Назад

Корчинський, В. М. Iнварiантнi геометричнi моделi iдентифiкацiї та аналiзу проекцiйних зображень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка» / Корчинський Володимир Михайлович ; Київський нацiональний унiверситет будiвництва і архітектури. - Київ, 1999. – 35 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 298 Кб     Кількість завантажень: 2

Малкіна В. М. Геометричне моделювання поверхонь на основі спеціальних систем ортонормованих поліномів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка» / Малкіна Віра Михайлівна ; КНУБА. – К., 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 КБ     Кількість завантажень: 41

Середа, Н. І. Геометричне моделювання перебігу променів в еліптичних та параболічних відбивальних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка» / Середа Наталія Іванівна ; КНУБА. – К., 1999. – 12 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 203 Кб     Кількість завантажень: 41

Малютіна, Т. П. Інтерпретація обчислювальної геометрії плоских фігур у точковому численні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.01 «Прикладна геометрія, комп`ютерна графіка» / Малютіна Тетяна Петрівна ; Київський державний технічний університет будівництва і архітектури. - Київ, 1998. – 18 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 158 КБ     Кількість завантажень: 1

Сівальньов, О. М. Геометричне моделювання та обчислення інтегральних характеристик паралельних множин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка» / Сівальньов Олександр Миколайович ; Київський державний технічний університет будівництва і архітектури. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 314 КБ     Кількість завантажень: 1

Марченко, І. Ф. Дискретна апроксимація за критерієм найменшого граничного відхилення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка» / Марченко Ірина Федорівна ; Київський національний університет будівництва й архітектури. - Київ, 1999. - 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 КБ     Кількість завантажень: 1

Калашніков, О. О. Геометричне та комп"ютерне моделювання компонування обладнання спеціальної техніки швидкого реагування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка» / Калашніков Олександр Олександрович ; Таврійська державна агротехнічна академія. - Мелітополь, 2005. – 45 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 276 КБ     Кількість завантажень: 1