Назад

Марин, Д. В. Оптические свойства нанокристаллов германия в плёнках оксида германия : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Физика полупроводников» / Денис Викторович Марин ; Ин-т физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН. - Новосибирск, 2013. - 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 553 КБ     Кількість завантажень: 0

Мельник, О. Й. Структура та фізичні властивості багатокомпонентних халькогенідів міді і срібла : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників та діелектриків» / Олександр Йосипович Мельник ; ЛДУ ім. І. Франка. — Львів, 1999. — 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 187 Кб     Кількість завантажень: 41

Меняйло, В. І. Моделювання процесів хемостимульованої міграції атомних часток у приповерхневих шарах напівпровідників : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників та діелектриків» / Вікторія Іванівна Меняйло ; ЗДУ. — Запоріжжя, 1999. — 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 246 Мб     Кількість завантажень: 41

Мищишин, О. Я. Рефракційні властивості кристалів сульфатів і селенатів в області фазових переходів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників та діелектриків» / Орест Якович Мищишин ; ЛДУ ім. І. Франка. — Львів, 1999. — 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 230 Кб     Кількість завантажень: 41

Скітер, І. С. Взаємозв*язок поляризації та об*ємного заряду в напівкристалічних та аморфних плівках органічних активних діелектриків : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників та діелектриків» / Скітер Ігор Семенович ; Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова. – Одеса, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 150 Кб     Кількість завантажень: 41

Рождественська, М. Г. Термодинамічні характеристики, кінетичні властивості та критерії самоорганізації носіїв у телурі в області біполярної провідності: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» / Рождественська Маргарита Григорівна; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 414 КБ     Кількість завантажень: 41

Сельський, А. А. Домішкові та радіаційні парамагнітні центри в монокристалах зі структурою тригонального Са- галогерманату : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників та діелектриків» / Сельський Андрій Анатолійович ; ЛДУ ім. І. Франка. — Львів, 1999. — 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 243 Кб     Кількість завантажень: 41

Сторчун, М. В. Дослідження ефектів вібpонної взаємодії в кpисталах ABX3 і AmBnCpXs pізних стpуктуp: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук.: спец. 01.04.10 «Фізика напівпpовідників та діелектpиків» / Сторчун Миpослава Володимиpівна; Львівс. деpж. ун-т ім. Івана Фpанка. - Львів, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 КБ     Кількість завантажень: 41

Горлей, П. П. Динамічний хаос і самоорганізація в біполярних напівпровідниках з дрейфовою нестійкістю : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» / Горлей Павло Петрович ; Чернівецький державний університет. - Чернівці, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 177 Кб     Кількість завантажень: 1

Король, А. М. Резонансне тунелювання за участю глибоких центрів в напівпровідникових структурах та зв`язані з ним ефекти : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників та діелектриків» / Король Анатолій Миколайович ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 33 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 225 Кб     Кількість завантажень: 1

Хрипко, С. Л. Структура і фізичні властивості кремнієвих композицій із розупорядкованими шарами: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників та діелектриків» / Хрипко Сергій Леонідович ; Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 Кб     Кількість завантажень: 1

Бойко, Ю. В. Сучасні підходи у визначенні параметрів глибоких рівнів в напівпровідниках методом релаксаційної спектроскопії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10. «Фізика напівпровідників та діелектриків» / Бойко Юрій Володимирович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 176 КБ     Кількість завантажень: 2

Боркач, Є. І. Електронно-мікроскопічні дослідження впливу умов отримання на будову складних халькогенідних стекол : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10. «Фізика напівпровідників і діелектриків» / Боркач Євген Ілліч ; Ужгородський державний університет. - Ужгород, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 КБ     Кількість завантажень: 1

Гололобов, Ю. П. Фото– та термоіндуковані явища у потрійних халькогенідних сегнетонапів- провідниках з неспівмірними фазами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників та діелектриків» / Гололобов Юрій Павлович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників. - К, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 235 Кб     Кількість завантажень: 0

Біленька, О. Б. Спектроскопія радіаційно стійких нелінійно-оптичних кристалів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників та діелектриків» / Біленька Ольга Богданівна ; ЛДУ ім. І. Франка. — Львів, 1999. — 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 217 Кб     Кількість завантажень: 0

Бунда, С. О. Фізичні властивості напівпровідникових та надпровідних оксогалогенідів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10. «Фізика напівпровідників і діелектриків» / Бунда Світлана Олександрівна ; Ужгородський державний університет. - Ужгород, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 Кб     Кількість завантажень: 1

Мішак, О. О. Фото- і термоіндуковані перетворення в тонких шарах та багатошарових наноструктурах із халькогенідних стекол : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10. «Фізика напівпровідників і діелектриків» / Мішак Олександр Олександрович ; Ужгородський державний університет. - Ужгород, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 284 Кб     Кількість завантажень: 0

Федосов, С. А. Вплив структурних дефектів радіаційного походження на фотоелектричні властивості антимоніду і сульфіду кадмію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» / Федосов Сергій Анатолійович ; Волинський державний університет ім. Лесі Українки. - Луцьк, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 188 КБ     Кількість завантажень: 1

Кнорозок, Л. М. Деформаційні зміни кристалічної гратки і енергетичного спектру електронної підсистеми антимоніду індія при подвійному легуванні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» / Кнорозок Леонід Михайлович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 166 КБ     Кількість завантажень: 1

Лісовський, І. П. Структурні перетворення в поверхневих шарах кремнієвої та кремній-кисневої фази : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» / Лісовський Ігор Петрович ; Інститут фізики напівпровідників НАН Україн. - Київ, 1999. – 32 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 228 КБ     Кількість завантажень: 1

Мороз, І. Є. Фононні спектри нелінійнооптичних кристалів LіВ3O5, бета-ВаВ2О4 та Li2В4О7 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» / Мороз Ірина Євгенівна ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. - 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 194 КБ     Кількість завантажень: 1

Власенко, О. І. Фотоелектронні процеси в твердих розчинах на основі телуридів кадмію, ртуті в умовах природної і стимульованої трансформації дефектної системи : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» / Власенко Олександр Іванович ; Інститут фізики напівпровідників НАН України. - Київ, 1999. – 35 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 274 КБ     Кількість завантажень: 1

Горошко, Д. Л. Полупроводниковые нанокомпозиты на основе кремния и силицидов : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Физика полупроводников» / Горошко Дмитрий Львович ; Институт автоматики и процессов управления. – Владивосток, 2014. – 32 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,60 МБ     Кількість завантажень: 1

Безбабный, Д. А. Исследование формирования, структуры и свойств пленок полупроводниковых силицидов кальция на Si (111) : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Физика полупроводников» / Безбабный Дмитрий Александрович ; Институт автоматики и процессов управления. – Владивосток, 2014. – 20 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 983 КБ     Кількість завантажень: 1

Рожавская, М. М. Синтез III-n микро- и наноструктур методом могфэ на подложках сапфира и кремния : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Физика полупроводников» / Рожавская Мария Михайловна ; Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе. – Санкт-Петербург, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 814 КБ     Кількість завантажень: 1

Новиков, С. В. Термоэлектрические свойства нанокристаллических силицидов хрома и марганца : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Физика полупроводников» / Новиков Сергей Валерьевич ; Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе. – Санкт-Петербург, 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 4,74 МБ     Кількість завантажень: 1

Марин, Д. В. Оптические свойства нанокристаллов германия в плёнках оксида германия : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Физика полупроводников» / Марин Денис Викторович ; Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова. – Новосибирск, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 403 КБ     Кількість завантажень: 1

Зимин, С. П. Электрофизика пористого кремния и структур на его основе : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : спец. 01.04.10 «Физика полупроводников» / Зимин Сергей Павлович ; Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова. – Ярославль, 2003. – 36 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,68 МБ     Кількість завантажень: 1