Назад

Конобродська, В. Л. Вербальний компонент традиційного поховального обряду в поліських говорах : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Конобродська Валентина Лаврентіївна ; Львівський національний університет. - Львів, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 215 Кб     Кількість завантажень: 1

Конюхова, Л. I. Явище парцеляцiї в мовi сучасних засобiв масової комунікації : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Конюхова Любов Іванівна ; Львiвський державний унiверситет iмені Iвана Франка. - Львiв, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 185 Кб     Кількість завантажень: 1

Марчило, Л. М. Історія форм майбутнього часу дієслова в українській мові : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Лариса Миколаївна Марчило ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К., 1999. — 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 Кб     Кількість завантажень: 41

Матіїв, М. Д. Гідронімія басейну Стрию : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Матіїв Микола Дмитрович ; ЗДУ. — Запоріжжя, 1999. — 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 227 Кб     Кількість завантажень: 41

Мельник, М. Р. Ономастика творів Ліни Костенко : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Мельник Мирослава Романівна ; ОДУ ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 1999. — 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 185 Кб     Кількість завантажень: 42

Олійник, О. О. Абстрактно-авторські речення в художньому мовленні : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Олійник Ольга Олексіївна ; Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 1999. — 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 193 КБ     Кількість завантажень: 41

Панчук, Г. Д. Антропонімія Опілля : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Панчук Галина Дмитрівна ; ТДПУ ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 1999. — 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 476 Кб     Кількість завантажень: 41

Скорбач, Т. В. Мовний образ простору в поезіях М. Семенка і В. Поліщука : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Скорбач Тетяна Василівна ; Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. — Харків, 1999. — 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 196 Кб     Кількість завантажень: 41

Процик, І. Р. Українська фізична термінологія другої половини ХІХ - першої третини ХХ століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Процик Ірина Романівна; Львівський нац. ун-т. ім. Івана Франка. – Львів, 1999. – 18с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 41

Розгон, В. В. Синтаксичні функції фразеологічних одиниць у структурі речення: автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Розгон Валентина Володимирівна; Нац. педагогічний ун-т ім.М. П. Драгоманова . – Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 153 КБ     Кількість завантажень: 41

Рябець, Л. В. Словозміна іменника в говірках центральнополісько-середньонаддніпрянської суміжності: автореф. дис. ... канд. філол. наук.: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Рябець Людмила Віталіївна; Ін-т Укр. мови. – Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 41

Сташко, М. В. Формування та розвиток української бібліотечно-бібліографічної термінології: автореф. дис. ... канд. філол. наук.: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Сташко Марія Василівна; НАНУ Ін-т укр. мови . - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 137 КБ     Кількість завантажень: 41

Стецюк, Б. Р. Юридична лексика кримінально-процесуального права гетьманщини: автореф. дис. ... канд. філол. наук.: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Стецюк Богдан Романович; Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 233 КБ     Кількість завантажень: 41

Томусяк, Л. М. Семантико-синтаксична організація речень з дуплексивами: автореф. дис. ... канд. філол. наук.: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Томусяк Людмила Миколаївна; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 КБ     Кількість завантажень: 41

Сокіл, Б. М. Дослідження особливостей української мови та лінгвістичні дискусії навколо неї ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Сокіл Богдан Миколайович ; Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 177 Кб     Кількість завантажень: 41

Соколовська, Т. Г. Українська термінологія з генетики: походження, структура, системність (лінгвістична проблематика) : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Соколовська Тетяна Григорівна ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 234 Кб     Кількість завантажень: 0

Шулінова, Л. В. Словесна поетика Лесі Українки (поетизація семантики кольору) : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Шулінова Лариса Василівна ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. - 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 471 Кб     Кількість завантажень: 0

Гірняк, С. П. Структурно-семантична організація словотворчих гнізд з базовими дієсловами мовлення в українській мові ХІХ-ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Гірняк Світлана Петрівна ; Донец. держ. ун-т. - Донец., 1999. - 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 287 Кб     Кількість завантажень: 0

Громик, Ю. В. Прислівники відзайменникового походження у західнополіських говірках української мови: автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Громик Юрій Васильович ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 Кб     Кількість завантажень: 1

Івасишина, Т. А. Синонімія словотворчих афіксів : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Івасишина Тетяна Анатоліївна ; Інститут української мови НАН України. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 Кб     Кількість завантажень: 0

Ажнюк, Б. М. Еволюція української мови в діаспорі (етно- і соціолінгвістичні аспекти) : автореф. дис. ... д-ра філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» ; 10.02.15 «Загальне мовознавство» / Ажнюк Богдан Миколайович ; Інститут української мови НАН України. - Київ, 1999. – 35 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 275 Кб     Кількість завантажень: 0

Баденкова, В. М. Лексика традиційної народної медицини в українських говірках Інгульсько-Бузького межиріччя : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.02.01. «Українська мова» / Баденкова Вікторія Миколаївна ; Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 КБ     Кількість завантажень: 1

Беценко, Т. П. Структура і поетичні функції атрибутивних словосполучень у поезіях шістдесятників : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.02.01. «Українська мова» / Беценко Тетяна Петрівна ; Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. - Харкі, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 192 КБ     Кількість завантажень: 0

Бондар, О. І. Темпоральні відношення в сучасній українській літературній мові : Функціонально-ономасіологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра філолог. наук : спец. 10. 02. 01. «Українська мова» / Боднар Олександр Іванович ; Інститут української мови НАН України. - Київ, 1998. – 34 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 280 КБ     Кількість завантажень: 2

Бочарова, І. В. Лексико-семантичні та граматичні параметри назв релігійних свят у сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.02.01. «Українська мова» / Бочарова Ірина Василівна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 222 КБ     Кількість завантажень: 1

Брайченко, С. Л. Антропонімічні уподобання мешканців Одеської області України : лінгвістичний аналіз : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.02.01. «Українська мова» / Брайченко Світлана Леонідівна ; Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 КБ     Кількість завантажень: 1

Вербич, С. О. Гідронімія басейну Верхнього Дністра : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.02.01. «Українська мова» / Вербич Святослав Олексійович ; Інститут української мови НАН України. - Київ, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 КБ     Кількість завантажень: 1

Гайдученко, Г. М. Семантико-стилістична характеристика хронологічно маркованої лексики (на матеріалі української історичної прози другої половини ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.02.01. «Українська мова» / Гайдученко Галина Миколаївна ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 КБ     Кількість завантажень: 1

Деркач, В. В. Філологічна термінологія М. П. Драгоманова в системі української наукової термінології кінця XIX – початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.02.01. «Українська мова» / Деркач Василь Васильович ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. - Київ, 1999. – 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 КБ     Кількість завантажень: 1

Дзюбак, Н. М. Структурно-комунікативні ознаки неповноти речення : автореф. дис. ... канд. філ. наук : спец. 10.02.01. «Українська мова» / Дзюбак Наталія Миколаївна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 1

Кульбабська, О. В. Напівпредикативні конструкції в сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Кульбабська Олена Валентинівна ; Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 211 КБ     Кількість завантажень: 1

Мараховська, В. Г. Типи складнопідрядних речень з підрядними прикомпаративними : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Мараховська Валентина Гаврилівна ; Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 185 КБ     Кількість завантажень: 1

Дорошенко, Л. І. Ареалогія будівельної лексики східнополіського діалекту: автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Дорошенко Любов Іванівна ; Інститут української мови НАН України. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 205 Кб     Кількість завантажень: 1

Михальчук, О. І. Топонімія Підгір’я : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Михальчук Оксана Іванівна ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. - Київ, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 Кб     Кількість завантажень: 0

Рабанюк, Л. С. Ґенітивні речення в сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Рабанюк Любов Степанівна ; Прикарпатський державний університет ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 1998. – 25 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 1

Межов, О. Г. Суб"єктні синтаксеми у структурі простого речення : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Межов Олександр Григорович ; Інститут української мови НАН України. - Київ, 1998. – 35 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 243 Кб     Кількість завантажень: 0

Сірик, С. В. Назви доріг в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Сірик Світлана Вікторівна ; Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 КБ     Кількість завантажень: 2

Форманова, С. В. Ключові слова у мовній картині світу Михайла Коцюбинського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Форманова Світлана Вікторівна ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 187 КБ     Кількість завантажень: 1

Юносова, В. О. Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній українській літературній мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Юносова Валентина Олександрівна ; Інститут української мови НАН України. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 КБ     Кількість завантажень: 1

Ковальова, Т. В. Лексико-семантичні поля кольоративів в українській поезії початку ХХ ст : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Ковальова Тетяна Володимирівна ; Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. — Харків, 1999. — 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 226 Кб     Кількість завантажень: 0

Чумак, О. Г. Структурно-компонентна організація фінансово-бухгалтерських терміно-сполучень в українській мові : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Чумак Олена Григорівна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 24 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 217 Кб     Кількість завантажень: 1

Шаповалова, Н. П. Функцiонально-семантичний статус порiвняльних конструкцій сучасної української мови : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Шаповалова Наталія Петрівна ; Донецький державний унiверситет. – Донецьк, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 187 Кб     Кількість завантажень: 1

Шапошникова, І. В. Лінгвостилістика творення образу України в українській поезії другої половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Шапошникова Ірина Василівна; Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 1999. – 27 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 Кб      Кількість завантажень: 1

Лєснова, В. В. Номінація людини та її рис у східнослобожанських українських говірках : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Лєснова Валентина Володимирівна ; Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 217 КБ     Кількість завантажень: 1

Костенко, Л. М. Лексико-семантична та словотвірна структура української термінології садівництва : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Костенко Людмила Миколаївна ; Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 2005. - 24 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 234 КБ     Кількість завантажень: 1

Юрченко, Т. Г. Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Юрченко Тетяна Григорівна ; Інститут української мови НАН України. - Київ, 2003. – 18 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 223 КБ     Кількість завантажень: 1

Митяй, З. О. Структура функціонально-семантичного поля неповноти ознаки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Митяй Зоя Олегівна ; Інститут української мови НАН України. - Київ, 2001. – 14 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 166 КБ     Кількість завантажень: 1

Пачева, В. М. Українські говірки Запорізького Надазов"я : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Пачева Валентина Миколаївна ; Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 2002. – 19 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 245 КБ     Кількість завантажень: 1