Назад

Маслак, О. І. Удосконалення методів ціноутворення на промислову продукцію в умовах коливань ринкової кон’юнктури : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Маслак Ольга Іванівна ; ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 1999. — 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201Кб     Кількість завантажень: 41

Погорєлов, С. М. Удосконалення системи технічного обслуговування і ремонту обладнання (на прикладі підприємств чорної металургії) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Погорєлов Сергій Миколайович ; ХДПУ. — Харків, 1999. — 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 Кб     Кількість завантажень: 41

Прядко, В. В. Проблеми відтворення виробничих процесів у молочній промисловості України на сучасному етапі: автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Прядко Володимир Васильович ; НАНУ рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 КБ     Кількість завантажень: 41

Скідан, А. С. Розвиток методів визначення витрат та їх резервів на промислову продукцію : автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Скідан Анатолій Степанович ; ХДПУ. – Харків, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 227 Кб     Кількість завантажень: 41

Савчук, О. В. Реструктуризація промисловості на основі інвестиційного фактору: автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Савчук Олександр Володимирович; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 КБ.     Кількість завантажень: 41

Стрелець, О. А. Економічна оцінка конкурентоспроможності продукції виробничого призначення (на прикладі чорної металургії України): автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Стрелець Олександр Анатолійович; НАНУ Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 КБ     Кількість завантажень: 41

Главчев, М. І. Прогнозування створення конкурентоздатної продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Главчев Максим Ігорович ; ХДПУ. – Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 Кб     Кількість завантажень: 0

Аржевітін, С. М. Особливості фінансування підприємств малого бізнесу в харчовій та м’ясо-молочній промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Аржевітін Станіслав Михайлович ; Український державний університет харчових технологій Міністерства освіти України. - Київ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 1

Єгорова, І. Г. Джерела формування та ефективність використання інвестиційних ресурсів у залізорудній промисловості (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів Криворізького басейну) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Єгорова Ірина Геннадіївна ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 КБ     Кількість завантажень: 1

Козаченко, Г. В. Формування механізму стратегічного управління великими виробничо-фінансовими системами промисловості : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Козаченко Ганна Володимирівна ; Інститут економіки промисловості НАН України. - Донецьк, 1998. – 42 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 293 КБ     Кількість завантажень: 1

Нусінов, В. Я. Методологічні основи оцінки економічних результатів промислового виробництва : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Нусінов Володимир Якович ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 1998. – 33 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 246 Кб     Кількість завантажень: 1

Філіпчук, В. С. Стратегічне планування у нафтогазовій промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Філіпчук Володимир Станiславович ; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - Одеса, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 КБ     Кількість завантажень: 1

Фокас, Л. М. Структурні зрушення в промисловості як чинник регулювання руху її трудових ресурсів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Фокас Людмила Миколаївна ; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - Одеса, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 221 КБ     Кількість завантажень: 1

Іванова, О. А. Дослідження і оцінка економічної складової конкурентоспроможності техніки (на прикладі шахтних скребкових конвейєрів): автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Іванова Ольга Анатоліївна ; Харк. держ. політех. ун-т. - Харків, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 205 КБ     Кількість завантажень: 1

Швець, В. Я. Удосконалення механізму створення та підвищення ефективності функціонування акціонерних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Швець Василь Якович ; Національна гірнича академія України. - Дніпропетровськ, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 159 Кб     Кількість завантажень: 1

Комарист, А. В. Управління інвестиціями в машинобудуванні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Комаріст Андрій Вікторович ; Харківський державний політехнічний університет. - Харків, 2000. – 21 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 Кб     Кількість завантажень: 1

Литвин, В. М. Вплив системи оподаткування на ефективність виробництва в чорній металургії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Литвин Володимир Михайлович ; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - Одеса, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 1