Назад

Маргітич, М. О. Дослідження процесів іонізації метастабільних атомів Mg, Ca, Sr,Ва електронним ударом : автореф. дис. ... канд. фіз- мат. наук : спец. 01.04.04 «Фізична електроніка» / Микола Олексійович Маргітич ; Ужгор. держ. ун-т. – Ужгород, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 159 Кб     Кількість завантажень: 42

Попик, Т. Ю. Розсіювання електронів низьких енергій поверхнею твердих тіл : автореф. дис. ... канд. фіз- мат. наук : спец. 01.04.04 «Фізична електроніка» / Попик Тетяна Юріївна ; Ужгор. держ. ун-т. – Ужгород, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 Кб     Кількість завантажень: 41

Рудніцький, В. А. Особливості запалювання і горіння деяких розрядів низького тиску : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.04 «Фізична електроніка» / Рудніцький Валентин Анатолійович ; НАН України, Інс-т фізики. – К, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 221 Кб     Кількість завантажень: 41

Кравченя, П. Д. Неустойчивости в релятивистских потоках в скрещенных полях : автореф. дис. ... канд. физ- мат. наук : спец. 01.04.04 «Физическая электроника» / Кравченя Павел Дмитриевич ; Волгоградский государственный технический университет. – Волгоград, 2014. – 16 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,18 МБ     Кількість завантажень: 1

Величко, А. А. Электронные и ионные процессы в переключательных структурах оксидной электроники : автореф. дис. ... д-ра физ- мат. наук : спец. 01.04.04 «Физическая электроника» / Величко Андрей Александрович ; ПетрГУ. – Петрозаводск, 2013. – 40 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 884 КБ     Кількість завантажень: 2

Павлов, В. Г. Поверхностная диффузия, десорбция и кристаллический рост в электрическом поле : автореф. дис. ... д-ра физ- мат. наук : спец. 01.04.04 «Физическая электроника» / Павлов Виктор Георгиевич ; Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН. – СПб, 2014. – 32 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 833 КБ     Кількість завантажень: 1

Бурмистрова, А. В. Теоретический анализ транспорта зарядов тела в контактах с высокотемпературными железосодержащими сверхпроводниками : автореф. дис. ... канд. физ- мат. наук : спец. 01.04.04 «Физическая электроника» / Бухмистрова Ангелина Владимировна ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 489 КБ     Кількість завантажень: 1

Краснова, Н. К. Теория и синтез диспергирующих и фокусирующих электронно-оптических сред : автореф. дис. ... д-ра физ- мат. наук : спец. 01.04.04 «Физическая электроника» / Краснова Надежда Константиновна ; Санкт-Петербургский государственный политихнический университет. – СПб., 2013. – 32 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 934 КБ     Кількість завантажень: 1

Камнев, В. В. Электронно-энергетические характеристики двухслойных углеродных нанотубулентов : автореф. дис. ... канд. физ- мат. наук : спец. 01.04.04 «Физическая электроника» / Камнев Виталий Владимирович ; Волгоградский государственный технический университет. – Волгоград, 2014. – 20 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 3,56 МБ     Кількість завантажень: 0