-ра істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Голубко Віктор Євстафійович ; Інститут українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України. - Львів, 1998. – 34 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 641 Кб     Кількість завантажень: 1

Мармазова, О. І. Просвітницька діяльність земств в Україні : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Мармазова Ольга Іванівна ; Донецький державний університет. - Донецьк, 1998. – 14 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 164 КБ     Кількість завантажень: 1

Марценюк, Л. М. Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави. 1918 - 1929 рр. (Історичні аспекти проблеми) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Марценюк Лариса Миколаївна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 150 КБ     Кількість завантажень: 1

Бульвінський, А. Г. Українсько-російська війна 1658 — 1659 рр. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Бульвінський Андрій Григорович ; Київський ун-т і. Т. Г. Шевченка. — К., 1999. — 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 233 Кб     Кількість завантажень: 1

Бундак, О. А. Аграрний розвиток Волинської губернії в 1795-1861 рр. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Бундак Олена Анатоліївна ; Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича Національної академії наук України. - Львів, 1999.- 26 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 164 Кб     Кількість завантажень: 1

Поліщук, Н. С. Освітня діяльність інтелігенції на правобережній україні в 2-й половині XIX ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Поліщук Микола Самійлович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 165 КБ     Кількість завантажень: 1

Слободян, О. Т. Створення і діяльність Української республіканської партії. 1990- червень 1996 рр. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Слободян Олександр Трохимович ; Національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 187 КБ     Кількість завантажень: 1

Стоян, Г. О. Професійні спілки України (1992-1997 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Стоян Ганна Олександрівна ; Донецький державний університет. - Донецьк, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 146 КБ     Кількість завантажень: 1

Нестуля, С. І. Роль наукової та творчої інтелігенції в становленні Всеукраїнського Археологічного комітету (1917 — початок 30-х років) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Нестуля Світлана Іванівна ; Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 192 Кб     Кількість завантажень: 1

Павлухіна, В. Ф. Історичне краєзнавство Донецької області в 50 - 90 - ті роки : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Павлухіна Вікторія Феофанівна ; Донецький державний університет. - Донецьк, 1998. – 15 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 Кб     Кількість завантажень: 1

Філіппов, К. В. Сільськогосподарська кооперація України в 20-і роки ХХ століття : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Філіппов Костянтин Валерійович ; Харківський університет. - Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 КБ     Кількість завантажень: 1

Панишко, Г. Т. Велике землеволодіння на Волині: 20-30-і роки ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Панишко Галина Тарасівна ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. - Львів, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 135 Кб     Кількість завантажень: 1

Панфьорова, М. А. Соціально-економічний розвиток Південно-Східної України наприкінці XVIII - в першій половині XIX ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Панфьорова Марина Анатоліївна ; Донецький державний університет. - Донецьк,1998. – 12 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 156 Кб     Кількість завантажень: 0

Шишко, О. Г. Ідея державності в програмних та теоретичних документах українських політичних партій та організацій : 1900 р. - березень 1917 року : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Шишко Олександр Григорович ; Одеський державний університет. - Одеса, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 1

Качмар, В. М. Проблема українського університету у Львові в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. : суспільно — політичний аспект : автореф. дис. ... канд. істор. наук. : спец. 07.00.01 «Історія України» / Качмар Володимир Михайлович ; Львівсь. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 239 КБ     Кількість завантажень: 1

Очеретянко, В. І. Обмеження інтелектуальної свободи як один із засобів формування і функціонування тоталітарної системи в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Харківський державний університет Міністерства освіти України. - Харків, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 Кб     Кількість завантажень: 1

Федик, І. І. Українські політичні середовища Галичини у ставленні до Польщі (1925–1932) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Федик Іван Ігорович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 Кб     Кількість завантажень: 0

Ковальова, Н. А. Аграрна політика українських національних урядів (1917-1921 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Ковальова Наталія Анатоліївна ; ДДУ. — Дніпропетровськ, 1999. — 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210 Кб     Кількість завантажень: 0

Чорна, Н. В. Формування адміністративно-командної системи управління промисловістю України (кінець 1917 – початок 30-х років) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Чорна Наталія Володимирівна ; Харківський державний університет. - Харків, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 Кб     Кількість завантажень: 1

Лильо, І. М. Фінансове господарство міста Львова 1730-1750 рр. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Лильо Ігор Миколайович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 149 КБ     Кількість завантажень: 1

Кушнір, В. Г. Господарство і побут населення Південно-Західної України в епоху розпаду первісного суспільства : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Кушнір Вячеслав Григорович ; Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 234 Кб     Кількість завантажень: 1

Литвин, М. Р. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. : автореф. дис. ... д-ра істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Литвин Микола Романович ; Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Інститут народознавства НАН України. – Львів, 1999. – 39 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 286 КБ     Кількість завантажень: 1

Лобода, Т. М. Суспільно-політична та наукова діяльність В. Г. Кравченка (1862 - 1945) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Лобода Тетяна Михайлівна ; Інститут історії України Національної Академії наук України. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 166 КБ     Кількість завантажень: 1

Мисечко, А. І. Український культурно-освітній рух на Півдні України. 1900-1914 рр. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Мисечко Анатолій Іванович ; Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 1999. - 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 165 КБ     Кількість завантажень: 1

Левченко, О. Д. Бойова діяльність армії Української Народної Республіки (листопад 1918 р. - липень 1919 р.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Левченко Олександр Дем’янович ; Інститут історії України НАН України. - Київ, 2002. – 16 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 1

Олійник, С. В. Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 –травень 1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Олійник Сергій Васильович ; Кам’янець-Подільський державний університет. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 21 с.


Рік видання: 2004. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 229 КБ     Кількість завантажень: 1

Бонь, О. І. Академік Олекса Петрович Новицький як історик культури, організатор пам’яткоохоронного та музейного руху : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Бонь Олександр Іванович ; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2000. – 21 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 183 КБ     Кількість завантажень: 1

Бородін, С. В. Аграрні відносини у Криму (1918-1926 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Бородін Сергій Васильович ; Запорізький державний університет, Запоріжжя, 2000. – 15 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 КБ     Кількість завантажень: 1

Скотнікова, Л. С. Аграрні відносини в українському селі у 20-30-х роках XX століття : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Скотнікова Лада Станіславівна ; Інститут історії України НАН України. - Київ, 2000. – 19 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 148 КБ     Кількість завантажень: 1

Терела, Г. В. Аграрна політика Української Держави П. Скоропадського : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Терела Галина Василівна ; Полтавський державний педагогічний університет. - Полтава, 2000. – 15 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 157 КБ     Кількість завантажень: 2

Боровик, М. А. Анархістський рух в Україні (1917 – 1921 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Боровик Микола Андрійович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 15 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 183 КБ     Кількість завантажень: 1

Ігнатова, Л. Р. Аграрна реформа П. А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Ігнатова Людмила Русланівна ; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. - Одеса, 2002. – 15 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 155 КБ     Кількість завантажень: 1

Слободянюк, М. А. Антифашистський рух Опору в Південній Україні (1941-1944 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Слободянюк Микола Анатолійович ; Дніпропетровський національний університет. - Дніпропетровськ, 2001. – 23 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 246 КБ     Кількість завантажень: 1

Міщанин, В. В. Аграрна політика на Закарпатті (1944-1950 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Міщанин Василь Васильович ; Ужгородський національний університет. - Ужгород, 2003. – 22 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 КБ     Кількість завантажень: 1

Блануца, А. В. Обіг земельних володінь волинської шляхти у другій половині XVI ст. (на матеріалах Луцьких актових книг 1566-1599 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Блануца Андрій Васильович ; Інститут історії України НАН України. – Київ, 2005. – 20 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 КБ     Кількість завантажень: 1

Дідух, Л. В. Академік М. Ф. Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Дідух Людмила Валентинівна ; Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – Київ, 2005. – 21 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 234 КБ     Кількість завантажень: 1

Глушенок, Н. М. Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті “Україна” 1941-1944 рр. : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Глушенок Наталія Миколаївна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 13 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 183 КБ     Кількість завантажень: 1

Корнієнко, В. М. Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Корнієнко Віра Миколаївна ; Харківський національний університет ім. В. Н. Кармазина. - Харків, 2005. – 25 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 КБ     Кількість завантажень: 1

Крупина, В. О. Білий рух в Україні (1917 – 1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Крупина Віктор Олександрович ; Інститут історії України НАН України. – Київ, 2005. – 19 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 КБ     Кількість завантажень: 1

Малярчук, О. М. Аграрна політика партійно-радянської влади (1944–1964 рр., західні землі України) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Малярчук Олег Михайлович ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2005. – 22 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 204 КБ     Кількість завантажень: 1

Михайлюк, М. В. Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України (1941–1944 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Михайлюк Марина Володимирівна ; Національний університет „Києво-Могилянська академія”. – Київ, 2006. – 22 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 249 КБ     Кількість завантажень: 1

Бобкова, О. М. Адміністративна і культурно-просвітницька діяльність А. Я. Фабра на Півдні України (30-ті – перша половина 60-х рр. XIX століття) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Бобкова Оксана Михайлівна ; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – 22 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 1

Брославський, В. Л. Аграрна політика російського царату на Правобережній Україні у 1793–1861 рр. : зміни у землеволодінні і землекористуванні : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Брославський Володимир Любомирович ; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 24 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 220 КБ     Кількість завантажень: 1

Красносілецький, Д. П. Антибільшовицький рух селян в правобережній частині УСРР у 1920–1924 роках : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Красносілецький Денис Павлович ; Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича. – Чернівці, 2007. – 20 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 1

Власенко, С. І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941-1943 рр.) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Власенко Світлана Іванівна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2006. – 13 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 КБ     Кількість завантажень: 1

Пивоваренко, О. А. Розвиток винокуріння та шинкування на Лівобережній Україні у другій половині ХVII–ХVIII ст. : автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пивоваренко Олена Андріївна ; КНУ ім.. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 16 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 КБ     Кількість завантажень: 2