Назад

Архелюк, В. В. Прикметники розміру в сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філолог.наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Архелюк Валентина Валентинівна ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 248 Кб     Кількість завантажень: 1

Малімон, Л. К. Системні та функціональні характеристики іменників на позначення часу в сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філолог.наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Леся Костянтинівна Малімон ; Київський держ. лінгв. ун-т. – К., 1999. – 21 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 192 КБ     Кількість завантажень: 41

Моісеєнко, О. Ю. Дискурсно-прагматичні особливості дитячого мовлення (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філолог.наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Олена Юріївна Моісеєнко ; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 Кб     Кількість завантажень: 41

Петлюченко, Н. В. Реалiзацiя консонантних сполук на стику лексичних одиниць (iнструментально-фонетичне дослiдження на матерiалi мовлення дикторiв радiо та телебачення Нiмеччини) : автореф. дис. ... канд. фiлол. наук : спец. 10.02.04 «Германськi мови» / Наталiя Володимирiвна Петлюченко; Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 181 КБ     Кількість завантажень: 41

Петренко, О. Д. Соціофонетична варіативність сучасної німецької мови у Німеччині: автореф. дис. ... д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» /Петренко Олександр Дем’янович ; Київський ун-т iм. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 31 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 349 КБ     Кількість завантажень: 41

Потапенко, А. Б. Стилеметричні характеристики прикметників різної морфемної структури в сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Алла Борисівна Потапенко; Київський держ. лінгвістичний ун-т. – Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 239 КБ     Кількість завантажень: 41

Гутиряк, О. І. Англійська термінологія маркетингу: семантична структура та системообумовлені семантичні характеристики : автореф. дис. ... канд. філолог.наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Гутиряк Оксана Ігорівна ; Дрогобицький державний педагогічний університет ім.. Івана. Франка. - Дрогобич, 1999. – 12 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 160 Кб     Кількість завантажень: 1

Ісаєв, Е. Ш. Тенденції розвитку вимови старшокласників Німеччини : автореф. дис. ... канд. філолог.наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Ісаєв Едуард Шахмарович ; Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 201 Кб     Кількість завантажень: 2

Харченко, О. В. Особливості розвитку сучасної журналістської термінології англійської мови (1960-1990-і роки) : автореф. дис. ... канд. філолог.наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Харченко Олег Валентинович ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. - Київ. - 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 126 Кб     Кількість завантажень: 2

Агапій, А. П. Лексико-семантична група дієслів мовлення в сучасній німецькій мові: автореф. дис. ... канд. філолог.наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Агапій Анжела Петрівна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 Кб     Кількість завантажень: 1

Єнікєєва, С. М. Формування і функціонування нових словотворчих елементів англійської мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Єнікєєва Санія Маратівна ; Харківський державний університет. - Харків, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 149 КБ     Кількість завантажень: 1

Барба, Л. В. Лінгвокогнітивні особливості текстової ситуації "злочин-відповідальність" у різних функціональних стилях сучасної англійської мови : автореф. дис. ... канд. фiлол. наук : спец. 10.02.04 «Германськi мови» / Барба Людмила Валеріївна ; Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 249 Кб     Кількість завантажень: 0

Пастушенко, Т. В. Колірна номінація як елемент вторинної мовної картини світу (на матеріалі сучасної англійської мови).: автореф. дис. ... канд. філолог.наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Пастушенко Тетяна Володимирівна ; Київський державний лінгвістичний університет. - Київ, 1998. – 12 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 176 Кб     Кількість завантажень: 1

Фоменко, О. С. Лінгвістичний аналіз американського політичного дискурсу (90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Фоменко Олена Степанівна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 224 КБ     Кількість завантажень: 1

Калінюк, О. О. Композиційно-мовленнєва форма “опис“ в науково-фантастичному тексті (на матеріалі науково-фантастичних творів англійських та американських авторів XX століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Калінюк Олена Олексіївна ; Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 КБ     Кількість завантажень: 1

Крисанова, Т. А. Висловлювання негативної оцінки адресата в сучасній англійській мові (комунікативно-прагматичний аспект) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Крисанова Тетяна Анатоліївна ; Київський державний лінгвістичний університет. - Київ, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 205 КБ     Кількість завантажень: 1

Торосян, О. М. Функціональні характеристики прислівників міри та ступеня в сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Торосян Оксана Миколаївна ; Київський держ. лінгвістичний ун-т. – Київ, 1998. – 10 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 211 Кб     Кількість завантажень: 0

Баева, Г. В. Семантико-прагматические особенности вербальных и невербальных знаков в рекламном дискурсе : автореф. дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Баева Галина Валентиновна ; Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина . – Тамбов, 2000. – 38 с.


Рік видання: 2000. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 997 КБ     Кількість завантажень: 1

Насалевич, Т. В. Портретний опис у різних типах тексту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Насалевич Тамара Василівна ; Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2003. – 21 с.


Рік видання: 2003. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 151 КБ     Кількість завантажень: 0