Назад

Марченко, Л. І. Кристалізація в екстракторі при фазовому переході напівгідрату сульфату кальцію в дигідрат у багатокомпонентних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Лариса Іванівна Марченко ; СУМДУ. — К., 1999. — 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 297 Кб     Кількість завантажень: 41

Письменний, Б. В. Дослідження та апаратурне оформлення процесів співосадження мікродомішок елементів з метою екологізації уранового виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Борис Васильович Письменний ; УДХТУ. — Дніпропетровськ, 1999. — 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 319 Кб     Кількість завантажень: 41

Геліх, О. О. Інтенсифікація процесів масообміну в абсорберах з пульсаційною насадкою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Геліх Ольга Олександрівна ; СумДУ. — Суми, 1999. — 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 199 Кб     Кількість завантажень: 0

Волікова, Н. М. Масообмін при хімічному розкладі фосфатної сировини у виробництві екстракційної фосфорної кислоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.13. «Машини та апарати хімічних виробництв» / Волікова Наталя Миколаївна ; Державний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 194 КБ     Кількість завантажень: 1

Двойнос, Я. Г. Процеси переробки композиційних матеріалів екструзійним методом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.13. «Машини та апарати хімічних виробництв» / Двойнос Ярослав Григорович ; Національний технічний університет України "КПІ". - Київ, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 КБ     Кількість завантажень: 1

Анохін, П. Г. Регенерація спрацьованих минеральних мастил : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Анохін Петро Георгійович ; Харківський державний політехнічний університет. - Харків, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 Кб     Кількість завантажень: 0

Камбург, В. Г. Математичне моделювання та інтенсифікація процесів вилучення домішок в гетерогенних системах і роботи обладнання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Камбург Володимир Григорович ; Харківський державний політехнічний університет. – Харків, 1998. – 27 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 250 КБ     Кількість завантажень: 2

Титов, С. В. Дослідження і розробка процесу конверсії шламу дистиляції у ви- робництві кальцинованої соди з метою виробляння карбонатної сировини для синтезу цементного клінкеру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Титов Сергій Вячеславович ; Харківський державний політехнічний університет. - Харків, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 228 Кб     Кількість завантажень: 0

Михайловський, Я. Е. Динаміка процесу кристалізації в циліндроконічному класифікуючому кристалізаторі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Михайловський Яків Емануїлович ; Сумський державний університет. - Суми, 1999. - 29 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 199 КБ     Кількість завантажень: 1

Трошенькін, В. Б. Удосконалення процесу та реактора по виробництву водню з води з допомогою сплавів, одержуваних з неорганічної частини вугілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Трошенькін Владислав Борисович ; Харківський державний політехнічний університет. - Харків, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 189 КБ     Кількість завантажень: 1

Юшко, В. Л. Апаратурно-технологічна розробка сумісного виробництва етилбензолу і кумолу на базі етилен-пропіленових фракцій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Юшко Віталій Ларионович ; Український державний хіміко-технологічний університет. - Дніпропетровськ, 1999. – 36 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 297 КБ     Кількість завантажень: 1