Назад

Крилова, Т. В. Наукові основи навчання математики студентів нематематичних спеціальностей (на базі металургійних, енергетичних і електромеханічних спеціальностей вищого закладу технічної освіти) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання математики» / Крилова Тетяна Вячеславiвна : Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. - 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 Кб     Кількість завантажень: 1

Мартинюк, М. Т. Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання фізики» / Михайло Тадейович Мартинюк ; Інститут педагогіки АПН України. — К., 1999. — 33 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 280 Кб     Кількість завантажень: 4

Муляр, В. П. Засоби інформаційних технологій у вивченні питань квантової фізики в середній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання фізики» / Вадим Петрович Муляр ; ВДУ ім. Лесі Українки. — К., 1999. — 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 177 Кб     Кількість завантажень: 20

Солуха, І. В. Тестовий контроль у процесі навчання фізики (на матеріалі теоретичної фізики) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання фізики» / Солуха Ірина Володимирівна ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К., 1999. — 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 246 Кб     Кількість завантажень: 0

Гривнак, О. С. Лінгводидактичні ідеї Івана Огієнка : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (Української мови)» / Гривнак Олеся Степанівна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 220 Кб     Кількість завантажень: 1

Гриценко, В. Г. Нові інформаційні технології при вивченні статистичних закономірностей у процесі підготовки вчителів фізики : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання фiзики». / Гриценко Валерій Григорович ; Національний педагогічний університет. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 161 Кб     Кількість завантажень: 1

Яценко, С. Є. Організація навчально-виховного процесу на уроках математики в класах з поглибленим вивченням предмета основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання математики» /Яценко Світлана Євгенівна ; Національний педагогічний університет. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 Кб     Кількість завантажень: 1

Бенедюк, В. В. Організація краєзнавчої роботи учнів у процесі вивчення фізичної географії основної школи (V-IX класи) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання географії» / Бенедюк Валентина Володимирівна ; Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 183 КБ     Кількість завантажень: 1

Горда, М. С. Морально-етичне виховання студентів педучилища в процесі вивчення літератури рідного краю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання української літератури» / Горда Марія Степанівна ; Інститут педагогіки АПН України. - Київ, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 1

Дутка, Г. Я. Формування вмінь студентів розв’язувати прикладні задачі при навчанні математики в коледжах економічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання математики» / Дутка Ганна Яківна ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 24 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 230 КБ     Кількість завантажень: 1

Коломінова, О. О. Методика формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку в процесі навчання усного англомовного спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання» / Коломінова Ольга Олегівна; Київський держ. лінгв. ун-т. - Київ, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 202 КБ     Кількість завантажень: 2

Ніцецька, О. М. Навчання граматичного матеріалу та його організація в підручнику “English through Communication” для 7 і 8 класів середньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання: германські мови» / Ніцецька Оксана Миколаївна ; Київський державний лінгвістичний університет. - Київ, 1998. – 16 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 164 Кб     Кількість завантажень: 1

Паскаль, О. В. Педагогічне корригування вимовних навичок російського мовлення учнів перших класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання » / Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 Кб     Кількість завантажень: 1

Флешар Ева Дидактичні основи підготовки студентів - майбутніх вчителів біології до реалізації екологічної освіти : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання» / Флешар Эва ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 34 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 281 КБ     Кількість завантажень: 1

Цибко, Г. Ю. Підвищення рівня теоретичної підготовки з інформатики на фізико-математичних факультетах педагогічних вузів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання інформатики» / Цибко Ганна Юхимівна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 135 КБ     Кількість завантажень: 1

Казанджиєва, М. С. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь у процесі роботи з навчальними текстами шкільних предметів немовного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання» / Казанджиєва Марина Симеонівна ; Ін-т пед. АПН України. - Київ, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 235 КБ     Кількість завантажень: 1

Федішова, Н. В. Використання автоматичних пристроїв і функціональних вузлів ЕОТ у системі шкільного фізичного експерименту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання фізики» / Федішова Наталія Володимирівна ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К., 1999. — 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 182 Кб     Кількість завантажень: 0

Коваль, В. О. Патріотичне виховання учнів у процесі вивчення української літератури в старших класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання української літератури» / Коваль Валентина Олександрівна ; Інститут педагогіки АПН України. - Київ, 1999. – 13 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 192 Кб     Кількість завантажень: 0

Кожуховська, Л. П. Збагачення мовлення учнів 5-7 класів українською фразеологією : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання фізики» / Кожуховська Людмила Павлівна ; Інститут педагогіки АПН України. — К., 1999. — 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 173 Кб     Кількість завантажень: 0

Томащук, О. П. Професійна спрямованість викладання математичного аналізу в умовах диференційованої підготовки вчителя математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики» / Томащук Олексій Петрович ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 КБ     Кількість завантажень: 1

Волянська, О. Є. Вивчення алгебри і початків аналізу в професійно-технічних училищах в умовах впровадження освітнього стандарту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики» / Волянська Олена Євгеніївна ; Національний педагогічний Університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 153 КБ     Кількість завантажень: 1

Агафонова, И. П. Методика проблемно-интегративного обучения химическим дисциплинам студентов – будущих фармацевтов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» / Агафонова Ирина Петровна ; Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева. - Казань, 2014. - 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 557 КБ     Кількість завантажень: 1

Абрамовская, Н. Ю. Выявление трудностей при обучении аудированию, обусловленных стилевой принадлежностью звучащих текстов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения иностранными языкам» / Абрамовская Нина Юрьевна ; Московский педагогический государственный университет. - Москва, 2000. - 15 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 229 КБ     Кількість завантажень: 1

Ачкасова, Г. Л. Диалог искусств в системе школьного литературного образования : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения литературы» / Ачкасова Галина Леонтьевна ; Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2000. - 35 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 485 КБ     Кількість завантажень: 1

Амбражевич, Я. Е. Развитие экологической направленности личности в биологических кружках станции юных натуралистов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения биологии» / Амбражевич Ярослав Евгеньевич ; Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2000. - 19 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 255 КБ     Кількість завантажень: 1

Ануфриева, Л. П. Научно-методические основы геометрической подготовки учителей начальных классов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения» / Ануфриева Лидия Павловна ; Российский государственный педагогический университет. – Тамбов, 2000. - 23 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 336 КБ     Кількість завантажень: 1

Алиева, Н. Г. Формирование и развитие русской речи в связи с обучением произношению в начальных классах Аварской школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения русскому языку» / Алиева Нажават Гамзатовна ; Дагестанский государственный педагогический университет. – Махачкала, 2000. - 23 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 348 КБ     Кількість завантажень: 1

Аралина, Л. Н. Методические основы подготовки учителя технологии к обучению школьников предпринимательской деятельности : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения труду» / Аралина Лариса Николаевна ; Самарский государственный педагогический университет. – Самара, 2000. - 21 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 435 КБ     Кількість завантажень: 0

Алеева, А. Я. Методика адаптации иностранных студентов к учебно – информационной среде вуза посредством информационных технологий : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения информатике» / Алеева Анна Яковлевна ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов, 2000. - 22 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 171 КБ     Кількість завантажень: 1

Аржанов, И. Н. Методика обучения объектно-ориентированному проектированию студентов педагогических вузов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения информатике» / Аржанов Игорь Николаевич ; Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2000. - 18 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 277 КБ     Кількість завантажень: 1

Баранова, Е. В. Теория и практика объектно-ориентированного проектирования содержания обучения средствам информационных технологий : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения информатике» / Баранова Евгения Васильевна ; Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2000. - 36 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 567 КБ     Кількість завантажень: 1

Басик, Н. Ю. Работа с документами как условие повышения эффективности изучения курса обществознания : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения истории и обществоведению» / Басик Наталья Юрьевна ; Российский академия образования. – Москва, 2000. - 32 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 280 КБ     Кількість завантажень: 0

Баженова, И. И. Развитие контрольно-оценочных умении учащихся в процессе обучения физике : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения физике» / Баженова Ирина Ивановна ; Уральский государственный педагогический университет. – Екатеринбург, 2000. - 19 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 300 КБ     Кількість завантажень: 1

Баженова, Н. Г. Методика обучения невербальным средствам общения в курсе французского языка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения иностранным языкам» / Баженова Надежда Геннадьевна ; Московский педагогический государственный университет. – Москва, 2000. - 18 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 310 КБ     Кількість завантажень: 1

Беляков, О. И. Использование средств новых информационных технологий для контроля знаний и умений учащихся по биологии : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения биологии» / Беляков Олег Иванович ; Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2000. - 19 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 388 КБ     Кількість завантажень: 1

Бенина, Е. Е. Формирование и развитие познавательного интереса к русскому языку у учащихся средней школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения русскому языку» / Бенина Елена Евгеньевна ; Московский городской педагогический университет. – Москва, 2000. - 16 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 232 КБ     Кількість завантажень: 1

Бєльчев, П. В. Розвиток логічного мислення учнів основної школи у процесі навчання фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання фізики» / Бєльчев Павло Васильович ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2005. – 23 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 213 КБ     Кількість завантажень: 1

Мартынов, Г. В. Методика обучения использованию компонентов технологий СУБД студентов специальности 032200 -физика : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения информатике» / Мартынов Георгяй Валерьевич ; Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова. - Москва, 2005. – 20 с.


Рік видання: 2005. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 875 КБ     Кількість завантажень: 0

Кузьменко, М. В. Развитие межпредметных связей курса математики в средних профессиональных учебных заведениях: автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения математике» / Кузьменко Мария Викторовна; Карельский государственный педагогический университет. - Москва, 2007. - 22 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,40 МБ     Кількість завантажень: 0

Чумарина, В. К. Развитие творческих способностей студентов ХГФ средствами декоративной композиции (художественная обработка металла, техника филиграни) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания изобразительное искусство» / Чумарина Виктория Кимовна : Южный федеральный университет. – Москва, 2007. - 19 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,07 МБ     Кількість завантажень: 0

Первушина, М. О. Физика в школах гуманитарного профиля : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания физика» / Первушина Марина Олеговна ; Российский гос. педагогический ун-т им. А.И. Герцена. — Санкт-Петербург, 2006. — 20 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 650 КБ     Кількість завантажень: 0

Попов, С. Е. Вьшислительная физика в системе фундаментальной подготовки учителя физики : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания физика» / Попов Семен Евгеньевич ; Российский гос. педагогический ун-т им. А.И. Герцена. — Санкт-Петербург, 2006. — 20 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,21 МБ     Кількість завантажень: 0