Назад

Кузьменко, В. І. Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20-50-х років ХХ ст. : автореф. дис. ... д-ра філолог. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Кузьменко Володимир Іванович ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Київ, 1999. – 36 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 262 Кб     Кількість завантажень: 0

Матушек, О. Ю. Символіка богородиці у метатексті барокової літератури : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Олена Юріївна Матушек; ХДУ. — Харків, 1999. — 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 239 Кб     Кількість завантажень: 41

Михайлюта, В. П. Образ Нестора Махна в творах українських письменників. Наукова достовірність і художній домисел : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Валентина Петрівна Михайлюта ; ЗДУ. — Запоріжжя, 1999. — 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 195 Кб     Кількість завантажень: 41

Набитович, І. Й. Творчість Леоніда Мосендза особливості художнього світовідображення : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Ігор Йосипович Набитович ; Прикарпатський державний університет ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 148 КБ     Кількість завантажень: 41

Прохоренко, О. Ф. Творчість Євгена Маланюка і “Празька школа” українських поетів: автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Прохоренко Оксана Феодосіївна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – 20с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 188 КБ     Кількість завантажень: 41

Савченко, З. В. “Романтика вітаїзму” (активний романтизм) в українській прозі першої половини ХХ століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук.: спец. 10.01.01 «Українська література» / Савченко Зоя Валентинівна; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 161 КБ     Кількість завантажень: 41

Савчин, Т. О. Сонети Д. Павличка. Поетика жанру: автореф. дис. ... канд. філол. наук.: спец. 10.01.01 «Українська література» / Савчин Тетяна Олександрівна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 41

Стадніченко, О. О. Творчість Петра Ребра в контексті розвитку української літератури 50-90-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук.: спец. 10.01.01 «Українська література» / Стадніченко Ольга Олександрівна; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 230 КБ     Кількість завантажень: 41

Гуняк, М. Ф. Творчість Івана Франка початку ХХ століття: (особливості етико-антропологічного та історіософського синтезу) : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Гуняк Михайло Федорович ; Львівський державний університет ім. І. Франка. — Львів, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 Кб     Кількість завантажень: 0

Іванова, Н. Д. Склад, статус і структура семантичного об’єднання слів зі значенням ‘характер поверхні’ у сучасній українській: автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Іванова Наталія Дмитрівна ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 Кб     Кількість завантажень: 1

Іванова, Н. І. Концепція життєтворчості в естетиці та поетиці Олександра : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Іванова Наталія Іванівна ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 Кб     Кількість завантажень: 1

Яшина, Л. І. Міфопоетика епіки В. Дрозда: автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Яшина Любов Іванівна ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 188 Кб     Кількість завантажень: 0

Астаф"єв, О. Г. Лірика української еміграції : еволюція стильових систем : автореф. дис. ... д-ра філолог. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Астаф"єв Олександр Григорович ; національна академія наук України інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 32 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 317 КБ     Кількість завантажень: 2

Богуцька, Н. С. Рання творчiсть А. Головка. Особливостi стилю : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.01.01. «Українська лiтература» / Богуцька Надія Степанівна ; Київський унiверситет iм. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 160 КБ     Кількість завантажень: 1

Векуа, О. В. Гуманiстична основа художнього та етичного iдеалу Володимира Винниченка (на матерiалi драматичних творiв) : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.01.01. «Українська лiтература» / Векуа Оксана Віталіївна ; Київський унiверситет iм.Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 10 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 126 КБ     Кількість завантажень: 1

Горнятко-Шумилович, А. Й. Інтелектуалізм прози Валерія Шевчука : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.01.01. «Українська література» / Горнятко-Шумилович Анна Йосипівна ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 1

Захарчук, І. В. Культурологічно-естетичні функції малої прози Григора Тютюнника (семантика та динаміка проекцій) : автореф. дис. ...канд. екон. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Захарчук Ірина Василівна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 1

Костецька, Л. О. Творчість Трохима Зіньківського в контексті літературного процессу 80-х - початку 90-х років ХІХ ст. : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Костецька Любов Олександрівна ; Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 161 КБ     Кількість завантажень: 1

Вальнюк, Б. І. Поетика історичної романістики Богдана Лепкого : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Вальнюк Богдана Іванівна ; Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 186 Кб     Кількість завантажень: 0

Сафонов, Ю. М. Концепція духовності керівника держави в Літописі Самійла Величка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Сафонов Юрій Миколайович ; Запорізький державний університет . - Запоріжжя, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 205 КБ     Кількість завантажень: 1

Фенько, Н. М. Естетичні функції картин сновидінь у творах українських письменників другої половини ХІХ-ХХ століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Фенько Наталія Миколаївна ; Дніпропетровський державний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 КБ     Кількість завантажень: 1

Пахомов, В. М. Творча спадщина Ольги Дучимінської : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Пахомов Володимир Миколайович ; Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 1998. – 23 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 Кб     Кількість завантажень: 1

Чернова, І. В. Міфопоетика творчості Олексанра Олеся : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Чернова Ірина Вікторівна ; Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 166 Кб     Кількість завантажень: 1

Кирилюк, С. Д. Трансформація мотивів та образів світової літератури у творчості Ольги Кобилянської : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Кирилюк Світлана Дмитрівна ; Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 1

Легка, О. С. Еротичний роман у віршах Наталі Лівицької-Холодної : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Легка Орися Станіславівна ; Львівський державний університет імені Івана Франка. - Львів, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 204 КБ     Кількість завантажень: 1

Кучма, Н. З. Стан і функціонування літературної критики в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ століття : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Кучма Наталія Зіновіївна ; Львівський державний університет ім. І. Франка. - Львів, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 Кб     Кількість завантажень: 1

Литвиненко, Т. М. Історіософічна концепція пенталогії Б. Лепкого “Мазепа” та її художня реалізація : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Литвиненко Тетяна Миколаївна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 1

Лощинська, Н. В. Журнал “Червоний шлях” та літературний процес 20-30 рр. в Україні : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01«Українська література» / Лощинська Наталія Василівна ; Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 131 КБ     Кількість завантажень: 1

Хопта, С. М. Парадигма екзистенціалізму в українській літературі кінця ХХ століття: систематика художніх образів та характерів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01. «Українська література» / Хопта Світлана Михайлівна ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2009. – 22 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 251 КБ     Кількість завантажень: 7