Назад

Медведєв, М. Г. Дослідження та розробка обчислювальних схем, базованих на комутаційних елементах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем» / Михайло Геннадійович Медведєв ; Київський ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — К., 1999. — 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 199 Кб     Кількість завантажень: 41

Гофман, Д. С. Інструментальні програмні засоби інтеграції математичних моделей у системи підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03. «Математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Гофман Дмитро Самоілович ; Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 КБ     Кількість завантажень: 1

Донченко, А. В. Математичні та програмні засоби побудови мережевих навчальних інформаційних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем» / Донченко Андрій Володимирович ;Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 265 Кб     Кількість завантажень: 0

Пшеничний, О. Ю. Математичне та програмне забезпечення виявлення кон’юнктивних асоціативних залежностей у великих масивах даних: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем» / Пшеничний Олександр Юрійович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. – 24 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 650 Кб     Кількість завантажень: 1

Кутельмах, Р. К. Математичне та програмне забезпечення для розв’язування задачі комівояжера великих розмірностей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем» / Кутельмах Роман Корнелійович ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 23 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 815 КБ     Кількість завантажень: 1

Григорович, А. Г. Прикладні програмні системи зі сховищем даних на основі ненормалізованих відношень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Григорович Андрій Геннадійович ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти та науки України. - Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 285 КБ     Кількість завантажень: 2

Лозицький, О. А. Прикладна програмна система опрацювання україномовних технічних текстів для людей з вадами зору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем» / Лозицький Олександр Анатолійович ; Національний університет «Львівська політехніка» МОН України. - Львів, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 538 КБ     Кількість завантажень: 1

Ришковець, Ю. В. Методи та засоби побудови Веб-галерей з урахуванням інтересів користувача : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Ришковець Юрій Володимирович ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 360 КБ     Кількість завантажень: 1

Литвин, В. В. Методи та засоби побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі адаптивних онтологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Литвин Василь Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. – 38 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 427 КБ     Кількість завантажень: 1

Муха, Т. О. Прикладні програмні засоби моделювання процесу тепловідведення кипінням і випаровуванням в електронних пристроях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Муха Тарас Орестович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 22 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 499 КБ     Кількість завантажень: 1

Сєров, Ю. О. Методи та засоби побудови ефективних віртуальних спільнот на основі Веб-форумів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Сєров Юрій Олегович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2010. – 23 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 398 КБ     Кількість завантажень: 1

Тушницький, Р. Б. Математичне та програмне забезпечення ієрархічної декомпозиції, індексування, класифікації та аналізу візуальних образів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Тушницький Руслан Богданович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2010. – 23 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 679 КБ     Кількість завантажень: 1

Голощук, Р. О. Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Голощук Роман Олегович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 24 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 441 КБ     Кількість завантажень: 1

Мельничин, А. В. Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Мельничин Андрій Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 12 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 454 КБ     Кількість завантажень: 1

Жежнич, П. І. Методи та засоби організації реляційних баз часово-залежних даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпеченняобчислювальних машин і систем» / Жежнич Павло Іванович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 38 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 567 КБ     Кількість завантажень: 1

Березко, О. Л. Методи та засоби персоніфікації інформаційного наповнення у глобальній системі World Wide Web : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Березко Олександр Леонідович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2011. – 23 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 822 КБ     Кількість завантажень: 1

Сенів, М. М. Засоби прогнозування надійності програмного проекту із врахуванням показника його складності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Сенів Максим Михайлович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2011. – 22 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 493 КБ     Кількість завантажень: 2

Берко, А. Ю. Методи і засоби інтеграції даних у відкритих інформаційних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Берко Андрій Юліанович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2011. – 39 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 670 КБ     Кількість завантажень: 1

Верес, Ю. О. Математичні та програмно-алгоритмічні засоби розв’язання задачі розподілу обмежених ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Верес Юрій Олегович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2011. – 22 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 771 КБ     Кількість завантажень: 1

Годич, О. В. Iндуктивнi методи та алгоритми самоорганiзацiї моделей даних на основi карт Кохонена : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин i систем» / Годич Олесь Васильович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 23 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 710 КБ     Кількість завантажень: 1

Семчишин, Ю. Б. Методи та засоби розподілення обчислень в задачах теплового проектування електронних пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Семчишин Юрій Богданович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2010. – 24 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 731 КБ     Кількість завантажень: 2

Авраменко, О. А. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Авраменко Олена Анатоліївна ; Національний авіаційний університет. - Київ, 2008. – 22 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 256 КБ     Кількість завантажень: 1

Пасічник, Н. Р. Математичні моделі відвідуваності Веб-сайтів та методи їх ідентифікації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин та систем» / Пасічник Наталія Романівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 686 КБ     Кількість завантажень: 1

Пелещишин, О. П. Математичне та програмне забезпечення маркетингової діяльності підприємства в онлайн-спільнотах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Пелещишин Оксана Петрівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 351 КБ     Кількість завантажень: 1

Тичковський, Р. О. Математичне та програмне забезпечення оптимального розподілу ресурсів серед вузлів комп’ютерних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Тичковський Роман Олександрович ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2010. - 24 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 254 КБ     Кількість завантажень: 1

Нитребич, О. О. Моделі та методи оцінювання надійності програмного забезпечення з урахуванням його архітектури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Нитребич Оксана Олександрівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки України. - Львів, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 525 КБ     Кількість завантажень: 0

Буров, Є. В. Методи та засоби побудови програмних систем на основі онтологічних моделей задач : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Буров Євген Вікторович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 42 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 691 КБ     Кількість завантажень: 0

Боднарчук, І. О. Методи і засоби проектування архітектури програмного забезпечення з врахуванням вимог якості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Боднарчук Ігор Орестович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 473 КБ     Кількість завантажень: 1

Демчук, А. Б. Математичне та програмне забезпечення подання відеоконтенту для осіб з вадами зору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Демчук Андрій Богданович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 469 КБ     Кількість завантажень: 1

Любінський, Б. Б. Математичне та програмне забезпечення геоінформаційної системи аналізу процесів емісії парникових газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Любінський Богдан Богданович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,17 МБ     Кількість завантажень: 1

Андрухів, А. І. Методи та засоби адаптивного забезпечення навчального процесу ВНЗ інформаційними матеріалами бібліотеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Андрухів Андрій Ігорович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 442 КБ     Кількість завантажень: 1

Марковець, О. В. Математичне та програмне забезпечення організації взаємодії громадян з органами влади в гетерогенних веб-середовищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Марковець Олександр Вікторович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,82 МБ     Кількість завантажень: 1

Яковина, В. С. Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Яковина Віталій Степанович ; Національний університет "Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 43 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,08 МБ     Кількість завантажень: 1

Алєксєєва, К. А. Математичне та програмне забезпечення управління веб-проектами за умов невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Алєксєєва Катерина Андріївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 987 КБ     Кількість завантажень: 1

Оборська, О. В. Методи та засоби моделювання петлі Бойда у військових застосуваннях з використанням онтологічного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Оборська Оксана Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,63 МБ     Кількість завантажень: 1

Падлецька, Н. І. Математичне та програмне забезпечення системи виявлення зворотного гортанного нерва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Падлецька Наталія Ігорівна ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 852 КБ     Кількість завантажень: 1