Назад

Конопатська, Л. В. Регулювання банківської діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Конопатська Лариса Василівна ; Київський національний економічний університет. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 230 Кб     Кількість завантажень: 1

Криворучко, А. В. Розвиток страхового ринку в сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Криворучко Анастасія Вікторівна ; Інститут аграрної економіки УААН. - Київ, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 Кб     Кількість завантажень: 2

Коренєва, О. Г. Управління оборотними засобами підрядних будівельних організацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Коренєва Оксана Геннадіївна ; Українська академія банківської справи. - Суми, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 Кб     Кількість завантажень: 2

Кравець, В. М. Розробка та впровадження національної системи масових електронних платежів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Кравець Віктор Михайлович ; Українська академія банківської справи. - Суми, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 187 Кб     Кількість завантажень: 1

Мельник, В. М. Податки та їхній вплив на виробництво : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Віктор Миколайович Мельник ; ОДЕУ. — К., 1999. — 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 179 Кб     Кількість завантажень: 42

Мозговий, О. М. Формування системи регулювання фондового ринку України (методологія і організація) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Олег Миколайович Мозговий ; КНЕУ. — К., 1999. — 36 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 296 Кб     Кількість завантажень: 42

Новосад, Л. Я. Внутрішні позики як фінансовий ресурс державного бюджету : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Лілія Ярославівна Новосад ; КНЕУ. — К., 1999. — 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 182 Кб     Кількість завантажень: 42

Онишко, В. О. Підвищення ефективності системи оподаткування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Сергій Володимирович Онишко ; Інститут економічного прогнозування. — К., 1999. — 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 Кб     Кількість завантажень: 42

Петленко, Ю. В. Фінансові ресурси підприємницьких структур та ефективність їх використання : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Юлія Володимирівна Петленко; Київський ун-т. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 151 КБ     Кількість завантажень: 42

Рильський, М. В. Проблеми створення промислово-фінансових груп в АПК України : автореф. дис. ... кан. економ. наук.: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Рильський Микола Вікторович; Ін-т аграр. економ. – Київ, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 275 КБ     Кількість завантажень: 42

Гулієв, У. Р. Ресурси комерційних банків і вдосконалення напрямів їх формування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Гулієв Урфан Різван Огли, Київський університет ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 168 Кб     Кількість завантажень: 1

Благун, І. Г. Функціонування податкової системи в умовах трансформації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01. «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Благун Ігор Григорович ; Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 185 КБ     Кількість завантажень: 2

Боришкевич, О. В. Банки на валютному ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01. «Фінанси грошовий обіг і кредит» / Боришкевич Олена Володимирівна ; Київський національний економічний університет. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 159 КБ     Кількість завантажень: 2

Зимовець, В. В. Процентна ставка та інфляція в перехідній економіці України : автореф. дис. ...канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Зимовець Владислав Вікторович ; Інститут економіки НАН України. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 КБ     Кількість завантажень: 2

Білошапка, В. С. Банки України на ринку цінних паперів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Білошапка Вікторія Степанівна ; КНЕУ. — К., 1999. — 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 222 Кб     Кількість завантажень: 1

Мiшта, С. П. Пріоритетні напрями кредитування Ощадним банком діяльності суб’єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Мiшта Сергiй Петрович ; Київський ; Нацiональний економiчний унiверситет. Міністерство освіти України. - Київ,1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 Кб     Кількість завантажень: 2

Пересада, А. А. Інвестиційний процес в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Пересада Анатолій Анатолійович ; Київський національний економічний університет. - Київ, 1998. – 31 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 Кб     Кількість завантажень: 2

Шіллер, Р. І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Шіллер Ростислав Ілліч ; Київський Національний економічний університет. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 2

Школьник, І. О. Фінансове забезпечення приватизаційних процесів на підприємствах агропромислового комплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Школьник Інна Олександрівна ; Українська академія банківської справи. - Суми, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 176 КБ     Кількість завантажень: 2

Ісмаілов, В. Б. Банківське кредитування суб’єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Ісмаілов Вадим Бекташевич ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2006. – 15 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 177 КБ     Кількість завантажень: 2