Назад

Маслій, О. Г. Вплив іонних компонентів матриці на аналітичний сигнал потенціометрії з аніонселективними електродами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Ольга Григорівна Маслій ; ХДУ. — Харків, 1999. — 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 221     Кількість завантажень: 41

Базель, Я. Р. Іонні асоціати ацидокомплексів металів з поліметиновими барвниками у фотометричному аналізі та іонометрії : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Базель Ярослав Рудольфович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 27 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 283 КБ     Кількість завантажень: 1

Чернишова, О. С. Вплив поверхнево-активних речовин та інших компонентів матриці на аналітичний сигнал катіонселективних мембранних електродів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Чернишова Оксана Сергіївна ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 196 Кб     Кількість завантажень: 1

Жук, Л. П. Хіміко-аналітичні властивості асоціатів полісульфонілпиперідинілметиленгідроксиду з азобарвниками та їх використання в аналізі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Жук Лариса Петрівна ; Український державний хіміко-технологічний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 КБ     Кількість завантажень: 1

Кісіль, О. П. Вольтамперометричний аналіз неорганічних сцинтиляційних матеріалів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Кісіль Олена Петрівна ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 КБ     Кількість завантажень: 1

Шафран, К. Л. Комплексоутворюючi сорбенти на основi аморфних кремнеземiв i о-діоксихроменолiв та їх аналiтичне застосування : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Шафран Кирило Леонідович ; Фiзико-хiмiчний iнститут iм. О. В. Богатського НАН України. - Одеса, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 242 Кб     Кількість завантажень: 0

Кольцова, О. Г. Екстракція молібдовольфрамових гетерополікомплексів галію та ії застосування в аналізі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Кольцова Олена Геннадіївна ; Український державний хіміко-технологічний університет. - Дніпропетровськ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 177 Кб     Кількість завантажень: 1

Лисенко, О. М. Сорбція тіоціанатних комплексів Со (II), Fe (III) та Mo (VI, V) на пінополіуретані та її використання в аналізі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Лисенко Олена Миколаївна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 208 КБ     Кількість завантажень: 1

Ткач, В. І. Гетерополіаніони структури Кегіна як аналітичні реагенти на азотвміщуючі органічні речовини : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Ткач Володимир Іванович ; Український державний хіміко-технологічний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 27 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 250 КБ     Кількість завантажень: 1

Вакулiч, А. М. Реакцiї рiзнолiгандних iзо- та гетерополiкомплексiв з трифенiлметановими барвниками i неiонними поверхнево-активними речовинами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналiтична хiмiя» / Вакулiч Анжела Миколаївна ; Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет. - Днiпропетровськ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 169 КБ     Кількість завантажень: 1

Бондаренко, С. В. Газохроматографическое определение серосодержащих соединений в основных элементах экосистемы азовского моря : автореф. дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.02 «Аналитическая химия» / Бондаренко Светлана Викторовна; Ростовский гос. ун-т. - Ростов-на-Дону, 2000. – 26 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,44 МБ     Кількість завантажень: 1