Назад

Корягін, М. В. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції на хлібопекарних підприємствах (на матеріалах підприємств хлібопекарної промисловості споживчої кооперації України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Корягін Максим Вікторович ;Львівська комерційна академія. Укоопспілка. - Львів, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 255 Кб     Кількість завантажень: 1

Карпунин, А. Ю. Учетно-аналитическое обеспечение прогнозирования риска банкротства сельскохозяйственных организаций : автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учёт, статистика» / Алексей Юрьевич Карпунин ; Рязанский гос. радиотехнич. ун-т. – 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,91 МБ     Кількість завантажень: 0

Малюга, Н. М. Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи (на прикладі підприємств Житомирської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Малюга Наталія Михайлівна ; Ін-т аграрної економ. Укр. акад аграрних наук . – К., 1999. – 23 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 218 КБ     Кількість завантажень: 41

Панченкова, Ю. В. Облік і контроль витрат та доходів на автотранспортних підприємствах споживчої кооперації України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Панченкова Юлія Валеріївна ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів, 1999. – 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 258 Кб     Кількість завантажень: 41

Мухаммед, Я. С. Р. Методи квадратичного інерційного згладжування в розрахунках навантажень промислових електричних мереж: автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Мухаммед Ясин Сулейман Рахахле; Київський держ. торговельно-економічний ун-т. – Київ, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 КБ     Кількість завантажень: 41

Семчишин, М. В. Управлінські аспекти бухгалтерського обліку у сільському господарстві (на прикладі підприємств овочівництва закритого грунту західного регіону України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Семчишин Микола Володимирович ; ТАНГ. – Тернопіль, 1999. – 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 197 Кб     Кількість завантажень: 41

Сиротяк, Р. М. Аналітичне забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств в перехідній економіці (на прикладі житлово-комунальних підприємств західного регіону України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Сиротяк Роман Михайлович ; ТАНГ. – Тернопіль, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 214 Кб     Кількість завантажень: 41

Штефан, З. Б. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу будівельно-монтажних організацій (на матеріалах корпорації “Укрбуд”): автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Штефан Зоряна Богданівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1999. - 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 557 Кб     Кількість завантажень: 0

Горошанська, О. О. Облік і аналіз відтворення основних засобів підприємств харчування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Горошанська Олена Олександрівна ; Харківська державна академія технології та організації харчування. - Харків, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 0

Гудзинська, Л. Ю. Маркетинговий аналіз ринку насіння овочевих культур : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Гудзинська Людмила Юріївна ; Національний аграрний університет. - Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 227 Кб     Кількість завантажень: 0

Жидєєва, Л. І. Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі підприємств Полтавської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Жидєєва Людмила Іванівна; КНЕУ. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 177 КБ     Кількість завантажень: 1

Івахненков, С. В. Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки (на прикладі підприємств Житомирської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Івахненков Сергій Володимирович ; Житомирський інженерно-технологічнийінститут. - Житомир, 1998. – 24 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 227 Кб     Кількість завантажень: 1

Богатко, Н. Г. Облiк та аналіз фінансових інвестицій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04. «Бухгалтерський облiк, аналіз і аудит» / Богатко Надiя Геннадiївна ; Харківська державна академія технології і організації харчування. - Харків, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 149 КБ     Кількість завантажень: 1

Галенко, О. М. Методи економічного аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля на фінансовому ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04. «Бухгалтерський облiк, аналіз і аудит» / Галенко Оксана Миколаївна ; КНЕУ. - К, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 212 Кб     Кількість завантажень: 0

Головацька, С. І. Облік і контроль витрат та виконаних робіт в підрядних будівельних організаціях (на матеріалах підрядних будівельних організацій споживчої кооперації) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04. «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Головацька Світлана Іванівна ; Львівська комерційна академія. Укоопспілка. - Львів, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 301 КБ     Кількість завантажень: 1

Гузар, Б. С. Формування системи обліку в сільськогосподарських виробничих структурах ринкового типу (організаційно-методологічні аспекти) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04. «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Гузар Богдан Степанович ; Інститут аграрної економіки. - Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 КБ     Кількість завантажень: 1

Десятнюк, О. М. Облік і внутрішній аудит основних засобів : організація та методика (на прикладі підприємств електротехнічної промисловості західного регіону України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04. «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Десятнюк Оксана Миронівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 КБ     Кількість завантажень: 1

Андрєєва, Л. Ф. Облік витрат і калькулювання собівартості вантажних автомобільних перевезень в умовах ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / –Андрєєва Любов Федорівна ; Східноукраїнський державний університет. - Луганськ, 1998. – 22 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 168 Кб     Кількість завантажень: 0

Думинець, О. С. Облік і аналіз витрат на підприємствах енергетики (на прикладі теплових електростанцій західного регіону України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04. «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Думинець Оксана Стефанівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 195 КБ     Кількість завантажень: 1

Скочиляс, С. М. Аналіз продуктивності праці в будівництві і резерви її підвищення в умовах ринкових відносин (на матеріалах будівельно-монтажних організацій корпорації «Укрбуд») : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Скочиляс Світлана Мирославівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 176 КБ     Кількість завантажень: 1

Шелест, Я. В. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств чорної металургії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Шелест Яна Вікторівна ; Київський національний економічний університет. Міністерство освіти України. - Київ, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 217 КБ     Кількість завантажень: 1

Чижевська, Л. В. Бухгалтерський баланс: теорія і практика (на матеріалах підприємств Житомирської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» /Чижевська Людмила Віталіївна ; Житомирський інженерно-технологічний інститут. - Житомир, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 Кб     Кількість завантажень: 1

Калабухова, С. В. Аналіз і управління оборотним капіталом підприємства (на матеріалах сервісних підприємств агропромислового комплексу Івано-Франківської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук. : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Калабухова Світлана Вікторівна ; Київсь. нац. екон. ун-т. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 КБ     Кількість завантажень: 1