Назад

Мандибура, В. О. Рівень життя населення та механізми його регулювання : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Мандибура Віктор Омелянович ; НАН України, Ін-т економіки. – К 1999. – 44 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 293 КБ     Кількість завантажень: 41

Махсма, М. Б. Використання трудових ресурсів у тваринництві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Марія Борисівна Махсма ; Ін-т аграрної економіки УААН. — К., 1999. — 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 Кб     Кількість завантажень: 41

Старостенко, Г. Г. Методологія і практика досліджень відтворення населення України (Регіональний аспект): автореф. дис. ... д-ра екон. наук.: спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Старостенко Ганна Григорівна; НАНУ Рада по вивч. прод. сил Укр. - Київ, 1999. – 29 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 292 КБ     Кількість завантажень: 41

Якуба, К. І. Соціально-економічні проблеми формування і використання жіночих трудових ресурсів аграрної сфери : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Якуба Катерина Iллівна ; Інститут економіки НАН України. - Київ, 1999. – 33 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 317 Кб     Кількість завантажень: 2

Ємельяненко, Л. М. Удосконалення управління національним ринком праці в умовах трансформації економічної системи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Ємельяненко Лариса Михайлівна ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 КБ     Кількість завантажень: 1

Златопольський, О. Ф. Відтворення робочої сили : регіональний аспект (на прикладі Кіровоградської області України) : автореф. дис. ...канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Златопольський Олександр Федорович ; Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. - Кіровоград, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 205 КБ     Кількість завантажень: 0

Кирич, Н. Б. Вдосконалення економічних механізмів організації безпечної життєдіяльності населення і відтворення здоров’я людей рекреаційними засобами (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Кирич Наталія Богданівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 131 КБ     Кількість завантажень: 2

Кучер, В. В. Соціально-економічні фактори ефективного використання трудових ресурсів в колективних сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Кучер Валентина Василівна ; Інститут аграрної економіки УААН. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 КБ     Кількість завантажень: 1

Кучинська, О. О. Соціальні гарантії зайнятості : методологія та напрями забезпечення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Кучинська Олена Олександрівна ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 183 КБ     Кількість завантажень: 1

Левченко, О. М. Підвищення якості трудового потенціалу регіону (за матеріалами Кіровоградського адміністративно-економічного регіону України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Левченко Олександр Миколайович ; Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. - Кіровоград, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 169 КБ     Кількість завантажень: 1

Дребот, О. І. Соціально-економічні особливості відтворення трудового потенціалу територільно-галузевих комплексів (на прикладі ДЛГО "Львівліс") : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Дребот Оксана Іванівна ; Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів,1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 199 Кб     Кількість завантажень: 0

Шклярський, Ю. О. Удосконалення управління соціальним захистом населення в регіоні (на матеріалах Миколаївської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Шклярський Юрій Олександрович ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 1999. – 26 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 КБ     Кількість завантажень: 1

Шушпанов, Д. Г. Принципи та методи демографічного обгрунтування розміщення виробництва товарів широкого вжитку (на матеріалах Тернопільської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Шушпанов Дмитро Георгійович ; Тернопільській академії народного господарства та Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 229 КБ     Кількість завантажень: 1

Паладій М.В. Ефективність мотивації праці банківського персоналу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Паладій Микола Васильович ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 215 Кб     Кількість завантажень: 1

Кучерук, І. В. Мотивація аграрної праці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Кучерук Ігор Васильович ; Інститут аграрної економіки УААН. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 Кб     Кількість завантажень: 1

Мосіюк, І. П. Соціально-економічні аспекти зайнятості робочої сили в аграрному секторі економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Мосіюк Ігор Пилипович ; Інститут аграрної економіки УААН. - Київ, 1999. - 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 171 КБ     Кількість завантажень: 1

Припік, Є. О. Демоекономічні процеси у сільській місцевості України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Припік Євген Олександрович ; Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. - Київ, 2005. – 21 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 209 КБ     Кількість завантажень: 1

Гаращук, О. В. Соціально-економічні аспекти розвитку вищої освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01. «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Гаращук Олена Василівна ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 2006. – 21 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 210 КБ     Кількість завантажень: 1